Tehdejší zrada, dnešní podrazy

Mnichovský diktát je z témat, mířících k jádru věci. Hvězdné pěchotě pravdolásky strhává masky. Zkouší se vylhat. Kroutí se jako had. Londýn a Paříž prý Hitlera prostě jen »neprokoukly včas«. Je to lež jako věž. Doložil to už Edvard Beneš. Své Paměti psal od roku 1943. Vydal je čtyři roky nato. Aby své osobní svědectví opřel o dokumenty, dostupné až po válce.

Že Německu vládne totalitní verbež – a chystá válečnou řež – bylo v roce 1938 jako na dlani. Víc práv, než pod jejím karabáčem, měl u nás i každý Němec. Hitler však – cituje jeho projevy Beneš – Praze připsal »vyhlazovací válku«, usilující »němectví vyhubit«. Velmoci liberální demokracie přitakaly páté koloně, masakrující nás, Čechy. Kryly to neurvalým alibi. »Jak je to hrozné, fantastické, neuvěřitelné« – vyhlásil britský premiér rozhlasem – »mají-li Britové kopat zákopy a zkoušet plynové masky v Anglii pro spor v daleké zemi a mezi národy, o nichž my sami nevíme nic… A i kdybychom měli sebevětší sympatie s malým národem, proti němuž stojí velký a mocný soused, nemůžeme přivést celou britskou říši do války jen kvůli němu«.

Prahu - dokládá Beneš – nezradily jen Londýn a Paříž. Také »telegram F. D. Roosevelta«, vzpomíná ve svých memoárech, se totiž »na mne obracel stejně jako na Hitlera«. A vůbec »nebral v úvahu, jak konflikt vznikl, proč vznikl, oč v něm šlo, a že se jedná o hrozby válkou a násilím proti nám«. Téhož dne dorazily »telegramy od všech amerických republik«. Zněly navlas stejně.

Beneš je očitým svědkem i opačným směrem: »O postupu Sovětského svazu jsem neměl žádné pochybnosti. Zůstal v této těžké chvíli s námi jediný, nabídl více, nežli byl povinen.« To Praha, a ne Moskva, rozhodla, že »kdybychom byli odmítli anglo-francouzský plán a šli do války s Německem jen za podpory Sovětského svazu, bylo by došlo k těmto důsledkům: Celý západní svět by byl – ať upřímně, ať neupřímně – věřil, že Hitler se svou propagandou o Československu jako nástroji bolševizace střední Evropy má pravdu.« »Já sám jsem,« píše Beneš, »nechtěl riskovat v roce 1938 válku Německo – Československo – Rusko« hlavně proto, že by šla na ruku »vražednému plánu určitých reakčních západoevropských kruhů – dostat za každou cenu do války nacismus proti bolševismu«. Snaze stůj co stůj »nechat zničit sovětský režim nacistickým Německem ve prospěch záchrany západoevropské reakce«. A »upoutat tak nacistické Německo jako ´hráz proti bolševismu´ plně na střední a východní Evropu, kterou by ono na dlouhá léta ovládalo.« Beneš přitom »nevylučoval ani eventualitu, že by se nakonec reakční kruhy západní demokracie daly strhnouti k přímé pomoci Německu proti Rusku«.

Mnichov nebyl úletem naivních neviňátek. Byla to intrika třídního hyenismu. »Hráz proti bolševismu« svěřil zločineckým prackám. »Na dlouhá léta« měly vládnout i nám. Svatoušci liberální přetvářky se nestačili divit.  Sladká Francie padla napřesrok. Krátce nato plenila Luftwaffe i Hrdý Albion. Bestii zlámalo vaz až bolševické Rusko. Libretem mnichovské zrady bylo jeho vyhlazení.

Za džentlmenský appeasement usmiřování, vedené panensky dobrou vírou – to vydával už Chamberlain. Pravdoláska to dovádí ještě o schod níž. Appeasement předhazuje každému, kdo jí nedaruje, když hecuje sadistické agrese. Dvojčetem mnichovanských lumpáren je však právě politika, jíž dělá sama poskoka. Válka proti terorismu vedená za změnu režimů, co nejsou po vůli. Poťouchlá podpora opozice, co je prý umírněná, ač vraždí stoupence legálních vlád. Cejch krvavých katů, vypalovaný hlavám států, co prý se musí klidit, tak jako Beneš tehdy. Souhlas mlčením i s tím, když gangsterům asistuje kdejaký zkurvysyn, ale náš - a dokonce i člen NATO. Sabotáž koalice, která se terorismu postaví jako ta protihitlerovská. Kolaborace s galerkou opřenou o hnědý mor. Klidně i za cenu, že ovládne Ukrajinu. Na dlouhá léta. Moskva už není bolševická. Právě ta je však hlavním terčem i dnes.

