Stanovisko KSČM po volbách do Poslanecké sněmovny

KSČM upřímně děkuje všem občanům, kteří dali svůj hlas jejím kandidátům. Z touhy voličů po změně dokázaly tentokrát vytěžit jiné politické subjekty. Co jejich sliby přinesou v praxi, se teprve ukáže. Česká levice zaznamenala volební propad. Zevrubnému rozboru ho podrobíme bez nejmenšího odkladu.

Tím rozhodněji se o životní zájmy země a každého, kdo svým umem a prací přispěl k jejímu rozvoji, musí zasadit nově zvolení poslanci KSČM. Najdou oporu v desítkách tisíc komunistů Čech a Moravy i statisících našich příznivců. V úsilí o mír ve světě, spravedlnost a bezpečí doma nabízíme vstřícnou spolupráci napříč politickým spektrem i nejširší občanskou veřejností.

VV ÚV KSČM

 


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.5, celkem 152 hlasů.

VV ÚV KSČM

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


antal
2017-10-24 10:50
K Haló novinám. Skutočne by bolo potrebné niečo urobiť s diskusným
formátom, myšlienky nedokáže oddeliť, nahádže ich na kopu, čím sa
znižuje ich prehľadnosť, úroveň. Tým akoby HaNo dávali najavo, že
na mienke členov a sympatizantov nezáleží. Diskusie sú pritom
potrebné, sú živnou pôdou pre vznik nových ideí.
antal
2017-10-24 10:45
Kom. hnutie by sa dnes malo viac diferencovať, pluralizovať. Nehľadať v
tom problém, ale výhodu. V zásade by sa malo deliť na konzervatívne
(pravicové) a liberálne (ľavicové, aj keď sa to nedá stotožňovať).
Každý systém má svoju prirodzenú pravicu a ľavicu (v zmysle úsilia o
pokrok), dotýka sa to aj socializmu. Každý prúd by sa mohol lepšie
vykryštalizovať, viac venovať svojim témam, ako byť ani rybou ani
rakom. Konzervatívne kom. h. sa aj dnes v podstate sa orientuje na
klasický soc. (bez chýb). Liberálno-demokratické kom. hnutie by si
naopak malo vytyčovať revolučné vízie, ciele utvorenia úplne novej
civilizácie. Sociálne a ekonomické témy v klasickom podaní komunistov
sú menej príťažlivé, pretože výrobno-technologický potenciál dnes
dokáže chrliť dostatok tovarov, takže sa zmenšil aj problém klasickej
chudoby. Lenže aj za cenu prejedania si budúcnosti ľudstva. A k tomu je
potrebné vytvoriť úplne nový obraz civilízácie, potom môžete
mediálne preraziť. Tomuto výrobno-technologickému potenciálu treba
dať novú spoločenskú formu, aby jednak si ho mohli naplno užívať
všetci a aby zároveň otvoril cestu aj pokroku (napr. utváraniu
vesmírnej civilizácie) a neprejedal si ho, ako dnes. /// Problém
revolučnosti kom. hnutia súvisí s problémom rev. subjektu. Možno
povedať, že klasická RT splnila svoje historické poslanie, veľká
vďaka. Lenže vývoj sa nezastavil a klasická RT dnes už nie je
revolučnou triedou. Čo poznám aj osobne robotníkov z automobiliek,
zaujímajú ich úplne iné témy, ako nejaké revolučné idey.
Revolučný subjekt je spojený s revolučným spôsobom produkcie tovarov,
služieb a poznatkov. A to môžu byť aj pracovníci, ktorí sa dnes
pokladajú za pravicových a volia napr. aj Babiša. Pretože KSČM v
podstate predstavuje konzervatívnu stranu a nespájajú si s ňou
civilizačný pokrok.
antal
2017-10-24 10:27
fronda, aj Váš postoj ukazuje jeden z problémov. Keď ste porovnal
Smer-SD a KSČM. Smer je SD strana, viac doľava. Ale je len systémovou
ľavicovou kap. stranou, kladúcou si za úlohu len zmierňovať sociálne
rozdiely a sociálne dopady. Žiadne veľké programy, vízie, jednoduchá
funkcia. Pokojne sa zaraďuje pod ochranné krídla NATO, hoci to
predstavuje veľké nebezpečenstvo pre civilizáciu. Podľa Vás potom
KSČM by mala byť len radikálnejšou SD. Lenže ak takto predstavujete
voličovi funkciu KSČM, on si radšej vyberie ČSSD, alebo aj Babiša,
ktorí túto funkciu zabezpečenia relatívneho materiálneho zabezpečenia
pre občana splnia bezproblémovejšie. Kom. hnutie však musí siahnuť po
