Komplexní postup Číny při prosazování právního státu

Dvanácté všečínské shromáždění lidových zástupců (VSLZ) - čínský »parlament« - a jeho stálý výbor formulovaly podle vlastních údajů z konce června 20 zákonů a přijaly 39 rozhodnutí k revizi 100 zákonů. Toto je součástí úspěchů Číny při komplexním prosazování právního státu v posledních pěti letech.

V říjnu 2014 se Komunistická strana (KS) Číny na 4. plenárním zasedání 18. ústředního výboru KS Číny zavázala urychlit budování socialistického právního státu, čímž položila pevný základ pro trvající stabilitu a mír země. Od té doby Čína vstoupila do »rychlého pruhu« při budování právního státu a svůj právní systém s čínskými charakteristikami zdokonaluje tvorbou a revizí zákonů.

Nové zákony

V roce 2014 se ústřední vedení rozhodlo sestavit Obecná ustanovení občanského práva - zásadní první krok při tvorbě občanského zákoníku.

Občanské právo, které je klíčovým krokem při budování základně zabezpečené společnosti v Číně do roku 2020, má za cíl regulovat civilní činnosti a modernizovat státní správu. Obecná ustanovení byla přijata na 5. výročním sjezdu 12. VSLZ v letošním roce a v platnost vstoupí 1. října.

V listopadu 2016 vydal Stálý výbor VSLZ Interpretaci Základního zákona Zvláštní administrativní oblasti Hongkongu v reakci na neshody ohledně předpisů Základního zákona v Hongkongu, které ovlivnily implementaci Základního zákona a principu »jedna země, dva systémy«. Tato interpretace zdůrazňuje autoritu Základního zákona a vládu práva v Hongkongu.

Nadto byl v roce 2015 revidován Zákon o prevenci a kontrole znečištění ovzduší, do nějž byla přidána nová kapitola o postupu ve dnech se zvýšeným smogem a bylo ustanoveno zavedení systému monitorování a včasného varování pro dny s těžkým znečištěním.

V roce 2013 byl zrušen systém převýchovy prací, což dokazuje zlepšení a pokrok v soudní ochraně lidských práv.

Soudní spravedlnost

Protože nespravedlivá odsouzení jsou ostudou pro spravedlnost, zavázaly se čínské soudní orgány, že se poučí z dřívějších lekcí a budou těmto případům předcházet. Během období 18. ÚV KS Číny napravily soudní orgány 34 případů, u kterých došlo k závažnému pochybení nebo poškození odsouzených. Zvláštní důraz byl položen na případ Nie Šu-pina. Nie byl popraven v roce 1995 za znásilnění a zavraždění ženy na předměstí města Š'ťia-čuang v severní Číně. Druhý obvodní soud pod Nejvyšším lidovým soudem zrušil minulý rok svůj předchozí rozsudek a rozhodl, že odsouzení se zakládalo na nedostatečných důkazech a nejasných skutečnostech.

Aby došlo ke zlepšení soudní spravedlnosti a důvěryhodnosti, byla na 4. plenárním zasedání 18. ÚV KS Číny popsána opatření, která připisují soudcům doživotní odpovědnost za případy, kterými se zabývali, a činí je zodpovědnými za jakékoliv porušení spravedlnosti. Tato opatření nutí úředníky nést větší odpovědnost a zabraňuje jim činit nesprávná rozhodnutí.

Přísná správa strany

V posledních pěti letech formuloval nebo revidoval ústřední výbor KS Číny téměř 80 předpisů strany, což představuje více než 40 procent stávajících předpisů. Klíč k přísné správě strany se opírá o »několik klíčových« funkcionářů, což odkazuje k vedoucím funkcionářům na ústřední, provinční a místní úrovni.

Od konce roku 2012, kdy současné vedení převzalo moc a oznámilo ostře sledovaný zásah proti korupci, prošetřuje úředníky na všech úrovních - od nejnižších »much« po nejvýše postavené »tygry« - Centrální komise pro disciplinární inspekci KS Číny. Mezi »tygry«, kteří padli v kampani, patří Čou Jong-kchang, bývalý člen Stálého výboru politického byra Ústředního výboru KS Číny; Po Si-laj, bývalý šéf Strany v Čchuang-čchingu; Sü Cchaj-chou a Kuo Po-siung, oba bývalí nejvyšší generálové a místopředsedové Ústřední vojenské komise; a Ling Ťi-chua a Su Žung, bývalí místopředsedové vrcholného politického poradního orgánu v Číně. Řešení těchto případů ukazuje, že všichni lidé jsou si před předpisy strany rovni a že výkon takových pravidel nedovoluje žádnou výsadu ani výjimku.

(za)

Ilustrační foto (2) - (za)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.7, celkem 71 hlasů.

(za)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.