Nebezpečí zvané »Rekonstrukce státu«

Největším nebezpečím pro fungování demokratického právního státu jsou vždy »skupiny nátlaku«, takovou skupinou je i tzv. Rekonstrukce státu. Nejde ani o politickou stranu ani o zapsaný spolek, ale o jakousi platformu, která se snaží zmařit svobodnou soutěž politických stran, která je podle Ústavy ČR základem fungování politického parlamentního systému naší České republiky.

KSČM upozorňuje již dlouhou dobu, že dosavadní vládnutí u nás, ať pod taktovkou ODS nebo ČSSD, provází rozsáhlá korupce. Tak, jak rychle se propadají volební preference některých, tak silně roste aktivita nepřipustit posílení pozic KSČM, k tomu slouží i kampaň právě tzv. »Rekonstrukce státu«.

Komunisté mají čisté ruce. Tím víc se »Rekonstrukce státu« snaží rozšířit aspoň pomluvu, že KSČM korupci »kryje«. Za »důkaz« vydává stanoviska komunistických poslanců hájících právo státních podniků na stejné podmínky jako soukromá konkurence. Opíráme se o ústavní právo na stejný obsah a ochranu všech druhů vlastnictví. Když si obchodní tajemství sloužící vlastnímu zisku střeží privátní sektor, to právo mu přiznává i »Rekonstrukce státu«. Zato státnímu sektoru, jehož podnikání je výnosem celé republiky, se snaží vnutit pravý opak. »Rekonstrukce státu« tak pokorně slouží jen nekalé konkurenci namířené proti vlastní zemi.

»Rekonstrukce státu« se ukazuje jako likvidátor veřejného sektoru a je zcela závislá na soukromém byznysu, jehož zájmy prosazuje proti vlastní zemi. Ptejme se, proč ji řídí personál právní kanceláře najímané firmami v konkurenčním poměru k českému státnímu sektoru? A kdo samu »Rekonstrukci státu« financuje? Skutečně jen »tisíce jednotlivců«, jak to halasně deklaruje? Anebo hlavně skupina firem zainteresovaných na státních zakázkách České republiky – a ochuzujících přitom její pokladnu leckdy i svým napojením na zahraniční »daňové ráje«?

KSČM je jedinou parlamentní stranou nezávislou na korupčních chapadlech. »Boj proti korupci« v podání tzv. »Rekonstrukce státu« se sám ukazuje jen výnosným kšeftem a slouží byznysu obohacujícím se na úkor všech občanů naší země.

TISKOVÁ ZPRÁVA KSČM


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.4, celkem 69 hlasů.

TISKOVÁ ZPRÁVA KSČM

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Gartouzek
2017-10-19 11:43
Tisková zpráva mi připadá jako emotivní průjem. Podíval jsem se na
prosazované body Rekonstrukce státu. Tisková zpráva KSČM mi připadá
jako demagogická, protože vyvolává ve čtenáři dojem, že
Rekonstrukci státu jde jedině o zrušení obchodního tajemství
státních podniků. "Největším nebezpečím pro fungování
demokratického právního státu jsou vždy »skupiny nátlaku«,"
Samotná tato tisková zpráva se mi jeví jako emotivně nátlaková na
občany. V tržním systému má právo státní podnik zachovávat
obchodní tajemství stejně jako soukromý. S tím plně souhlasím.
Nejvíce mne u zprávy překvapuje, že neobsahuje žádné návrhy KSČM
na omezování korupce ve státních podnicích. U fundované tiskově
zprávy parlamentní strany jsem očekával, že přinese výčet
vlastních návrhů na snižovaní korupce ve státních podnicích a
prokáže, že návrhy KSČM jsou efektivnější, než návrhy
Rekonstrukce státu. Protože tisková zpráva neobsahuje žádné vlastní
návrhy na snižování korupce, tak to může oprávněně vyvolávat
podezření, že KSČM kryje korupci ve státních podnicích. Kdo píše
tiskové zprávy KSČM jako parlamentní strany, měl by být schopen
nepodléhat tolik vlastním emocím a udržovat si při psaní větší
nadhled.
ferdaholub
2017-10-19 10:40
Pokud mají být stejné podmínky pro podnikání, jak věhlasně
propagují právě soukromí podnikatelé, pak osobně požaduji stejné,
naprosto stejné podmínky, které budou vynuceny zákonnými normami,
prostřednictvím trestního práva jako způsobu donucení. Každá
výroba, ať ji provádí kdokoli,je vždy prováděna ovlivňováním
negativně surovinové základny,životního prostředí,zdraví
obyvatel,ztěžováním jejich soukromí,jakož i vyvoláváním nenávisti
směřujícím k válečným konfliktům,a snahám po určování a
diktování směru vývoje v jednotlivých společenských seskupeních.A
právě proto volám po stejných podmínkách při podnikání bez ohledu
na formu vlastnictví.
hajek.jiri51
2017-10-17 20:34
To je trochu pofiderní. Státní podniky by měli určité informace
aspoň Post morte, tedy s odstupem času, zveřejňovat. Kvůli
transparenci. Jsme, občané, něco jako akcionáři a máme právo na
patřičné informace. Jako akcionáři těch privátních podniků.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.