Pomáhali nacistům

Zaznamenali jste informaci, že čeští badatelé získali data o »krajanech« internovaných v SSSR? Do jejího obsahu se mnohá média zamotala a ve svém boji proti všemu, co je sovětské a ruské, některé sdělovací prostředky, i renomované, vyprodukovaly paskvil.

Zpráva ČTK 27. září sdělila, že »tisíce záznamů o Češích a Slovácích internovaných v táborech v někdejším Sovětském svazu dostali badatelé z Ústavu pro studium totalitních režimů. Záznamy symbolicky převzal ředitel ústavu Zdeněk Hazdra od ředitele Muzea SNP, které tyto informace získalo z Moskvy. Záznamy se týkají Čechů a Slováků, kteří prošli systémem Hlavní správy vojenských zajatců a internovaných. Označuje se zkratkou GUPVI a byl zaměřený na vojáky, podobně jako v Česku známější GULAG, který se týkal civilistů«. Zřejmě ona zmínka o gulagu, zde jako vedlejší poznámka, způsobila, že mnozí angažovaní novináři zkonstruovali z této události obludnost a význam pokroutili.

Nejedná se totiž o civilisty, kteří byli internováni v gulazích za sovětské vlády, nejedná se o situaci, kdy v »táborech skončily miliony lidí, hlavně ti, kteří nesouhlasili s tehdejším totalitním režimem« (jak má na svém webu ČRo Radiožurnál), nýbrž o vojenské zajatce z let 1941-1945, kteří prošli zajateckými tábory v SSSR! Šlo tedy o bývalé občany Československé republiky (podtrhuji bývalé), kteří se po Mnichovu a nuceném odstoupení čs. pohraničí stali občany fašistického Německa. Většina to tak chtěla, a tak muži narukovali do wehrmachtu. Tomuto osudu by se vyhnuli tím, kdyby jako odpůrci nacismu uprchli, například do vnitrozemí. Záznamy mají pojednávat o 69 977 bývalých Čechoslovácích, mezi nimi byli dva generálové a 159 důstojníků, kteří jako sudetští Němci, slovenští Maďaři, Češi z Hlučínska aj. pomáhali nacistům realizovat jejich zrůdné plány. Bojovali ve wehrmachtu na té frontě, kam byli vysláni – v tomto případě na východě, kde za německými vojsky zůstávala spálená země, vypleněná a zbořená města, vypálené vesnice – i s živými lidmi, probíhalo masové vraždění apokalyptických rozměrů. Nelze několika slovy popsat, jaké brutalitě bylo vystaveno slovanské obyvatelstvo Sovětského svazu. Pokud Hitlerovi vojáci nepadli, byli zajati rudoarmějci a skončili v sovětských zajateckých táborech.

Člověk zírá, jak se dnes przní a obrací naruby historie. Je pravdou to, co slýcháme od pamětníků a soudných lidí, kteří již pamětníky nemohou být: zaměňují se pachatelé a oběti, příčiny a následky! Jak to říkal Edvard Beneš? »…Že začnou, o tom buďte přesvědčeni. A konečně přijdou opět, aby od očišťování přešli k útoku…«

Badatel ÚSTR Štěpán Černoušek sice v ČRo uvedl, o jaké zajatce se jednalo, ale koalici, v jejíchž řadách vojáci bojovali, označil za německou. Již nikoli hitlerovskou, fašistickou. Záměr?

Pověstný ÚSTR na svém webu zveřejnil odkazy na články, které média k události vydala. Jestli je tento ústav vědeckým pracovištěm, jak tvrdí, měl by novináře upozornit, že mnozí téma pojali účelově, ba v rozporu s historickou pravdou.

Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.3, celkem 152 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2017-10-09 12:28
Pane harfa, já nevím, co a kde a jak řekl Stalin. Názor na Stalina jsem
si vytvořil na základě memoárů G.K.žukova. Ne od
"zasvěcenců" od kterých asi čerpáte. Možná, při troše
snahy, by jste našel, v různých žumpách, mouchy i na něm. Ale jiné
"třísky" , v podobně základen zůstaly zadřeny všude tam
kde vstoupila noha vojáka USA. Snad jen ta Plzeň se nevyvedla. Ale
určitě se na tom pracuje. Zatím co Rusové sedí doma, až na, pro
Sýrii, šťastnou výjimku. Ale to některým "tlamám"
soustavně a natvrdle uniká.
janmakovicka
2017-10-08 22:35
V červnu 1941 se slovenská armáda (2 divize - přes 50 000) zúčastnila
po boku wehrmachtu přepadení Sovětského svazu. V prosinci téhož roku
Slovensko vyhlásilo válku USA a také Velké Británii. V předválečné
ČSR žilo cca 3 milionů Němců, velká většina z nich (na rozdíl od
Slováků) nadšeně podporovala Hitlera. To, že mezi válečnými zajatci
bylo mnoho bývalých občanů ČSR, by nás tedy nemělo překvapovat.
joska.korinek
2017-10-08 18:55
Sice nevím o jaké ekonomice píšete, pane Harfo, ale s tím
vycpávkovým materiálem materiálem to je slabota. Nedávno tady někdo
psal, že ztrácíte glanc. Není to pravda. Nikdo nemůže ztratit něco,
co nikdy neměl.
martin.harfa
2017-10-08 13:54
Nebylo by od věci Kořínku, jako výstrahu pro budoucí generace, vycpat
pár stalinistickogottwaldovských dinosaurů. Bohužel, ač nám ekonomika
utěšeně roste, tolik vycpávkového materiálu zatím nemáme, ale není
všem dnům konec...
fronda
2017-10-08 13:39
martin.harfa: Britové se oháněli bojem za svobodu a demokracii, ale ve
skutečnosti za Stalinem nijak nezaostávali. A Američani taky. Bílí a
Masarykovi ozbrojenci za podpory Západu rozpoutali občanskou válku s
milióny obětí a obrovskými škodami. Asi to nešlo jen tak přejít.
joska.korinek
2017-10-08 10:30
Pane Harfo, vás je pro HaNo škoda. Nemrhejte zde svým intelektuálním
nábojem. Zazářil byste na „Novinkách“; tam je vaše místo. A po
smrti vystavit na veřejnosti. Dejte se preventivně vycpat.
martin.harfa
2017-10-07 21:03
"Když se kácí les létají třísky", jakožto "není
člověk, není problém" vypustil ze své zločinecké tlamy
nejmasovější vrah historie soudruh Stalin. To, že tím s naprostým
klidem argumentujete ukazuje mravní úroveň člena údajné
"autentické" levice... Soudružka Hoření si do své
demagogické poznámky vybrala z dotyčných archiválií pouze co se jí
hodilo do krámu. Osudy československých občanů německé národnosti,
kteří bojovali jako vojáci wehrmachtu, kdesi padli nebo zahynuli v
zajateckých lágrech jsou mi ukradené. To samé se týká i vojáků
slovenské klerofašistické armády, o honvédech nemluvě. Podstatné je,
že nyní přístupné archiválie se týkají i našich legionářů a
míst jejich posledního odpočinku, což je neskonale důležitější
než výše uvedené o obětech, které pan Karlík a já připomínáme
pak nemluvě. Soudružka autorka, a v HaNo nejen ona si prostě "
není člověk, není problém" přetransformovalo: " o čem se
nepíše, se nestalo". Je to takový problém to intelektuálně
zvládnout?
hajek.jiri51
2017-10-07 15:32
Chybička se vloudí. Ale když se kácí les, lítají bohužel i
třísky. A vy pánové pro ty třísky nevidíte les. Vidíte jen ty
třísky a nic jiné. Čest Vaší "objektivitě".
martin.harfa
2017-10-07 14:58
Poznámka pana Karlíka zasluhuje doplnění. Příslušníci NKVD
postupovali při osvobozování bývalého prvorepublikového
Československa v druhém sledu za RA a okamžitě podle seznamů zatýkali
českoslovemské občany ruské národnosti z řad emigrantů počátku
dvacátých let. V drtivé většině se jednalo o příslušníky šlechty
a inteligence, ale i osob židovského původu. Nejde ovšem pouze o
bezprostřední poválečné období, ale tyto únosy skončily prakticky
až počátkem padesátých let. Je neodpustitelným selháním nově
vznikajích národních orgánů, ale tehdejší vlády, že nedokázala ve
propspěch svých občanů intervenovat, o vládě po únoru 1948 nemluvě.
Počet československých obětí těchto sovětských zločinů zůstává
zatím utajen. Odhady hovoří o desítkách tisíců, některé jsou
nižší. Jeden z oficiálních sovětských údajů hovoří o cca 13 000
osobách, které prošly gulagy, nejznámější obětí sovětského
teroru je bezesporu armádní generál Sergej Vojcechovski.
Přeživších, kteří se do vlasti vrátili je pak v řádu stovek. Za
dosavadní, alespoň částečné zmapování těchto zločinů na našich
občanech, je třeba poděkovat již zesnulému publicistovi a spisovateli
Vladimíru Bystrovi za jeho práce „ Únosy československých občanů
do Sovětského svazu v letech 1945-1955“ a „ Osud generála“.
Soudružce Hoření doporučuji prostudovat bedekr téhož autora
„Průvodce říší zla“...
petr.karlik
2017-10-07 12:42
Soudružko Hoření, nějak zapomínáte, že po osvobození
Československa v roce 1945 byli odvlečeni do gulagů také ruští
emigranti, kteří do Československa emigrovali po říjnové revoluci,
protože byli označeni za bělogvardějce a nepřátele SSSR ale neměli
nic společného s fašisty, nacisty nebo wehrmachťáky. Konkrétně moje
učitelka ruštiny, která mně učila ruštinu na střední škole v
padesátých letech nám vyprávěla, že její otec, emigrant po
říjnové revoluci, dělal v květnu 1945 chvíli překladatele pro
rudoarmějce. Když ale zjistili, že otec je protisovětsky zaměřený
byl odvlečen do gulagu a moje učitelka ruštiny už ho víckrát
neviděla. Nevím kolik bylo takových odvlečených, ale Vy komunisté
budete neustále tvrdit, že žádní nebyli.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.