Rozhovor Haló novin se Zdeňkem Tesaříkem, kandidátem KSČM do Poslanecké sněmovny v Jihomoravském kraji

Mrzí mě nízká volební účast, lhostejnost k veřejnému životu je ubíjející

Jste starostou obce Tvrdonice. Každodenně se setkáváte nejen s lidmi ze svého okolí, jejichž problémy musíte nejčastěji řešit. Jaké to jsou především?

V obci se setkávám s různými starostmi lidí, nejčastěji jsou to sousedské spory a rodinné trampoty. Obracejí se na mě také občané, kteří se nesplácením půjček ocitli v dluhové pasti a existenčních problémech. Ty často končí dokonce exekucí a například prodejem nemovitostí. Bohužel za mnou však většinou přijdou, až když už je pozdě, a já nejsem schopen jim z titulu své funkce nijak pomoci. Nad rámec svých povinností jsem ovšem ochoten alespoň vyhledat informace a kontaktní místa, kam se mohou obrátit a celou věc řešit. I to je má nepsaná úloha, snažím se důvěru lidí ve mě vloženou nezklamat. Pomáhám rovněž s osobním bankrotem, stavebními řízeními a nákupem či prodejem pozemku pro stavbu rodinných domů. Na radnici podáme informace, které jsme schopni zjistit, a pak zájemce odešleme na příslušné úřady.

Můžete těmto vašim občanům skutečně pomoci?

Pokud se nestydí a řeknou mi opravdu podstatu jejich problému, tak se vždy snažím, bych jim pomohl. Někdy jim doporučím, ať se obrátí na právníka, někdy sousedský spor jde vyřešit oboustranným jednáním, kdy funguji vlastně jako moderátor.

Pojďme nyní k trochu jiné oblasti. Pro Jihomoravský kraj bylo v minulosti zemědělství a vinařství prioritou. Platí to stále? Pokud ne, proč? S čím se lidé pracující v této oblasti nejčastěji potýkají?

V našem kraji je pořád zemědělství prioritou. Jsme obilnicí celé České republiky. Velkým problémem zůstává sucho, nízké mzdy a drahé vstupy (osiva, hnojiva, postřiky nebo závlahová voda). Zájem o práci v tomto oboru stagnuje, spíše však klesá. Zemědělství se doteď nevyrovnalo s masivním odlivem pracovníků, ke kterému došlo v devadesátých letech. Chybějí například zkušení řidiči kombajnů, seřizovači strojů nebo agronomové. Situaci neprospívá ani současný vzdělávací systém, řada vysokoškolských oborů byla kvůli slabému zájmu zrušena.

V posledních letech musí nejen ČR bojovat s velkým suchem. Vlastně už jste trochu naznačil, máte také tuto zkušenost. Je to tak?

Našemu kraji se přezdívá »moravská Sahara«. V posledních letech se potýkáme s nedostatkem vody a také erozí, která mění skladbu půd u nás. Ubývá té kvalitní, voda nejúrodnější části odnese pryč. Do roku 1989 fungovaly v regionu závlahy, poté i kvůli zdražení elektřiny, vody a nevyjasněným majetkovým vztahům s pozemky byly tyto soustavy rozkradeny a také znehodnoceny. V současnosti jich je v provozu jen zlomek, ale bez vody se neobejdeme. Potřebují ji všichni, nejen pěstitelé zeleniny, vinohradníci a sadaři. Budu usilovat o obnovu závlah a jejich dobudování, finančně se na tom ale musí podílet i stát. Za úvahu stojí i změna skladby pěstovaných plodin a osevních postupů. Udržet vodu v krajině mohou také rybníky nebo mokřady. Ostatně řada radnic v regionu do jejich výstavby investuje.

A co pro vás osobně vlastně voda znamená?

Sine aqua non vita est. Je asi všem jasné, že bez vody, ať pitné nebo užitkové, není možné přežít. Potřebujeme ji k výrobě, ve všech odvětvích průmyslu, zemědělství i běžném životě. Také já sám coby zapálený malovinař vlastnící malý vinohrad se bez ní neobejdu, při péči o pozemky ani při výrobě vína.

Jaké máte jako starosta zkušenosti s financováním obcí? Je rozpočet v určení daní spravedlivý? Jak si obce vašeho rozměru poradí třeba s financováním škol nebo sociálních služeb?

Peněz pro obce není nikdy dost. Majetek obcí prochází nutnou modernizací, rekonstrukcemi, což bez peněz nejde. Spravedlivý systém asi nebude nikdy. Konkrétně část naší obce Tvrdonice je nalezištěm ropy a zemního plynu, katastrální území je protkáno desítkami sond a to nás paradoxně výrazně omezuje v rozvoji. S pozemky nemůžeme nijak nakládat a případně je nabídnout k prodeji a dalšímu využití. Finance, které by nám tento nekomfort měly kompenzovat, jsou však minimální.

Dalším problémem je školství. Je stále extrémně podfinancované, bez pomoci obce se provoz škol neobejde. Chybějí nám prostředky na vybudování sportovišť a také vybavení školy. Samostatnou kapitolou je pak oblast sociálních služeb. I tady bych čekal daleko větší angažovanost ze strany státních úřadů. Jejich fungování a financování by měl garantovat stát, a nikoliv obce. Místo na mnohdy nesmyslné dotační tituly by peníze měl posílat do sociálních programů.

