Ilustrační FOTO - Pixabay

Náboženské symboly nemusíme tolerovat

Soud zamítl odvolání somálské dívky, která se žalobou domáhala po střední zdravotnické škole omluvy a 60 000 korun za údajný zákaz nošení muslimského šátku hidžábu. Rozhodnutí je pravomocné.

Podle odvolacího senátu je v sekulární České republice nutno chránit právo být bez vyznání stejně jako právo náboženství vyznávat. Hidžáb je šátek, kterým si muslimské ženy zahalují vlasy, krk a ramena. »Podle názoru odvolacího soudu na užívání šátku jako projevu náboženského přesvědčení navenek bez jakéhokoliv omezení na půdě veřejné školy, která musí zůstat neutrálním prostředím, žalobkyně právo nemá,« konstatoval soudce pražského městského soudu Jan Klášterka.

Soudce dodal, že nepovolení výjimky ze školního řádu i z obecných zvyklostí v ČR není diskriminací na základě náboženského vyznání. »Opakem diskriminace je stejný přístup ke všem. Žalobkyně se tak vlastně domáhá ochrany své pozitivní diskriminace, tedy výsady nosit pokrývku hlavy tam, kde ostatní žáci tuto výsadu nemají,« podotkl.

Klášterka upozornil i na to, že povinná tolerance náboženských symbolů v České republice nemá zákonný podklad. Právní úprava nošení muslimského šátku podle něj prozatím nebyla nutná vzhledem k malému počtu muslimů usazených v ČR. Poznamenal, že Francie na tom byla před 30 lety obdobně, ale poté se případy z jednotek znásobily do tisíců, což vyvolalo zákonodárnou iniciativu.

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik v nedávné debatě konstatoval, že hlavním problémem nejsou náboženské symboly, jako jsou šátek nebo třeba křížek na krku. »Ten hlavní problém je v tom, zda když jsem v nějaké zemi, která má svoje zákony a zvyklosti, tak zda je budu respektovat,« vysvětlil. »Mě osobně šátky neurážejí, nicméně, je-li někdo třeba zaměstnán na státním úřadu, má to být neutrální území. Nemá být na první pohled patrné, zda je muslim, křesťan nebo bezvěrec,« doplnil Kováčik s tím, že svoboda vyznání či svoboda být bez vyznání je v ČR na takové úrovni, že pokud jsou respektovány zákony, tak zde žádný problém není.

Právní zástupkyně dívky Radka Korbelová Dohnalová řekla novinářům, že zváží další právní kroky. V úvahu tak připadá dovolání cizinky k Nejvyššímu soudu. »Jsem ráda, že se soud nevyhnul té zásadní otázce, ale jeho závěr rozhodně nesdílím,« uvedla právnička v narážce na to, že obvodní soud původně problematiku nošení hidžábu vůbec nezkoumal a rozhodnutí založil formálně na tom, že Somálka se vůbec nestala studentkou školy.

Ayan Jamaal Ahmednuurová tvrdila, že pražskou Střední zdravotnickou školu opustila poté, co ji ředitelka při zahájení školního roku v září 2013 vyzvala, aby si sundala hidžáb i na teoretickou výuku. Původně prý přitom byly domluvené na tom, že šátek bude odkládat pouze při ošetřovatelské praxi. Ředitelka údajně nepřistoupila ani na alternativu, že by dívka měla při vyučování zahalený pouze krk.

Řád školy nošení pokrývek hlavy zakazuje. Ústav trvá na tom, že každá škola má právo stanovit pravidla odívání i omezit náboženskou svobodu, a to mimo jiné proto, že zajišťuje bezpečnost žáků a také zachování sekulárního školství. Tvrzení o nepřímé diskriminaci v přístupu ke vzdělání instituce odmítla. Bránila se mimo jiné tím, že cizinka vůbec nesplnila předpoklady pro to, aby se mohla stát její studentkou - nepředložila prý totiž doklad o povolení k pobytu.

(cik)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.8, celkem 28 hlasů.