náročnejších témach a funkciách. Revolučné kom. hnutie by malo
previesť civilizáciu na novú úroveň, novú diagonálu a tým ľuďom
priniesť aj novú úroveň blahobytu a slobôd. A preto musí uchopiť
pozitívne napr. aj témy globalizácie, liberalizmu, demokracie. Nemýliť
si globalizáciu (integráciu vyplývajúcu z globálneho charakteru
výrobno-technologického procesu) s globálnym kapitalizmom
(imperializmom). Akosi si nevšimli, že lídrom globalizácie sa dnes
stáva socialistická Čína, naopak, vedúca kap. mocnosť USA od nej
ustupujú. Demokracia – aj predvčerom v diskusii diskutéri stavali
socializmus proti demokracii, stotožňujúc demokraciu s kap. Tým len
plnia zámery burž. propagandy. Demokracia nerovná sa kap., ako som
ukázal v príspevku. A nemožno postaviť demokraciu proti socializmu,
pretože ide o rôzne úrovne. Soc. je spoločenský objekt, demokracia len
podoba tohto objektu, podobne ako rozlišujeme jablko zelené, trpké,
sladké. Liberalizmus - nemožno ho stavať proti komunizmu. Ale
predstaviť nový typ liberalizmu – komunistický. Namiesto témy LBGT
zdôrazniť tému individuálnych potrieb, práv zamestnancov (ekonomická
demokracia), využiť k tomu aj skúsenosti z riadenia JZD Slušovice.
Komunistický princíp Každý podľa svojich schopností, každému podľa
jeho potrieb je práve vyjadrením komunistického liberalizmu.
fronda
2017-10-24 06:52
antal: Směr je celkem v pořádku, jde v prvé řadè o mediální práci.
A když nějaké vedení způsobí volební pohromu, už poněkolikáté,
tak prostě končí. Ať už nic neřeší, o ničem nevyjednávají, ať
už táhnou.
antal
2017-10-23 22:06
Nakoľko slovenské a české a vôbec celosvetovo komunistické/ľavicové
hnutie trápia spoločné otázky, vyslovím aj ja svoj postreh. Treba
schladiť horúce hlavy, pretože možno narobiť ešte väčšie škody,
ako sa stali. Mám otázku, ak chcete meniť vedenie, akým smerom? Majú
navrhovatelia jasno, ktorým smerom sa má KSČM uberať? Nuž, ako som
postrehol, tak nie. Typickým príkladom je prehodný. Je veľkým kritikom
vedenia KSČM, ihneď by ho vymenil. Problém je v tom, že on chce meniť
ľudí, nie program, idei. Možno seba, tak mi to pripadá, že ide len o
boj o funkcie, nie boj o idei. Pretože je zároveň veľkým kritikom
diskusií na seminároch, vraj je to táranie do vetra, Vratimovský
seminár znosil pod čiernu zem. Zaujímavé, že diskusie na webe mu
nevadia. Lenže ľavicové, komunistické hnutie potrebuje nové idey.
Možno hlavným znakom ľavice je orientácia na pokrok, zmenu. Lenže bez
dobrej teórie sa zmena nedá robiť. Vyplýva to z jedného problému KS,
Ich členstvo pozostáva aj z bývalých straníckych, štátnych
funkcionárov. A socializmus spájajú s určitou podobou, a určitou
funkciou. Preto hovoria o socializme bez chýb, prakticky teda o klasickom
socializme, len bez chýb. Nevidia to ako požiadavku vývoja, ale ako
subjektívny problém s chybami. Každej veľkej zmeny, nových ideí sa
preto boja, pretože ohrozujú ich istotu, ich funkcie. Ohrozením je preto
aj marxizmus, vedecká teória spoločnosti, ak som na komunistickej pôde
povedal, že socializmus je veda, odmietli to. Vo vystúpeniach,
článkoch členov KSČM som nevidel nejako veľa nových ideí, bez
nových ideí však noví ľudia zmenu neprinesú, preto nie som stúpencom
výmeny vedenia.
martin.harfa
2017-10-23 20:24
Pane R.J. sypu si popel na hlavu, máte s tou TOPKou pravdu, jinak oceňuji
že ze základní kostrou mého komentu nemáte na rozdíl od jiných
problém...
halonoviny
2017-10-23 18:49
Přehodný, pokud budete chtět diskutovat na nabízeném blogu, dávejte
si pozor na příspěvky, kde se budete tázat, zda ten a ten už šel do
pr.... či nikoli. Vy totiž často máte s těmi vulgarismy problém. R.
Janouch
halonoviny
2017-10-23 18:48
Harfo, STAN se do minulé sněmovny opravdu nedostal na kandidátkách KDU,
