Debata místopředsedů ÚV KSČM Jiřího Dolejše a Josefa Skály s čínskými hosty

Říjnová revoluce míří svým poselstvím do budoucnosti

Studijní skupina čínských odborníků z oblasti školství, médií a sociálních věd vedená představiteli Komunistické strany Číny navštívila sídlo ÚV KSČM v Praze. Její členové se zajímali o vnímání a hodnocení VŘSR, jejíž 100. výročí oslaví pokrokový svět na podzim, v České republice. Hosty přijali místopředsedové ÚV Josef Skála a Jiří Dolejš.

Obě komunistické strany šly cestou Říjnové revoluce, ale s využitím vlastních prvků, a československé i čínské zkušenosti obohatily významnou měrou mezinárodní pokrokové hnutí, poznamenal v úvodu místopředseda ÚV KSČM Skála. VŘSR mj. sehrála vážnou roli i ve vzniku státní samostatnosti Československé republiky, osvětlil hostům historické souvislosti.

»Cítíme povinnost vrátit na scénu pravdu o VŘSR a obhájit legitimitu revoluce, zamýšlet se nad živým poselstvím toho, co se sice odehrálo v minulosti, ale svým živým obsahem míří do budoucnosti,« dále řekl a nabídl čínské delegaci dokument ke stému výročí Říjnové revoluce, který připravil ÚV KSČM.

Zájem čínských hostů

Velký důraz na nadcházející výročí klade také KS Číny (jejíž členská základna dosahuje 89 milionů členů a členek), ubezpečila Li Ling, ředitelka vydavatelství novin Rudá vlajka. »Jsme spjati stejným učením marxismu a máme stejný cíl – vytvořit společnost občanů duchovně i hmotně bohatších,« uvedla. Li, i další členové čínské delegace, pokládali řadu otázek týkajících se například toho, jak vyznívá hlavní proud informací o VŘSR v českém prostředí, co si o revoluci myslí běžní občané, jak je událost zohledněna v učebnicích apod.

To, co se žáci učí ve škole, je zpravidla velkou falzifikací. Proto musíme umět nabídnout veřejnosti širší kontext této revoluce, odpověděl Skála. »Legenda mainstreamu revoluční rok 1917 líčí tak, že svržení cara (a nic dále) by umožnilo rozvoj liberálního prostředí a Rusko by přivedlo málem na úroveň Švýcarska. A že skupina kolem V. I. Lenina byla ‚bandou kazisvětů‘, kteří zavedli Rusko a svět na scestí,« pokračoval s tím, že je právě úkolem komunistů dokázat, že Lenin a jeho strana byli jedinou silou, která byla schopna vyvést Rusko z imperialistické první světové války a provést obdivuhodně rychlým tempem industrializaci, jež umožnila vítězství nad nacistickým Německem ve druhé světové válce.

Za deset let to, co jinde za sto

»Sovětský svaz měl na zvládnutí úkolů, které jinde řešili 100 let, jen deset let. A ještě v zemi zpustošené sedmi lety světové války, občanské války a intervence, kdy navíc byly čtyři pětiny obyvatel negramotné! A byl to SSSR, který zlomil vaz nacistické bestii a zachránil národy, jimž by jinak hrozilo vyhubení. Sovětská vojska způsobila hitlerovskému Německu 80 procent válečných ztrát hmotných i živé síly. Vybudovat takový potenciál ‚slečnami z lycea‘ prostě nešlo,« vysvětlil Skála s tím, že ve srovnání s původní akumulací kapitálu byla Říjnová revoluce »festivalem humanismu«.

Oba místopředsedové zdůraznili, že komunisté musí vysvětlovat především mladé generaci, že Říjen vedl také ke zkrocení jaderného vyděračství po druhé světové válce a k rozpadu koloniální soustavy. Jak řekl německý liberální sociolog Ulrich Beck (1944-2015), »sociální stát na Západě byl nechtěným levobočkem socialismu na Východě«.

Komunisté také sebekriticky uznávají své chyby – jsou jediným politickým proudem, jak dále poznamenal Skála, který přiznává to, »co se naším jménem stát nemělo«. To jiná myšlenková hnutí nečiní.

