Pohled na účastníky tiskové konference Vlasteneckého fóra 10. října 2017. FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ

Zazněl hlas obnoveného Vlasteneckého fóra

Představitelé občanských spolků, které se v roce 2013 před druhým kolem prezidentských voleb sdružily na podporu Miloše Zemana proti Karlu Schwarzenbergovi do Vlasteneckého fóra, v úterý 10. října opět promluvili. Před volbami do sněmovny a dalšími prezidentskými volbami, jež se konají v lednu 2018, sdělili své preference a vyzvali k jejich podpoře i občany.

»Volte politiky, kteří se za svou minulost nestydí, nebudou se nikomu omlouvat a ani Českou republiku nikomu neprodají. Volte politiky, kteří prosazují suverenitu ČR. Volte politiky, kteří v souladu s národními zájmy ČR prosazují mírové řešení konfliktů ve světě,« uvedli včera na tiskové konferenci v Praze reprezentanti Českého svazu bojovníků za svobodu, Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, Sdružení čs. zahraničních letců-Východ, Kruhu občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí, Společnosti Ludvíka Svobody, Svazu vojenských veteránů ČR, Společnosti Dr. Edvarda Beneše, KČP, Slovanského výboru ČR, Vlasteneckého sdružení antifašistů a Rady seniorů ČR. Pojítkem těchto organizací, které včera uzavřely společenskou smlouvu o kolektivní spolupráci, je úcta k českým dějinám a zakladatelům novodobé československé, a tím i české státnosti v roce 1918, jejímiž pokračovateli by měli být, jak je Vlastenecké fórum přesvědčeno, i současní politici ČR.

Pokusy o revize obou světových válek trvají

Signatářské spolky dospěly k závěru, že vývoj české společnosti v posledních letech spěje k tomu, že jejich hlas musí být slyšet více než doposud. »Ze strany tzv. sudetoněmeckých, rakouských ale nyní již i některých českých občanských spolků se objevují snahy nejen o přepis výsledků druhé světové války, ale též první světové války, neboť je napadán samotný vznik ČSR v roce 1918. Starostové a primátoři českých měst organizují akce smíření, na které se sjíždějí členové tzv. sudetoněmeckých spolků z Rakouska a Německa, přičemž se organizátoři ani nesnaží, aby se těchto akcí zúčastnili i bývalí vězni německých nacistických káznic, věznic a koncentračních táborů nebo pozůstalí po zavražděných v těchto táborech. Ministři české vlády se jezdí omlouvat na srazy tzv. sudetoněmeckých spolků do SRN, avšak žádný z ministrů ústřední vlády SRN se recipročně nikdy ani nesnažil přijet na sjezd českého spolku sdružujícího oběti německých nacistických KT,« seznámil tiskový mluvčí ČSBS Vladislav Kučík s obsahem prohlášení.

V této situaci se Vlastenecké fórum obrací na voliče, aby si u volebních uren uvědomili, že nevolí jen fyzické osoby, ale také budoucnost republiky. Voliči rozhodnou, »zda i nadále budeme pokračovat ve stavbě domu, jehož základy postavili čeští vlastenci před 99 lety 28. října 1918, nebo se budeme omlouvat potomkům těch, kteří se obyvateli tohoto domu stát nechtěli již při stavbě jeho základů v roce 1918, potom jej částečně pobořili na podzim 1938 a v letech 1939-1945 si jej zcela přivlastnili,« apeluje Vlastenecké fórum, neboť potomci těch, kdo se nechtěli stát obyvateli ČSR po 28. říjnu 1918, stále usilují o revizi výsledků obou světových válek. (Úplné znění prohlášení níže za textem.)

Proč a kam zmizela busta Beneše?

Zpravodajka našeho listu vznesla dotaz, co je s bustou prezidenta Edvarda Beneše, která společně s pamětní deskou citující Benešova slova ze 14. 12. 1945 (»… oni začnou s tou svou ‚očišťovací‘ kampaní. Že začnou, o tom buďte přesvědčeni. A konečně přijdou opět, aby od očištění přešli k útoku. Bude to nová reakce, která opět spojí útok na pokrok sociální s útokem na naši svobodu národní a lidskou«) byla umístěna v areálu českokrumlovského hotelu Růže podle přání plukovníka Jana Horala. Řada čtenářů se na naši redakci v uplynulých dnech v této věci obrátila, neboť se téma opět objevilo na internetu.

Busta prezidenta Edvarda Beneše v Českém Krumlově vadila… FOTO – (za)

»Tato busta stojí nyní před jednou z významných vil v Českých Budějovicích. Byla přesunuta, neboť v Krumlově vadila Němcům,« odpověděl Jiří Malínský ze Společnosti Dr. Edvarda Beneše. »Osobně to považuji za skandální. Jak můžeme těmto tlakům ustupovat?« rozohnil se Malínský, který vyznává, »ani neurážet, ale ani se neponižovat«.

Jiným příkladem nenápadného mizení významných soch z veřejného prostoru je podle Malínského odstranění velké sochy Jana Želivského od Novoměstské radnice v Praze. »‘Diskrétnost‘ polistopadové moci má různé tváře,« zakončil Malínský.

Předseda ČSBS Jaroslav Vodička poukázal na nezájem médií o tuto tiskovou konferenci, zřejmě typický pro tuto dobu. Přítomny byly jen Haló noviny a čtrnáctideník ČSBS Národní Osvobození.