Obce si nejednou oprávněně stěžují na nedostatek prostředků z eráru, i když jim přibývá stále více povinností. Jaký je váš pohled na přerozdělování daní? Co by mělo dělat a především financovat centrum a co by mohlo zůstat na obcích?

Stále opakuji, že stát by měl zajistit chod nemocnic, škol, sociálních služeb, bezpečnostních složek, energií a přírodní zdroje. Obce by si zasloužily daleko více peněz, systém dotací je příliš složitý a zdlouhavý. Na finance dosáhnou jen některé, občané a jejich volení zástupci už vědí, co je potřebnější, zda vozovky, chodníky, kanalizace nebo golfové hřiště. Nemusíme stále žádat o dotace s nejasným výsledkem. Více peněz pro obce a města nám zajistí větší nezávislost na ostatních, bohužel se to některým nelíbí.

Kandidujete do sněmovny na kandidátce KSČM Jihomoravského kraje na druhém místě. Tedy na místě volitelném. Pokud budete zvolen, čemu byste se chtěl ve sněmovně věnovat? A jaký je motiv vaší kandidatury?

Pocházím z malebné vinařské vesnice na jihu Moravy, prioritou je pro mě rozvoj venkova a zemědělství. Často ale ze své pozice řeším například problematiku dopravní obslužnosti, zajímám se o činnost základní a mateřské školy, ale také třeba o kanalizaci. Jsme příhraniční obec, sousedíme se Slovenskem a Rakouskem, imunní nesmíme být ani vůči bezpečnostním otázkám. O politické dění se zajímám více než 25 let. Ve své funkci se snažím lidem pomáhat, nerozlišuji mezi bohatými a chudými, mladými a starými, politicky angažovanými a těmi bez jasného politického názoru, domluvit se dá se všemi. Jakmile mi byla kandidatura nabídnuta a dostal jsem důvěru členské základny, s potěšením jsem nabídku přijal.

Rád bych se podílel na transformaci strany v moderní partaj s pevnými principy a zásadami, které osloví širokou veřejnost. Je to pro mě nejen motivační, ale také samozřejmě zavazující. Nerad bych zklamal důvěru lidí, kteří mi věří.

Jaké jsou vaše dosavadní připomínky k práci sněmovny – a proč? Je dobře, že máme dvoukomorový parlament?

Zákony chod tohoto státu často komplikují, přitom by měly mít úlohu zcela opačnou. Silně se politikaří, spoléhá se na lobby. KSČM sama předložila řadu dobrých návrhů, neuspěla jen proto, že ostatní s námi nechtějí spolupracovat. Bojí se a nevěří, že jsme se od své rozporuplné minulosti dokázali distancovat. My přitom stále na svých chybách pracujeme a umíme se z nich poučit, tato sebereflexe bohužel často ve vysoké politice chybí.

Jsem rád, že máme dvoukomorový systém, Senát je jakousi pojistkou, může napravit pochybení poslanců. K diskusi je samozřejmě počet členů obou komor.

Pár týdnů po volbách do sněmovny budou volby prezidentské. Jste rád, že hlavu státu už nevolí jen poslanci a senátoři, ale občané ČR? A proč?

Volby prezidenta byly vždy pouhou přehlídkou zákulisních bojů, nejasných domluv a trapných prohlášení. Teď mají možnost volby občané, sami mohou ovlivnit, kdo usedne na Pražském hradě a bude v čele této země. Mrzí mě však stále se snižující volební účast, musíme vrátit lidem víru v to, že mohou něco změnit, že jejich hlas má smysl, lhostejnost k veřejnému životu je ubíjející.

Často se dnes setkávám s názorem, že současný prezident není dostatečně reprezentativní, že se nechová tak, jak by si lidé přáli. Mně osobně se někteří bývalí prezidenti také nezamlouvali, ale respektoval jsem je jako hlavu státu. To samé je potřeba udělat dnes, Miloš Zeman byl řádně zvolen. Moc dobře jsme věděli, kdo kandiduje. Takže ta dnešní hysterie je naprosto zbytečná.

O jeho vyzyvatelích toho zatím moc nevíme. Voliči by se ovšem měli zajímat o to, s jakými vizemi do volby jdou, co chtějí změnit, a jaké jsou jejich motivy. Neměli by hledět na to, kdo sesbírá na kampaň více peněz, kdo je aktivnější v médiích a rád odehraje roli věčného populisty. Proklamace, které mají zaručit orientaci západním směrem, mně přijdou až úsměvné. Nemáme snad svou hrdost, neumíme o své politice, ekonomice a budoucnosti rozhodovat sami?

Marie KUDRNOVSKÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6, celkem 34 hlasů.

Marie KUDRNOVSKÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


reich.mir.fan
2017-09-11 21:10
Pan Zdeněk Tesařík je statostou Tvrdonic ale současně i kandidátem
KSČM do Poslanecké sněmovny.Co jsem se doslechl tak je prý snad dobrým
i celkově oblíbeným starostou který si váží spoluobčanů a snaží
se pro ně vykonat jako starosta obce co nejvíc.Jsem zvědavý zda pokud
se stane poslancem si ponechá obě funkce nebo se zachová jako komunista
a starostování zanechá.Pokud tak neučiní tak potom mu pujde tak jak
všem poslancům že žleb ve žvanírně mu poslouží pouze k pěknému
přilepšení životní úrovně.Nebo se snad hluboce mýlím?
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.