Další otázky členů čínské studijní delegace se týkaly 200. výročí narození Karla Marxe v roce 2018 či pohledu české společnosti na socialismus. »Socialismus jako vznešený cíl musí být legitimizován většinovou podporou občanů. V roce 1948 byla většina čs. občanů pro nekapitalistickou cestu, v roce 1989 většina našich občanů chtěla jiný, lepší socialismus. A ačkoli se nyní pojem ‚socialismus‘ zamlžil, přesto podle průzkumů je kolem třetiny české populace právě pro socialismus,« vysvětlil Dolejš.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.9, celkem 54 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


halonoviny
2017-09-14 17:37
J. Hájek: Jistě. Avšak pokud někdo termín socialismus zdiskreditoval,
je třeba nyní vysvětlovat, že ten, o který usilujeme, má být jiný,
než ten, který je ten zdiskreditovaný... R. Janouch
halonoviny
2017-09-14 17:36
Tak hlavně na Ukrajině nejsou žádní demokrati... Píši-li o
demokratickém socialismu, mám na mysli skutečně demokratický a
skutečně socialismus. Jedno bez druhého není možné! R. Janouch
fronda
2017-09-13 20:46
Revoluční situace nazraje v té zemi, kde jsou největší rozpory mezi
výrobními silami a výrobními vztahy. A to bylo právě v carském Rusku
koncem první světové války. Demokratický socialismus? Vždycky se
musíme ptát "Demokracie pro koho?" a zároveň "Diktatura
proti komu?" Sami "demokrati" již mnohokrát dokázali, že
je nějaká demokracie nezajímá. Naposledy na Ukrajině.
martin.harfa
2017-09-13 15:37
Ano pane Hájek revoluce je pokrok skokem, ale Rusko (carské) nebylo zemí
kde k tomu dozrála situace, proto ta sarkastická poznámka. Marx a Engels
se VŘSR naštěstí nedožili, jinak by je muselo klepnout. Pokud si to
někdo po sto letech neumí přiznat nemá se politice nebo novinařině
věnovat! Slavit "Velký říjen" může pouze
politickoekonomický ignorant, jak vidno je jich hafo...P.S.: Jakékoliv
přívlastkování společenskoekonomické etapy je nesmysl, je to snaha o
vytvoření lepších mutantů, a to z nevalného základu.
hajek.jiri51
2017-09-13 13:30
Přívlastkovat socializmus znamená omezovat ho. Je buď socializmus,
anebo něco jiné.
halonoviny
2017-09-13 13:11
1958Jirka: Lepší, resp. skutečný socialismus? To je socialismus
demokratický. Samosprávný - definoval ho Míla Ransdorf blahé paměti.
Jakýkoli sociálně spravedlivější model, než je kapitalismus, který
budeme většině vnucovat z pozice menšiny diktátem, je špatně. A
rozhodně to není (nemůže být) socialismus. R. Janouch
hajek.jiri51
2017-09-13 12:05
Pánové, aspoň někteří. K revoluci, jinak řečeno pokroku skokem,
došlo proto, že k tomu dozrála situace. Podobu měla odpovídající
době a jejím možnostem. Doba se změnila ale situace zraje. K další
revoluci.
Gartouzek
2017-09-12 21:29
"Proto musíme umět nabídnout veřejnosti širší kontext této
revoluce, odpověděl Skála." Co nabízí samotný soudruh Skála na
klíčovém to postu? Kdyby byl správný člověk na správném místě,
řekl by: "Pracuji na tom s odborným zázemím, abychom nabídli
veřejnosti širší kontext této revoluce." Když to neumí, měl by
odstoupit ze svého postu. Post, který zastává, není jeho kopyto.
martin.harfa
2017-09-12 19:10
Za nápad provést proletářskou revolucí v zemi, která měla asi 150
milionů obyvatel, ze kterých bylo 80% negramotných a dělníků asi
necelé tři miliony by si Uljanov a jeho kumpáni zasloužili udělení
ceny Darwina in memoriam!
jaroslavprchal
2017-09-12 18:56
Pokud VŘSR míří do budoucnosti tak jen jako důrazné varování, že
tudy cesta nevede.
1958Jirka
2017-09-12 17:56
Nejsem si jist zda samotná VŘSR byla to pravé ořechové. Ale to co
následovalo potom bylo zvrácené/stalinismus/. Ideály revoluce se jaksi
zvrtly.P.S. - co je to ten lepší socialismus?
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.