(mh)


PROHLÁŠENÍ OBNOVENÉHO VLASTENECKÉHO FÓRA ze dne 10. října 2017

Dne 10. října 2017 se sešli představitelé 11 občanských spolků, které se před druhým kolem prezidentských voleb v roce 2013 sdružily do »Vlasteneckého fóra« na podporu Miloše Zemana, za účelem jeho zvolení prezidentem České republiky na volební období 2014–2018.

Důvodem, proč se v roce 2013 občanské spolky sdružily do Vlasteneckého fóra, byla nejen podpora volby Miloše Zemana prezidentem České republiky, ale zejména úcta k českým dějinám a úcta k zakladatelům novodobé československé a tím i české státnosti v roce 1918, jejímiž pokračovateli by měli být i současní političtí představitelé České republiky. Agresivní kampaň proti zvolení Miloše Zemana prezidentem České republiky v roce 2013 přesvědčila členy spolků sdružených v tehdejším Vlasteneckém fóru, že jejich rozhodnutí bylo správné.

Dnešním dnem uzavírají uvedené spolky Společenskou smlouvu o kolektivní spolupráci pod názvem Vlastenecké fórum, v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů. Signatářské spolky nezávisle na sobě dospěly k závěru, že vývoj české společnosti v několika posledních letech spěje k tomu, že je třeba, aby jejich hlas byl ve společnosti více slyšet než doposud. Národní hrdost pěstují v Evropské unii i mimo ni, všechny státy. Chtějí-li čeští politici být v Evropě a ve světě rovnocennými partnery, tak by se za historii České, dříve Československé republiky neměli stydět - zejména za historické skutečnosti, které vedly ke vzniku samostatného Československa v roce 1918 a k jeho osvobození z německé nacistické okupace v letech 1938 až 1945.

Evropské státy jsou v posledních letech zmítány značnými imigračními problémy, které se samozřejmě dotýkají i České republiky, i když to tak na první pohled nevypadá. Nejde pouze o příchod nových osob do Evropy. Ale také o příchod nové kultury, která nechce se současnou evropskou kulturou splynout, ona ji chce nahradit.

V této situaci se ze strany tzv. sudetoněmeckých, rakouských, ale nyní již i některých českých občanských spolků, objevují snahy nejen o přepis výsledků druhé světové války, ale též o přepis výsledků první světové války, neboť je napadán samotný vznik Československé republiky v roce 1918. Starostové a primátoři českých měst organizují akce smíření, na které se sjíždějí členové tzv. sudetoněmeckých spolků z Rakouska a Německa, přičemž se tito organizátoři ani nesnaží, aby se těchto akcí zúčastnili i bývalí vězni německých nacistických káznic, věznic a koncentračních táborů nebo pozůstalí po zavražděných v těchto táborech. Ministři české vlády se jezdí omlouvat na srazy tzv. sudetoněmeckých spolků do Spolkové republiky Německo (SRN), avšak žádný z ministrů ústřední vlády SRN se recipročně nikdy ani nesnažil přijet na sjezd českého spolku sdružujícího oběti německých nacistických koncentračních táborů.

V této atmosféře se spolky, dnešním dnem 10. října 2017 opětovně sdružené do Vlasteneckého fóra, obracejí na občany České republiky, aby již v parlamentních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 20. až 21. října 2017, přistupovali k volebním urnám s vědomím, že nevolí jen fyzické osoby, ale také budoucnost České republiky. Rozhodnou, zda i nadále budeme pokračovat ve stavbě domu, jehož základy postavili čeští vlastenci před 99 lety 28. října 1918, nebo se budeme omlouvat potomkům těch, kteří se obyvateli tohoto domu stát nechtěli již při stavbě jeho základů v roce 1918, potom jej částečně pobořili na podzim roku 1938 a v letech 1939–1945 si jej na dobu šesti let zcela přivlastnili. I dnes 99 let po ukončení první světové války, potomci těch, kdo se nechtěli stát obyvateli Československa po 28. říjnu 1918, usilují o revizi výsledků první a druhé světové války.

I o to půjde v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20. až 21. října 2017 a v prezidentských volbách v lednu 2018. Proto vás, občany České republiky, spolky sdružené ve Vlasteneckém fóru vyzývají: Volte politiky, kteří se za svou minulost nestydí, nebudou se nikomu omlouvat a ani Českou republiku nikomu neprodají. Volte politiky, kteří prosazují suverenitu České republiky. Volte politiky, kteří v souladu s národními zájmy České republiky prosazují mírové řešení konfliktů ve světě.

Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS)

Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, z. s.  (SOPVP)

Sdružení čs. zahraničních letců-Východ, z. s. (SZL-V)

Kruh občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí, z. s.  (KOČRVzP)

Společnost Ludvíka Svobody, z. s.

Svaz vojenských veteránů ČR, z. s. (SvVV ČR)

Společnost Dr. Edvarda Beneše, z. s.

Klub českého pohraničí, z. s. (KČP)

Slovanský výbor ČR (SV ČR), z .s.

Vlastenecké sdružení antifašistů (VSA), z. s.

Rada seniorů ČR, z. s.. (RS ČR)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.8, celkem 53 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.