Migrace nejen z Orientu

Při aktuální publicistice věnované migraci se pod tlakem informací o nebezpečí importovaného terorismu věnuje pozornost především politickým a bezpečnostním otázkám. Imigranti jsou líčeni jako na životě ohrožené existence. Ve skutečnosti pod záminkou útěku před válečným ohrožením a politickým útlakem zaplavují Evropu s cílem čerpat z jejího sociálního programu. Stačí se podívat na trasy migrace a země původu tzv. běženců. Blízkovýchodních Arabů z rozvrácených zemí je zjevná menšina a má kořeny ve střední vrstvě. Další matení veřejnosti je v tom, že média svou pozornost soustřeďují na středomořské trasy, které pro nás zatím nejsou ohrožující ani jako tranzitní. Tím není řečeno, že bychom byli ochráněni i v čase. Je zjevné, že po saturování západní Evropy a našem ekonomickém vzepjetí se lidé, zejména z blízkovýchodních regionů, budou významně angažovat i u nás. Třicetitisícová muslimská komunita jim k tomu plíživě vytváří podmínky již dnes.

Aktuálně nám však hrozí nebezpečí sociálního a potenciálně i politického rozvratu z jiného zdroje. Mám na mysli statisíce ilegálně přebývajících jazykově příbuzných Rusů, Bělorusů, Ukrajinců, ale i jinověrců ze Středního a Dálného východu, jejichž počty se kvůli nesmyslné a bezkoncepční migrační politice Evropské unie budou s podporou naší vlády zvyšovat. Vážným nebezpečím je to, že s výjimkou Vietnamců, kteří se ve druhé generaci ve velké většině jazykově i jednáním reálně integrují, ostatní imigranti zůstávají izolováni ve svých komunitách, zvycích a projevech. S nadsázkou lze hovořit o vytváření čínských, ale i vietnamských či ukrajinských ghett.

Naše vláda je často kritizována za odmítání tzv. kvót. Pro příští rok se předpokládá, že by země Evropské unie měly přijmout 40 000 uprchlíků ze zemí původu či tranzitních zemí. Kvóta pro Českou republiku je v globálním měřítku malá. Přesto ji musíme odmítnout nikoli proto, že bychom příchozí neuživili či bezpečnostně nezvládli, nýbrž proto, že nelze přijmout praxi, že se musíme podílet na řešení problémů »starých« členských států, zatímco naše problémy dokonce stejného původu je nezajímají.

Samostatnou otázkou je práce s migranty, resp. možnosti jejich využití. Zde rovněž existuje rozdíl mezi »středozemní« a »východní« migrací. Zatímco v prvním případě se alespoň verbálně příslušné orgány snaží (neúspěšně) diferencovat podle důvodu migrace a země původu a ty, kteří neprojdou ověřovacím kolečkem (opět většinou neúspěšně), vracet, v druhém případě se problém řeší v rozhodující kvantitě odstraňováním vízové povinnosti či dokonce neuváženými pobídkami pro legalizaci pobytu. Přistěhovalecká krize na Západě je primárně důsledkem neuváženého zaměstnávání cizinců v době hospodářského růstu. Nám se »daří« se z jejich zkušeností nepoučit.

Ladislav ŠAFRÁNEK


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.4, celkem 38 hlasů.

Ladislav ŠAFRÁNEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


jirichmelarcik
2017-09-11 16:56
Konečně ucelený, jasný a pochopitelný názor na stránkách HaNo!
Děkuji.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.