FOTO - Pixabay

Návrh ANO na růst penzí by byl nevýhodný pro většinu seniorů

Zamýšlené zvýšení penze, které by chtělo co nejdřív prosadit ANO, by bylo zřejmě nevýhodné pro zhruba tři pětiny seniorů a seniorek v ČR. Vyplatilo by se nejspíš jen lidem s důchodem pod 11 200 Kč.

Vyplývá to z propočtů, vycházejících ze statistických údajů důchodové ročenky a ČSSZ. »K 1. lednu 2018 již nelze rozhodnutí vlády, které se opíralo o platnou legislativu, zvrátit. Proto je zcela zbytečné se přít o přepočty a výhody či nevýhody. Někdo dobře situovaný si chtěl ohřát svou polívčičku a hájit svůj zájem,« reagoval pro Haló noviny exposlanec, expert KSČM na důchodový systém Miroslav Opálka. ANO se podle něj evidentně v důchodové problematice buď špatně orientuje, nebo ji účelově využívá pro své politické zájmy. »Vzpomeňme, jak jsme museli pět minut po dvanácté narovnat ubohou valorizaci mimořádným příspěvkem. ANO tehdy ve vládě zablokovalo řešení vyšší valorizace, a když se vláda snažila problém napravit příplatkem k důchodu, schválila návrh ve výši 600 Kč, které se mi podařilo ve sněmovně zvednout na 1200 Kč. A nyní se ANO tváří sociálně,« konstatoval Opálka.

Starobní důchod pobíralo v září 1,8 mil. lidí. Z nich pod 11 200 Kč mělo 750 101 penzistů (41,8 %), starobní penzi spolu s pozůstalostní dostávalo 2,4 mil. lidí, z nich 34,7 % nemělo ani 11 200 Kč.

Ze zákona se penze, které se skládají z pevné a procentní části, zvedají vždy od ledna o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen. Pevný díl důchodu přitom musí odpovídat devíti procentům průměrné mzdy. ANO navrhuje, aby už od ledna pevná část činila místo devíti 10 procent. Předseda ANO Andrej Babiš řekl, že pro rok 2018 by to znamenalo přidání o 448 Kč měsíčně každému seniorovi. Pro tuto změnu by však bylo nejdřív nutné upravit zákon o důchodovém pojištění. Legislativní proces však trvá měsíce. Nová sněmovna se poprvé sejde 20. listopadu a není jasné, jak dlouho bude trvat její ustavující schůze a kdy začne pracovat.

Sobotkova vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL valorizaci pro příští rok už schválila - důchody se od ledna zvednou v průměru o 475 Kč. Porostou o 4 % - o 2,3 % se postaral růst cen a o 1,7 % růst reálných mezd. Pevná část se zvýší z nynějších 2550 na 2700 Kč, aby odpovídala 9 % průměrné mzdy. Kdyby se rovnala desetině průměrné mzdy, měla by činit asi 3000 Kč. Částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru. Na přidání k procentnímu dílu, v němž se odrážejí výdělky a zaplacené odvody, by pak podle ostatních zákonných pravidel zbylo pro příští rok průměrně 25 Kč místo schválených 350 Kč.

Víc než dosud, nebo stejně by tak dostali lidé, u nichž zmíněných 448 Kč odpovídá schválenému čtyřprocentnímu navýšení. Týkalo by se to tak seniorů s penzí pod 11 200 Kč. Nižší penze mívají lidé s menšími výdělky, kteří do systému posílali na odvodech méně. V ČR jsou to častěji ženy než muži, které vydělávají v průměru o pětinu méně, a mají pak zhruba o pětinu nižší důchod. Zatímco průměrný senior dostával na konci loňska 12 662 Kč měsíčně, seniorka jen 10 402 Kč.

Důchodová komise nevzala návrhy KSČM v úvahu

KSČM dlouhodobě navrhuje, aby pevná část kopírovala životní minimum, ne 9 % průměrné mzdy. Otázkou podle Opálky je, zda k životnímu minimu zohlednit i část příspěvku na bydlení. »Ušetřilo by se na administrativě spojené s ponižujícími žádostmi důchodců o tyto sociální dávky a důchodový účet by mohl být posilován z těchto zdrojů – kapitoly MPSV státního rozpočtu,« řekl. Zdůraznil, že ANO našlo své řešení na úkor vybraného pojistného, a ještě ve své propagandě zapomnělo na nezbytný čas na legislativní změny.

»Problémy s nízkými příjmy a následně nízkými důchody u žen jsou historicky založeny. Ženám se nezohledňuje práce v domácnosti a většinově doplácejí na pracovní zařazení v méně placených pozicích. KSČM navrhovala řešení cestou společného vyměřovacího základu, který se rozdělí rovným dílem u spolu žijících partnerů. Byla by záruka, že i po případném rozvodu se pro výpočet důchodu zohlední doba společného soužití,« uvedl Opálka s tím, že důchodová komise to však nevzala v úvahu stejně jako další návrhy KSČM. Přiznal však, že ženy pobírají důchody déle než muži - odcházely do penze dřív a žijí déle.