ale TOPky... To jen na okraj. Jinak v lecčem - bohužel - máte tentokrát
pravdu... R. Janouch
prehodny.clovek
2017-10-23 13:55
Ještě,pro ty,kteří by chtěli odvolat s.Filipa.Nemají šanci a on to
dobře ví.Stačí výklad ze Stanov,čl.70 a on to dobře
ví.Takže:"70. ÚV KSČM zejména: a) stanoví počet, volí a
odvolává členy VV ÚV KSČM; b) volí a odvolává za členy ÚV KSČM
nebo VV ÚV KSČM předsedy klubů či zástupce KSČM v Parlamentu ČR a
EP; c) potvrzuje nově zvolené členy ÚV KSČM z okresních organizací
strany; d) na žádost nejméně třetiny OV KSČM nebo nejméně třetiny
KV KSČM může dvoutřetinovou většinou členů ÚV KSČM odvolat
předsedu, prvního místopředsedu nebo další místopředsedy ÚV KSČM
a zvolit jiné;"Důležitý je ten bod d),takže šanci
nemáte,jedině kdybyste udělali revoluci nebo byly změněny stanovy.
prehodny.clovek
2017-10-23 12:14
Nehodlám nyní nikoho z KŠČM kritizovat.Jinak je jasné,že lithium bylo
zbytečné.Jenže,co dál,aby strana nezanikla?Má někdo nějaký kloudný
nápad?Pokud ano,lze jej kritizovat,ale v některých částech i
podpořit.Pak by se ty dobré nápady daly dohromady a mohlo by vzniknout
memorandum,které by nesloužilo komunistickým funkcionářům a
poslancům,ale pouze řadovým členům a jejich příznivcům.Když se to
neudělá,strana se pomalu zruší.je též dobré si přečíst
stanovy,zejména tu stať,kdy funkcionář může být odvolán.Jinak,KSČM
je organizace,která je zapsaná v rejstříku min.vnitra.Tam je třeba
vypátrat vlastníky.Pokud se to nepovede,bylo by možné založit novou
komunistickou stranu,i když se ten blok roztříští.Ke greeting:Do konce
týdne Vám napíšu,ale vulgarismům a zejména "osočování"
se v článcích musí vyskytnout,pokud se zakládají na pravdě. V mém
případě uvedu zdroje.Zatím si s Vámi vyzkouším jen
kontakt.Myslím,že pisatelé dostanou u Vás větší prostor než na
tomto webu.
joska.korinek
2017-10-23 10:50
Vypadá to, že řeči o lithiu by leckdo chtěl utít. Loupežníci se
holt jen tak lehko nevzdávají. Zvlášť když se najde dost šplhounů a
trumberů, kteří jim pomáhají, ať už svou servilností, nebo
hloupostí.
ladislav_venc
2017-10-23 06:26
Pane Harfo píšete. Namísto toho se strkal rypák do právně
bezvýznamného memoranda o těžbě lithia ,jehož obětí se stala ČSSD
a potažmo celá levice. Vy jste právník,že to umíte posoudit?
Jestli ano,tak hodně špatný. Z memoranda má zamotanou hlavu řada
vynikajících právníků bez ohledu na Váš,jak to často
bývá,pochybný názor. A jaká celá levice se stala obětí
?Jediná levice je KSČM. ČSSD není žádnou obětí,sklízí jen to,co
zasela a do levice má hodně daleko. O zasedání sněmovny ohledně
lithia se zasadili pan Skála KSČM a pan Okamura SPD.Pan Okamura má
volební výsledek velmi dobrý.Na druhé straně nutno dodat,že
rozhodně nepatří k levici. To,že ze zahájila diskuze o lithiu by
měl uvítat každý normální občan a je to v zájmu nás všech.Pokud
si to neuvědomujete, je to prostě Vaše smůla a Vaše hloupost.
fronda
2017-10-22 20:47
e173rb: Těžko říct, kdo je tím rekem, ale jasné je, kdo jím není -
Filip. Po volebním debaklu je dobrým zvykem, že lídr končí. Ani
minulé volby totiž nebyly nic moc, měl odstoupit už tehdy. Nevím,
proč čeští komunisté tolik lpějí na svých funkcích, jako kdyby jim
snad v případě odstoupení hrozila poprava, nebo co, asi relik 50. let.
yucon.fox
2017-10-22 20:47
e173rb: No přehodný přece! Po té jeho odborné rekapitulaci jiného
nevidím.
greeting
2017-10-22 20:11
Tak jsem si poctivě přečetl bouřlivou diskusi, jakou jsem snad ještě
na tomto webu neviděl. Jelikož možnost diskusního příspěvku je zde
omezena počtem znaků a řada z Vás má dobré nápady, dávám každému
šanci k publikování jeho případného článku. Dělám Admina webu OV
KSČM Prahy 10 - www.desitka.org a rád budu publikovat jakýkoliv článek