Je to surová zhovadilost. Přišla o svědomí i o soudnost. Beneše postavila před hotovou věc. Podruhé by to riskoval jen blázen.

Josef SKÁLA, místopředseda ÚV KSČM a kandidát do Poslanecké sněmovny v Praze


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5, celkem 233 hlasů.

Josef SKÁLA

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2017-10-04 23:48
Jestliže Británie byla "světovou demokratickou silou", proč v
prvé řadě nedala svobodu svým koloniím? Vládcové Británie i
dalších koloniálních velmocí si se Stalinem mohli podat ruku.
Hladomory v Indii, masové vraždění vzbouřených Arabů..., nějak se o
tom dnes nemluví. --- Sovětský svaz správně využil situace k
znovuzískání území odebraných ve 20. letech interventy, včetně
Masarykových ozbrojenců. A název Podkarpatská Rus snad jasně
naznačuje, že toto území k Československu prostě nepatří. ---
Hovořit o "napadení" Polska Sovětským svazem je stejně
absurdní jako tvrzení, že Francii společně porazilo Německo a
Británie (útok Britů na francouzské loďstvo v Alžírsku). Vždyť
Rudá armáda zahájila postup až 17 dnů po začátku války, kdy už
bylo rozhodnuto.
ferdaholub
2017-10-03 09:13
Harfo, to že jsi již "ohraná" jsem Ti sdělil již dávno.
Přestaň! Konečně by sis měl uvědomit, že ještě žijí bývalí
bojovníci,jejich potomci a vrstevníci,kteří na vlastní kůži
pocítili Tebou obhajované tvrzení o historických událostech tehdejší
doby.
hajek.jiri51
2017-10-02 11:29
Pane Harfa. Uvědl jste spoustu všeobecně známých faktů a jako obvykle
pourážel koho se dalo. Nikddo nepochybuje o strategickém významu Bitvy
o Británii - pro Británii. Pro porážku Hitlera a pro svět byly
strategické Stalingrad, Kursk, operace Bagration a dobytí Berlína. Tomu
dopomohly i dodávky materiálu z USA, hlavně v době kdy výsledek války
byl na vážkách. Pokryly 4% procenta potřeb Rudé armády. Díky i zato
byť to asi nebylo, jak vyplývá z Vašeho podání, něco nerozhodného.
Podíl jednotlivých spojenců na konečném vítězství nad nacizmem
spíš vyjadřují, byť ne úplně přesně, lidské ztráty. A ty u
západních spojenců zdaleka nedosahují těch které přineslo SSSR jen
u Stalingradu. Ale i to asi vědí všichni, samozřejmě mimo Vás a Vám
podobných.
pelcman.vaclav
2017-10-01 12:51
Je třeba nelítostně s spravedlivě odhalovat celou situaci a důsledky,
které z ní vyplynuly. Začal jsem chodit do školy v roce 1941 a nikdo
nevěděl co s námi bude. Hlavní byla němčina (nemilosrdně trestána
neznalost rákoskou. Při příchodu učitel povstat a odmeldovat Sieg
heil. Nedostatky ve znalostech z období Protektorátu Čechy a Morava jsme
nesli až do konce docházky. To jen takovýto pohled. Byla to složitá
doba a vyhrabávat a pitvat dílčí prvky může jen člověk, který tu
dobu neprožil a dá na současnou propagandu. Na to současní vládcové
spoléhají, ignorovat zásadní věci a o ostatních poznámkách jednoho
diskutéra nemá cenu polemizovat. Pan Skála má pravdu ve všem.
hajek.jiri51
2017-10-01 12:25
Lehko nabyli, lehko pozbyli. A na kolonialistické praktiky našich nových
spojenců zapomínáme tolerantně jedna radost. Hlavně praktiky toho
"nejspolehlivějšího".
petr.karlik
2017-10-01 10:58
Soudruhu Skálo, nějak zapomínáte, že výsledkem druhé světové
války bylo to že Sudety nám zůstaly ale bolševické Rusko nám sebralo
podkarpatskou Ukrajinu, podobně jako bolševici znovu okupovali pobaltské
republiky lvovskou oblast na východě Polska, východní Rumunsko,
kurilské ostrovy. Nikdo nepopírá zásluhu sovětského Ruska na našem
osvobození ve druhé světové válce, ale nesmíme zapomenout na
imperialistické chování staliského SSSR.
hajek.jiri51
2017-09-30 13:35
Pravda je jednoduchá. Pro toho kdo ji chce přijmout. Na orientaci stačí
logika. Nebo selský rozum. Na toho kdo ji přijmout nechce, je ale
krátká, navzdory logice. To co píše pan Skála pravda je. Pro toho, kdo
ji vidět chce.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.