(cik)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


RodRostislav
2017-09-21 11:36
Je to prosté, milý Watsone: Názory, zda soud byl statečný čili nic?
Tyto dohady a názory jsou zcela mimo mísu. Nakonec se totiž řešilo
POUZE TO, že ta slečně nedodala do školy včas nějaký kus papíru
(nutný zřejmě pro všechny cizince), a to je (zřejmě nějak
ověřené) potvrzení o jejím bydlišti v Česku. A proto také to
prohrála. Také Naše Nezávislá Veřejnoprávní, Občany placená
Media si to zbytečně dramatizovala.
Gartouzek
2017-09-20 15:07
jaroslaprchal: Mám dojem, že vnímáte společost především
černobíle a děláte rychlé emotivní závěry. Nepsal jsem, že naše
kultura je dokonale vyspělá, že je bezchybná, ale že je vyspělejší
než kultura, kde muži se nadřazuji nad ženy, kde věřící jednoho
náboženství se veřejně silně nadřazují nad jiné, kde se hromadně
vštěpuje dětem, že jsou od Boha vyvolené. // "Jsou jejím
projevem lidé, kteří navzdory zákazu nadále ostentativně kouří na
zastávkách tramvají a dělají bordel, kudy chodí?" Pokud chcete
srovnávat kultury v této oblasti, měl by jste uvést, jak je to s
kouřením na zastávkách v arabských zemích. Tuto informaci nemám.
Rád si ji přečtu, když svůj příspěvek o chování osob na ulicích
v arabských zemích doplníte. // Zapáchající lidé v tramvajích
nemusí zákonitě být nemytí. Osoby, které nedodržují pitný režim,
vylučují odpadní látky z těla potem, tudíž obvykle více
zapáchají. Prostě, neověřujete si své závěry, ač máte internet k
dispozici, jak dokazuje Váš příspěvek zde. // "Politici, kteří
si spílají v parlamentu a urážejí se, kde mohou?" A srovnával
jste to se zeměmi, kde se politici v parlamentu fyzicky rvou? //
"Bezdomovci, kteří se povalují, kam se podíváte?" Zřejmě
chodíte do míst s velkým výskytem bezdomovců. Osobně občas
nějakého bezdomovce potkám, ale ve svém okolí nepozoruji jejich
hromadný výskyt. Srovnával jste statistiky, jak je to s bezdomovci v
jiných zemích? // Kdo si neváží sám sebe, neváží si ani svého
národa. - Výsledek osobního pozorování lidí.
jaroslavprchal
2017-09-20 14:24
Gartouzek - Kde jste vzal pane Gartouzku pocit, že naše kultura je
vyšší než kterákoliv jiná? Jsou jejím projevem lidé, kteří
navzdory zákazu nadále ostentativně kouří na zastávkách tramvají a
dělají bordel, kudy chodí? Či snad nemytí zapáchající lidé v
tramvajích? Blázen, který vtrhl do hospody a vystřílel jí? Další
blázen, který v Brně podřezal dívku, že už s ním nechtěla chodit?
Bezdomovci, kteří se povalují, kam se podíváte? Politici, kteří si
spílají v parlamentu a urážejí se, kde mohou? A prezident, který
mluví na veřejnosti o ku.dách? To je vyšší kultura? Závidím vám
vaše národní sebevědomí...
Gartouzek
2017-09-20 13:06
PAST NA ČESKO - Současnost: »Ten hlavní problém je v tom, zda když
jsem v nějaké zemi, která má svoje zákony a zvyklosti, tak zda je budu
respektovat,« Budoucnost: Jak vývoj ukazuje, tak migranti se do Česka
nehrnou. Naplňování kvót migrantů půjde jen, když migranty budeme do
Česka zvát - lákat. Pak se situce obrátí: "Když jste nás do
vaší země pozvali, tak jste povinni respektovat naší kulturu se vším
všudy!" U nás bývá zvykem, že hostitel se do určité míry
přizpůsobuje hostovi. Když Česko bude zvát migranty do své země v
rámci naplnění kvót, bude se muset k nim chovat jako k hostům -
přizpůsobovat se jim. Přizpůsobovat se kulturním zvyklostem na
nižší úrovni je jako přizpůsobovat gramotnou společnost negramotné.
(Jedná věc je tolerance k odlišné kultuře a jiná přizpůsobování
se nižším hodnotám.) // Soudce ve svém rozhodnutí velice dobře
popsal naší vyšší úroveň kulturní rovnocennosti osob. Když se
někdo cítí nadřazený, bude mít stále pocit diskriminace, dokud ho
ostatní nebudou uznávat jako nadřazeného. Kdo se cítí jako
rovnocenný, bude se cítit ve společnosti rovnocenných rovnocenně, ať
nosí nějaký šátek či ne, a sám bude k rovnocennosti přispívat. //
Dle mého názoru, současný střet kultur je hlavně z důvodu rozdílné
výchovy v rodinách: U nás je rozšířená výchova k rovnocennosti
osob. V některých muslimských zemích je rozšířený zvyk vštěpovat
svým dětem, že ony jsou vyvolené a nadřazené ostatním a muži
nadřazení ženám. Z toho pak vyplývá řada kulturních problémů. Je
velký rozdíl, zda do naší země přijede migrant, který pomoc Česka
přijímá jako pomoc, nebo přijede migrant, který pomoc Česka bere jako
povinnost Česka starat se oněj jako nadřazeného. To je to, oč tu dnes
běží: rodiči vychovaní přispůsobiví a rodiči vychovaní
nepřizpůsobiví. Terorismus považuji za jeden z projevů extrémni
nepřízpůsobivosti. Naší nepřízpůsobiví také nejsou ve světě
hromadně vítání pro zneužívání pohostinnosti.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.