Rozhovor Haló novin s Gabrielou Hubáčkovou, kandidátkou KSČM pro volby do Poslanecké sněmovny v Ústeckém kraji

Nechme učitele učit, ne úřadovat

Kampaň před podzimními volbami do Poslanecké sněmovny je v plném proudu, s čím předstupujete před voliče? Co jim jako kandidátka KSČM nabízíte?

Budu pokračovat v plnění volebních slibů, samozřejmě v souladu s naším volebním programem. Vždy jsem se snažila pomoci nejen radou, ale i vlastním jednáním. Jak moc se mi to dařilo, musí ohodnotit voliči.

Vzhledem k tomu, že nejste v politice žádným nováčkem, ve sněmovně trávíte již druhé volební období, občany určitě zajímá, co se vám podařilo prosadit. Čím se můžete pochlubit?

Těžko říci, který zákon byl nejdůležitější, ale potěšilo mě navýšení stipendií, které prošlo na náš návrh. Snížili jsme DPH na odborné časopisy a publikace, zrušili jsme zdanění výsluh policistům. Podpořili jsme zvýšení platů v sociální sféře.

Které změny přijaté v tomto volebním období, pokud jde o školství, považujete za největší chybu?

Zrušení §16 a změny ve školském zákoně, které se týkají tzv. inkluze. Naprosto se rozbourala fungující koncepce speciálního školství.

I když je práce ve sněmovně především o celostátní politice, dařilo se vám prosazovat také zájmy obyvatel Ústeckého kraje, za který kandidujete?

Troufám si říci, že právě kontakty na úřady a ministerstva, které mám díky svojí pozici poslankyně, mi velmi pomohly při řešení problémů, které jsem pomáhala řešit. Vlastně se nejvíce jednalo o rady v oblasti školství a s tím spojené profese. Pouze velkým a neustálým tlakem na ministerstvo zdravotnictví se nám s kolegou Mackovíkem podařilo zachovat ve stávající kvalitě Leteckou zdravotnickou záchrannou službu (LZZS).

S jakými problémy se na vás vaši spoluobčané obracejí nyní? Co je potřeba v kraji řešit především?

Samozřejmě se to nejvíce týká školství. Podařilo se mi zařadit malotřídní školu na seznam fakultních škol. Pomohla jsem s vytvořením základní školy s alternativní výukou. Snažíme se vyřešit problémy způsobené v oblasti logopedických škol a nyní jednáme o úpravě školského zákona v oblasti povinného přijímání dvouletých děti do školky. Ale aby nebylo školství mnoho, hlídáme plány nakládání s lithiem, které považujeme za bohatství ČR.

Předkládáte nějaké návrhy řešení těchto problémů?

Samozřejmě, že se je snažíme řešit nejdříve na úrovni obce nebo kraje, ale mnohé jsme vyřešili až po intervenci na dotčeném ministerstvu.

Jste také stínovou ministryní KSČM pro resort školství. Jsou platy, kvůli nimž hrozí učitelé stávkou, skutečně tím největším problémem tohoto resortu?

Jsou velkým problémem, ale obávám se, že nikoliv jediným. Navýšení platů učitelů probíhalo vždy stejně: čísla obrovská, ale realita úplně jiná. Buď jste zůstala na svém platu, nebo dostala minimum navíc. A platy nejen pedagogických pracovníků jsou stále ještě hluboko pod průměrem evropských států. Učitelé by určitě měli mít vyšší platy. Pravomoci by měl mít samozřejmě ředitel, aby navyšoval peníze dobrým a úspěšným a měl by mít k dispozici takové finance, aby ocenil jejich práci.

KSČM ve svém volebním programu mluví o nutnosti stabilizace školství. Jakými cestami toho lze podle vás dosáhnout?

Abyste mohla nějakým způsobem růst a jít dál, potřebujete mít určitou stabilitu. Pokud se něco mění co půl roku nebo co rok, stabilitu ztratíte a pak ne vše jde dopředu tak, jak by si člověk přál. A to je přesně případ školství. Neskutečným způsobem narostla byrokracie. Každý si vysvětluje postupy výuky po svém, neexistuje koncepce vyučování s uspokojivým výstupem. Takže ať se to líbí, nebo ne, je nutné sjednotit výuku, nazvěme to třeba osnovy. Přiznejme si, že některé věci se opravdu žáci musí prostě naučit, a ne jen vědět, jak je vygooglovat. Nechme učitele učit, ne úřadovat. Přestaňme ničit to, co je funkční, a nevymýšlejme nesmysly. České školství potřebuje jednotnost, potřebuje řád.

Jak by podle vašich představ mělo české školství fungovat? Jaké změny je potřeba provést, aby nedocházelo ke snižování kvality vzdělávání?

Těch změn bude potřeba udělat hodně s vidinou toho, ze změny pocítíme až za dlouho. Marně přemýšlím, co pozitivního přineslo rozvolnění obsahu výuky. Zda se někde osvědčilo zrušení jednotných učebnic, komu přineslo co užitečného mnohonásobné zvětšení administrativy. Děti mají svá práva a vytratilo se nám slovo povinnost.

Co byste chtěla vzkázat voličům?

Aby se dívali kolem sebe a uvědomili si, co je špatně, co jim vadí a co je trápí. Aby nerezignovali a opravdu se rozhodli jít k volbám. Každý hlas má smysl. Aby volili srdcem!

Jana DUBNIČKOVÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.8, celkem 18 hlasů.

Jana DUBNIČKOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.