FOTO - Pixabay

Kraje chtějí vlastní dopravní firmy

Pracovní porada krajských zastupitelů zvolených za KSČM ve výborech a komisích zabývajících se dopravní infrastrukturou, kterou řídil místopředseda ÚV KSČM Jiří Dolejš, se v sobotu konala v Praze.

Poslankyně Květa Matušovská v úvodu připomněla platnou dopravní politiku vlády, jíž je Dopravní sektorová strategie – 2. fáze, kterou projednala Nečasova vláda, schválila ji Rusnokova vláda a Sobotkova vláda na ni navázala a letos ji jen aktualizovala. »Neschopnost ministerstva připravit koncepci dopravy a řešit problémy v dopravě včetně stabilního odpovídajícího financování byl velký problém jak v předminulém volebním období, tak i v minulém,« uvedla Matušovská. Střednědobé výhledy (na dva roky), které se vypracovávají k rozpočtu, nejsou závazné. Situace se tak mění s každým novým státním rozpočtem a pro dopravní infrastrukturu vzniká nestabilní prostředí. Vzhledem k délce přípravy a realizace dopravních staveb je tento stav i likvidační. Matušovská zmínila nedostatečnou přípravu staveb, která je podle ní důsledkem problémů v územním plánování, problémů s EIA, majetkovými vypořádáními, archeologickými průzkumy, zadávacím řízením a odvoláními ve stavebním řízení, což se nepodařilo odstranit ani novým stavebním zákonem. »V prosinci máme setkání s panem ministrem Ťokem, jenž by s námi chtěl řešit nový zákon, o kterém dlouhodobě mluvíme a který jsme chtěli prosadit; je to zákon o liniových stavbách. Zatím to bude asi informativní schůzka, co v něm bude obsaženo,« řekla komunistická poslankyně. Pokud jde o Státní fond dopravní infrastruktury, pro roky 2019-20 má vysoké požadavky na národní zdroje, protože budou vyčerpány finance z operačního programu. Pokud by nedošlo k odpovídajícímu navýšení peněz z národních zdrojů, nebylo by možné soutěžit ani financovat dopravní stavby většího rozsahu, varovala Matušovská.

Ústecký kraj

O plánech na založení dopravního podniku ve vlastnictví Ústeckého kraje hovořil vedoucí oddělení dopravní obslužnosti na krajském úřadu Jakub Jeřábek. Připomněl problémy s loňským nařízením vlády o skokovém zvýšení mezd řidičů, které vyústilo do rozhodnutí kraje o zřízení vlastního dopravce, jenž by měl mít formu příspěvkové organizace. Z pozice kraje by šlo o dlouhodobé řešení a kraj by měl ekonomiku dopravce pod kontrolou. Mohl by přímo nastavit kvalitu dopravy, měl by možnost průběžně přizpůsobovat techniku aktuálním trendům a podle potřeby parametry objednávky krajské dopravy upravovat. Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, byla 2. srpna zapsána do Obchodního rejstříku a po výběrovém řízení nastoupil 1. listopadu do funkce ředitel firmy, jenž má za úkol vybudovat její strukturu, technické a personální vybavení. V první vlně se počítá se soutěží na 25 nových autobusů velmi dobře vybavených autobusů, které si firma pronajme na pětiletý operativní leasing. Měly by jezdit po převzetí první z patnácti dopravních oblastí, jíž je Ústecko.

Liberecký kraj

Vzhledem k okolnostem zvolili odlišný postup k založení svého dopravního podniku v Libereckém kraji. Také tam náhlé zvýšení mezd řidičů kraj i dopravce zaskočilo. »Kraj je smlouvami rozdělen na tři oblasti,« řekl předseda klubu zastupitelů KSČM Libereckého kraje Miloš Tita. Jednotliví dopravci vyčíslili, jak dlouho jsou schopni jezdit za navýšení financí, které jim kraj může dát. »BusLine měl teoreticky končit už na konci července, ČSAD Česká Lípa do konce roku a ČSAD Liberec se v podstatě sesypalo,« vylíčil Tita. ČSAD Liberec bylo v potížích již delší dobu, od oddělení nákladní dopravy do samostatné firmy. Aby se udrželo, šlo do dumpingových cen. Dostalo se pak do platební neschopnosti. »Hrozilo, že celá dopravní oblast sever do konce letošního roku přestane dopravně fungovat,« uvedl Tita. Nakonec kraj dostal nabídku, aby firmu převzal formou prodeje akcií. I s úhradou dluhů firmy to přijde na cca 45 milionů korun, za něž si kraj může koupit podnik, který donedávna fungoval, má technické zázemí, autobusy, má lidi. Konkurenční BusLine ovšem podal stížnost na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, která sice byla odmítnuta, ale podpis kupní smlouvy je zatím zablokován. Nicméně kraj podle Tity už zahájil jednání s BusLine a ČSAD Česká Lípa o odkupu částí těchto podniků, které působí v Libereckém kraji, aby kraj mohl zajistit dopravní obslužnost vlastním podnikem na celém území.

(ng)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5, celkem 19 hlasů.

(ng)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.