Stále nejsme zemí seniorům zasvěcenou

Délka průměrného lidského života se v naší republice v posledních dvaceti letech neustále zvyšuje. U mužů o pět let a u žen o šest let. To je jistě pozitivní informace. Bohužel se i přes pokrok medicíny nezvyšuje počet roků prožitých ve zdraví. Tento věk zůstal od roku 1962 stejný – pouhých 62 let.

Další špatnou zprávu jsme obdrželi nedávno. Česká republika je zemí s počtem sebevražd nad evropským a světovým průměrem. Přitom jednu z nejvyšších měr sebevražednosti lze identifikovat právě u osob starších 69 let. Tedy u seniorů. I když se na jedné straně setkáváme s upřímnou snahou některých organizací zajistit starším lidem veselé a aktivní stáří, vzdělávací centra nabízejí širokou škálu univerzit třetího věku, cestovní kanceláře dokonce seniorské slevy na dovolené a rekreace za hranice všedních dnů, stáří má i svou odvrácenou tvář. Nezájem rodiny vede často k pocitu osamocení. Nevraživost až nenávist dnešní společnosti zaměřené na kult mládí, pozlátkovou krásu a nadměrný výkon zase k pocitu zbytečnosti.

Zdravotní péče je u nás sice na velmi dobré úrovni, ale chybí nutný celostní pohled na pacienta i lůžka dlouhodobé a následné péče. Dlouhodobě se hovoří o potřebném rozvoji hospicové a paliativní péče. Stále závažněji se také jeví rozsah a financování odpovídající domácí péče, aby starý a nemocný člověk mohl co nejdéle pobývat v domácím prostředí. Obrovským nedostatkem dnešní doby je to, že stáří se v podstatě rovná živoření a chudobě. Průměrný starobní důchod na úrovni necelých dvanácti tisíc znamená, že po zaplacení bydlení, potravin a dalších základních životních potřeb často nezbývá ani na nezbytné léky a zdravotnické pomůcky.

Ještě s většími problémy se pak potýkají ženy, které sice žijí déle, ale jejich důchody jsou menší v důsledku toho, že i jejich platy byly v průběhu pracovního života na nižší úrovni než u mužů. Česká republika stále nevěnuje dostatek pozornosti problémům spojeným s nevyhnutelným stárnutím obyvatel. O tom svědčí i fakt, že dosud neexistuje žádná dlouhodobá koncepce řešení.

Prvního října si připomeneme Mezinárodní den seniorů a je nejvyšší čas začít problémy doopravdy řešit, nejen čas od času hezky mluvit o moudrém a důstojném stáří.

Soňa MARKOVÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.7, celkem 23 hlasů.

Soňa MARKOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


jirichmelarcik
2017-09-14 19:03
Co kdyby jste četl německé noviny.
halonoviny
2017-09-14 17:49
Kde jste tu informaci vzal? Máte zdroj? Nebo je to zase jen hoax? Avšak
je-li to pravda, hezky jste to napsal:) Na druhou stranu jací migranti,
když tu žádné nemáme? R. Janouch
jirichmelarcik
2017-09-14 13:09
Německo,ústy ministra vnitra,po nás požaduje, aby imigranti u nás
dostávali stejné sociální dávky jako v Německu.Požadujeme, aby
Německo dorovnalo české důchody na roveň německým!!! Při stejné
"logice".
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.