Změny musí být neodkladné

Dovolte mi, abych vás pozval k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. října 2017. Máme jedinečnou možnost docílit změn, které jsou nezbytně nutné pro spokojený život a rozvoj naší republiky. Není možné chlubit se ekonomickým růstem, jestliže jej nepociťují jednotliví občané. Skupina miliardářů, kteří profitují díky tvrdé práci lidí, není měřítkem naší prosperity. Náš volební program zahrnuje vše, co je nutné napravit a uvést v život.

Jen tak totiž můžeme žít bez obav z dalších dnů. Náprava neuvážených kroků předchozích pravicových vlád i té současné vlády bude složitá. ČSSD zcela zapomněla na svou levicovou roli a ve vizi vládních křesel smetla své sliby pod stůl. Výměna lídra této strany je pouze kosmetickou úpravou, jež nepřináší žádnou potřebnou nápravu stávající situace. KSČM ve svém programu jasně definuje své kroky. Jedná se například o spravedlivé ohodnocení práce na evropské úrovni, pravidelnou valorizaci důchodů, bezplatné zdravotnictví na stejné odborné úrovni pro všechny občany, obnovu strategického vlastnictví státu, ať už se jedná o vodu, plyn či elektřinu a o dnes tolik diskutované lithium. Chceme zastavit rozprodej majetku státu do zahraničí a důsledně prověřit dosud nepromlčené privatizační kauzy. Vzdělání musí být dostupné pro všechny a bezplatné. Chceme obnovit učňovské školství, neboť se stále více projevuje nedostatek odborných profesí, které bývaly samozřejmostí. Naším zájmem jsou bezpečné obce a města. Chceme stabilizaci policie a obnovení obranyschopnosti státu. Řešení migrační krize je nutné prosazovat v místě jejího vzniku a klást důraz na její příčiny. Odmítáme neopodstatněné byrokratické diktáty Bruselu. Vždy budeme stát na straně poctivých občanů, realizovat potřebné úpravy zákonů, které znepříjemňují život nám všem. Věříme, že říjnové volby do Poslanecké sněmovny přinesou pozitivní změnu.

Děkuji za vaši důvěru.

Alexander ČERNÝ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.2, celkem 30 hlasů.

Alexander ČERNÝ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2017-10-10 15:28
Skupina miliardářů by měla být, celosvětově, zdaněna tak, aby se
prostředky planety nemrhalo, a výnosy byly spravedlivě rozděleny. To se
ale nepodařilo dosáhnout ani za socializmu, byť se tomu maximálně
přiblížil.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.