od kohokoliv. Pouze dvě podmínky - článek nesmí obsahovat vulgarismy a
nesmí osobně osočovat nikoho. Jinak všem dávám garanci, že NIKOMU
nic nesmažu. Cokoliv budete chtít, napište a pošlete na
admin@desitka.org, nebo klikněte na odkaz v dolní části této stránky
- Blog OV KSČM Prahy 10 a na webu desítky v horním menu na Kontakt. Teď
trochu legrace - K 1. dubnu letos, jako aprílový žert, jsem na svém
soukromém webu publikoval článek - Pravděpodobné výsldky voleb do PS
od nadnárodní renomované agentury JPP (Jedna paní povídala). Bylo to
vloženo, jako humorní článek. Opropti výsledkům, jsem se spletl pouze
u Pirátů, ODS a trošku jsem přidal tomu Japonci. Asi mám v šuplíku
křišťálovou kouli. Můžete posoudit -
https://www.topcz.net/ohromujici-vysledky-pruzkumu-voleb-do-ps/ .
e173rb
2017-10-22 19:32
Čeští občané opět povolávali do boje za své zájmy a dle svého
uvážení rozdali zbraně. To je přeci jejich svatým právem. KSČM i
ČSSD byly rovněž povolány, do rolí pozorovatelů. Tak uvidíme, jaký
prospěch a zářné perspektivy vybojuje občanům ČR nově přeskupená
armáda. Zaznamenal jsem volání po odstoupení Filipa a vedení KSČM s
odkazem na to, že výsledek je jejich vinou. Může být, i když bych to
tak jednoznačně neviděl. Ale asi jsem přehlédl, kdo že by měl být
tím bájným rekem, který vyvede KSČM z pasti vymírajících
pamětníků proti rostoucím zástupům nových generací s pečlivě
naprogramovaným mozkem, a změní obraz komunistů vzdor informačnímu
monopolu panujícího režimu.
prehodny.clovek
2017-10-22 18:44
Tak si zrekapitulujme alespoň kandidáty do PS pro Prahu (KSČM,jak se
zdá už není stranou dělníků a rolníků,ale když budu hodně
hodný,tak stranou zaměstnanců/tj.dělníků,ale i
úředníků/),zemědělce ať raději ze svého repertoáru
vypustí,podobně jako ČSSD ,na kterou KSČM tak ráda nadává.Nyní k
té Praze.Mám před sebou volební lístek KSČM a zrekapituluji si jejich
prvních pět kandidátů.Tak první.M.Semelová.Škoda,byla tam dvě
období,je učitelka,měla dobré nápady,ale svými řečmi si svůj
postoj pokazila.J.Dolejš,ten nezná nic jiného než čísla,už je tam v
PS dlouho a slyšel jsem jej,co je mu do toho,že KSČM postrádá
další,nové členy.Pro stranickou práci se vůbec nehodí,divím se, že
byl zvolen.Do J.Skály se vkládaly velké naděje (i já),ale nakonec
zaběhl téže do vyjetých stranických kolejích.I.Hrůza,přečetl jsem
si jeho wikipedii a stačilo mi, že byl členem StB.Snad jediný
p.Šimůnek,který má na starosti organizaci OV a KV KSČM by mohl být
užitečný.Ale také mu ty organozace utíkají pod rukama.Jeho
předností je,že je jediný z těch pěti kandidátů vyučený,a to jako
elektromechanik.Na šestém místě kandidoval M.Krajča,toho času na
mateřské dovolené a musel jsem se hodně smát,když pak odjel na
nějaký mládežnický festival do Soči.Vzal ty svoje děti sebou.Jinak
je to tam samý advokát,psycholog,učitel,manažer a podobné
profese.Teprve na 29 místě je L.Petříček,pivovarský dělník.Jinak
žádný dělník.To o KSČM také něco vypovídá.
kafrmi
2017-10-22 17:43
martin.harfa, největší srandista jste Vy, jelikož jste tvrdil, že se
SPD nedostane do sněmovny.
martin.harfa
2017-10-22 17:38
Pro Miloš.Markl.Ing: Předpokládám, že jste srandista jinak si vaši
poznámku nelze vyložit. Pokud tomu tak není proboha co to bylo za
akademickou půdu kde vůl může získat inženýrský titul?
prehodny.clovek
2017-10-22 15:46
Jistě,Filip musí odstoupit, ale jeho straničtí funkcionáři jej ve
své funkci ještě podpoří, protože se jej bojí. On je navíc
zkušený matador a právník. Má někdo tedy nápad, jak tohoto člověka
odstranit z vedoucí funkce? Ještě poznámka. Včera v televizi jsem
viděl, jak Filipa veze auto, který má vlastního řidiče. To Zaorálek
jel také tím autem, ale řídil si ho sám.
1 | 2 | 3 | 4
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.