Nový zákon by měl podle Opálky umožnit dva režimy valorizací, z nichž jeden by zohledňoval vyšší valorizaci zaostávání důchodů starodůchodců, jejichž důchody byly vypočítány historicky z nízkých mezd. Připomněl, že takový režim jsme již v ČR realizovali. Problémem však podle něj bude vypořádání se stanovením výše minimálního důchodu, nemá-li být důchodem rovným. Na tom by »vydělali« ti, kteří pracují na zkrácené úvazky, nebo odpracují minimum potřebné doby pojištění či živnostníci, kteří odvádějí pojistně z 50 procent zisku či příjmy optimalizují některými výdaji… »Hovoříme-li o nespravedlivosti u důchodů, zamysleme se nad nespravedlností v poměrech u mezd, platů a odměn, které jsou často nemravné. Tak alespoň pro důchody se tato nespravedlnost částečně eliminuje. To však neznamená, že by se měla vytratit procentní zásluhová složka, která je mj. i motivační pro konání každého jedince. Rovný důchod navrhovala ODS, ne komunisté,« podotkl expert KSČM.

Navrhovaná změna by snížila zásluhovost penzí - podle některých odborníků je český důchodový systém velmi solidární a zásluhový málo, takže lidé, kteří do něj odváděli velké částky, z něj pak nemívají o moc víc než ti, kteří platili malé odvody. Na malou zásluhovost poukazoval před lety i Ústavní soud. Vláda v minulosti už jednou zvedla jen pevnou část penzí. Bylo to v srpnu 2008 po nástupu krize a kvůli růstu cen, kdy se všechny důchody zvýšily stejně o 470 Kč.

Změna, kterou navrhuje ANO, by byla zřejmě výhodnější pro státní rozpočet. Ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) už dřív řekla, že valorizace o průměrných 475 Kč by si měla příští rok vyžádat 16,6 mld. Kč navíc. Zvýšení pevné částky o schválených 150 Kč by z toho stálo asi 434 milionů, zbytek by tak připadl na růst procentní části. Pokud by pevný díl odpovídal 10 procentům průměrné mzdy a zvedl se o slibovaných 448 Kč, vyšlo by to asi na 1,3 mld. Kč. Výdaje na zvýšení procentní části by však byly výrazně menší než nyní.

(ku)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.7, celkem 49 hlasů.

(ku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


karel.pazdera
2017-11-15 04:11
Domnívám se, že hlavní příčina nízkých důchodů zejména u
žen, kde důchod je nižší, než minimální mzda, je ten, že žena
na stejné pracovní pozici, má plat až o 25% nižší, než muž. To
už vůbec nehovořím o pozicích pokladních, tam prostě muž
pracovat nepůjde...tedy k vůli platu. Podobně je to ve službách,
kolik je kadeřníků, kolik je učitelů - mužů? Takže k původnímu
problému: Babiš chce přidat všem stejně, tím si vyřeší problém s
nízkými důchody žen. Dle mne musí být nějaká
zásluhovost zachována...myslíte si, že za průměrný důchod může
důchodce solidně žít...ani náhodou, pokud nežije ve vlastním...tak
nájem včetně energií spolkne podstatnou část důchodu, ten co žije
ve vlastním zase musí svůj dům udržovat, když je starý a nemá
děti, tak si to musí zaplatit, nebo následuje domov důchodců...a to
jsou další náklady státu. Teď ještě k té zásluhovosti,
jsem vysokoškolák, externě jsem absolvoval vědeckou přípravu (CSc),
vždy jsem pracoval vedle své profese (průmyslový energetik) jako
externí učitel (učiliště, průmyslovky, vysoké školy), když mi to
v minulém režimu nebylo dovoleno, pracoval jsem jako
elektrikář-brigádník při opravách rekreačních zařízení či
stavbě nových obchodů. Pokud se dobře pamatuji, oškubání ze
zásluhovosti inicioval ÚS, který rozhodl, že objem prostředků na
důchody zůstane stejný, takže Topolánkova vláda to vyřešila
šalamounsky..ubrala těm trochuu nadprůměrným, přidala těm vysoce
nadprůměrným (soudcům, manažerům), těm podprůměrným nepřidala
nic...mezitím hladina cen vzrostla natolik, že ani s průměrným
důchodem se pomalu nevyjde. Takže místo toho, aby stát podporoval, či
nějak dotoval přiliv peněz pro důchodce raději živí spoustu
neziskovek, přispívá na bydlení nepřizpůsobivým přímo majitelm
ubytoven, roste počet státních úředníků, nakonec soc. dem. prohraje
volby, takže můžeme očekávat jen horší časy...takže převedením
celkové částky valorizace do základní složky p. Babiš dosáhne
toho, že určitá část důchodů převýší minimální mzdu.
reich.mir.fan
2017-11-13 16:18
Nějak si to celé vzájemně odporuje.Na jedné straně pan Opálka
spočítal s kolika důchodci by Andy svým návrhem na svýšení
důchodů vydupal a místo přídání by je ještě hezky po
kapitalisticku oškubal ve znění jednu korunu ti přidám ale ty mně
vrátíš dvě.Na druhé straně je mu ale pan Filip za to ještě
vděčný klaní se mu a slibuje je mu tichou podporu jeho vlády.Fakt to
vypadá tak že Andy si ponechal komunisty jako kádrovou rezervu na dobu
až bude nejhůř.
joska.korinek
2017-11-13 11:26
Na jiném místě jsem včera k tomu napsal: Můžete tady „řešit“,
či „prognózovat“ poměry příjmu a vydání jak chcete, jisté je
jedno: než důchodcům přidají těch slibovaných asi 450 Kč, stoupne
cena jejich „spotřebního koše“ nejspíš o tisícovku. Vzpomeňte si
na to až vychladnete z nadšení, v jak nejlepší době žijeme.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.