Reklama

Telemedicína slouží člověku

Není asi dne, kdy bychom nebyli fascinováni úspěchy vědecko-technického pokroku. Věda a technika dynamicky vstupují i do medicíny, kde slouží lepší diagnostice a ve svém důsledku úspěšnému (vy)léčení nemocného. Moderním odvětvím léčebné péče je telemedicína. Co to je?

Odborný portál o elektronickém zdravotnictví eZdrav.cz telemedicínu definuje jako medicínské odvětví, které umožňuje odborné sledování pacientů, sběr a přenos informací o zdravotním stavu (tlak, tep, činnost srdce, hladina cukru atd.) na dálku.

Přenos dat se uskutečňuje prostřednictvím telekomunikačních a informačních technologií, jako jsou obousměrné video, e-maily, chytré telefony ad. Tyto nástroje mohou být využity, jak uvádí tento portál, nejen pro monitorování vážně nemocných pacientů na dálku, ale také pro zlepšení prevence, diagnostiky, léčby i řízení zdraví a životního stylu. Nástroje telemedicíny mohou totiž efektivně využívat třeba i výživoví specialisté nebo sportovní trenéři a jejich klienti. Přesný monitoring používají také obezitologové, ti sledují například váhové křivky, parametry metabolismu a nárůstu či poklesu tukové tkáně.

Komunikovat a přenášet informace mezi sebou přitom mohou nejen lékař a pacient, ale také odborníci či zdravotnická zařízení navzájem nebo i pacienti mezi sebou či se svými blízkými.

Uvádí se zde i příklad, systém Home Monitoring, který pomáhá pacientům s poruchami srdečního rytmu. Je to bezdrátový monitorovací systém, který umožňuje pacientům klidnější život, nižší počet pravidelných kontrol - a neustále hlídá jejich zdravotní stav. Zařízení je obdobou mobilního telefonu. Bezdrátově komunikuje s voperovaným kardiostimulátorem nebo kardiovertrem a denně odesílá data na zabezpečenou stránku. Při výrazném zhoršení stavu pacienta či přístroje okamžitě odešle lékaři upozornění e-mailem, SMS či faxem. Lékař se tak dozví, že pacient potřebuje péči dříve, než je plánována obvyklá kontrola.

Národní telemedicínské centrum

Na letošní pražské konferenci o novinkách v technologiích pro osoby se specifickými potřebami INPO promluvil k tématu Telemedicína a její využití u chronicky nemocných pacientů Mgr. Michal Štýbnar z Národního telemedicínského centra (NTMC).

Toto centrum vzniklo jako koordinační a vzdělávací středisko v rámci nového, rychle se rozvíjejícího odvětví - telemedicíny (také eHealth). V současné době existuje v České republice celá řada aktivit v oblasti eHealth, většina z nich se však zabývá pouze dílčími úkoly. Cílem NTMC je sjednocení těchto aktivit pod jednu organizační strukturu, hledání a zkoumání nových směrů a postupů v dané oblasti, ověřování a zavádění novinek a principů do praxe a v neposlední řadě rozvoj a využití moderních metod v pregraduálním i postgraduálním vzdělávání. NTMC se v rámci ČR jako jediné centrum komplexně zaměřuje na realizaci klinicky výzkumných aktivit v oblasti telemedicíny.

Iniciátory vytvoření NTMC jsou Fakultní nemocnice Olomouc, I. interní klinika - kardiologická FN Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Centrum je součástí infrastruktury Fakultní nemocnice Olomouc, kde je vedeno jako léčebné centrum.

Cílem je poskytování běžné telemedicínské péče, ale zejména aktivní práce na výzkumu, vývoji a vědeckém ověřování nových telemedicínských postupů, získávání špičkového know-how od zahraničních subjektů a odborníků, jeho šíření na další odborná pracoviště po celé České republice, vzdělávání nových odborníků v oblasti telemedicíny a využití moderních metod při výuce lékařských a nelékařských oborů.

Studijní obor

Telemedicína se od roku 2014 rovněž zařadila mezi studijní předměty Lékařské fakulty UP v Olomouci. Díky vzniklému centru se studenti a akademičtí pracovníci dostanou na studijní pobyty, odborné praxe a stáže u zahraničních odborných institucí a firem zabývajících se problematikou eHealth. Mezi taková pracoviště patří například nemocnice, technologické a vývojové firmy nebo výzkumná centra.

Jednou z největších předností telemedicíny je kladení důrazu na preventivní léčbu, zvýšení komfortu pacientů, úspora času lékařů a celkové zefektivnění poskytovaní péče za využití informačních a komunikačních technologií. »Monitoringem (zdravotního stavu) se nám podařilo snížit rehospitalizace o čtyřicet procent,« pochlubil se Štýbnar.

Národní telemedicínské centrum se také zaměřuje na zefektivnění poskytování zdravotní péče u obyvatel v seniorském věku. (Prognóza pro země Evropské unie předpokládá do padesáti let prodloužení věku u žen o devět let a u mužů o deset let, přičemž již nyní je vyšší věk u žen spojen v průměru s dvaceti lety léčby dlouhodobé choroby, u mužů šestnácti lety.)

Jak s úhradami?

Co se týče úhrad výkonů v telemedicíně, tak v současné době podle Mgr. Štýbnara existují dva kódy od VZP. Je to telemonitoring (sledování na dálku) pacientů s implantabilními zařízeními, jako je například kardiostimulátor u pacientů s kardiovaskulárními chorobami. »To je vše, co je pouze částečně hrazeno. Tudíž u všech ostatních pacientů, které sledujeme i pro jiné choroby, jako je srdeční selhání, hypertenze, diabetes, antikoagulační léčba (pacienti s poruchou srážlivosti krve), je vše hrazeno většinou z pilotních projektů nebo z interních peněz nemocnice. Nicméně se spolupráce s pojišťovnami rozvíjí a příkladem je pilotní projekt OZP, který se jmenuje DiaBetty (více www.diabetty.cz; jedná se o on-line monitoring hladiny cukru při těhotenské cukrovce),« uvedl pro náš list.

S proplácením telemedicínských výkonů pojišťovnami je to v různých zemích různé. Například v Norsku, jak informoval na konferenci INSPO Štýbnar, jsou tamními zdravotními pojišťovnami propláceny všechny výkony telemedicíny.

Co se týče počtů pacientů, kteří využívají telemedicínu, »největší zastoupení má již zmíněný monitoring pacientů s poruchou srdečního rytmu, kde jich v současné době máme přibližně 2800,« sdělil Haló novinám Mgr. Štýbnar. »V současné době máme u nás na klinice 75 pacientů, které monitorujeme pro srdeční selhání, dále 29 pacientů, kteří prodělali infarkt myokardu a byl u nich diagnostikován diabetes mellitus II. typu (cukrovka), a poté 36 pacientů s poruchou srážlivosti krve, kteří jsou doživotně na warfarinu (antikoagulační léčba),« řekl.

V současné době (od roku 2018) se bude telemonitoring rozšiřovat i do dalších oblastí, jako je onkologie, pneumologie, rehabilitace, neurologie, chirurgie a další obory.

Jak je zřejmé, telemedicína mění zdravotnictví, usnadňuje život pacientovi i lékaři.

Monika HOŘENÍ

S využitím eZdrav.cz a www.ntmc.cz

FOTO – archiv


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.6, celkem 7 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.