Srovnání pokulhává?

Nedělní televizní Kalendárium poslouchám rád. Trochu osvěží, co jsem dávno zapomněl, anebo mně představí ve zkratce život těch, které jsem neznal. To je také ostatně jeho smysl. Běží na obrazovkách léta a stále stejná sympatická moderátorka nám také připomíná nedávnou minulost, jíž i ona byla součástí, stejně jako tento pořad.

V posledních několika letech však tento pořad, stejně jako mnohé jiné, se stal politicky zcela jasně směrovaným. Připouštím, že jde o promyšlený přístup. Mezi jmény významných světových osobností či událostí, které byly jedinečné, je vloženo nějaké konkrétní žihadlo, které má zpochybnit dobu nedávno minulou a uložit v hlavách těch, kteří o ní málo vědí, či zapomněli, zcela jiný než objektivní obraz.

Také tentokrát to tak bylo. Kromě výročí Boba Frídla a třeba pražských plynových lamp se tentokrát do soukolí jednostrannosti dostal i prezident Antonín Zápotocký, od jehož smrti uplynulo šedesát let. Z jeho života vybrali jen jeho vystoupení před měnovou reformou, která, jak zdůraznili, vzala lidem úspory a majetek. Ovšem také to, že za jeho krátkého prezidentského období byly odsouzeny do vězení tisíce lidí a na dvě stě čtyřicet politických vězňů bylo dokonce popraveno.

Ano, tehdy Zápotockého slova zklidnila napětí ve společnosti. Reforma byla potřeba. Neudělali jsme ji po válce jen my, ale mnohé státy Evropy. Úkol říci společnosti, že se nic nepřipravuje, vzal na sebe právě Zápotocký. Mohl ho odmítnout. Věděl však, co je ve hře, a také to, že ovšem zároveň ztratí důvěru mnohých. I v onom pořadu o důvěře právě v něj jsme se dozvěděli. To jediné snad bylo ve zmíněném příspěvku kladné. Ony tisíce odsouzených a několik stovek mrtvých nelze však přičíst k období Zápotockého prezidentství. Naopak, za čtyři roky, které měl k dispozici, došlo postupně k prudké změně pohledu na »zvyšující se třídní boj«, a ti, kteří se nezákonností do té doby dopouštěli, byli odvoláváni a souzeni. To říci se ovšem České televizi nemohlo hodit.

Nechci srovnávat, i když ono srovnání se samo nabízí. Už proto, že ČT vlastně ze Zápotockého jednoznačně udělala lháře. Myslíte, že Václav Havel, když pronášel své plamenné projevy po Listopadu 1989, nám mluvil pravdu a nic nezamlčel? Proč nám sliboval, že »nikdy do žádného paktu už nevstoupíme«? Proč tvrdil, že nebude nezaměstnanost? Proč sliboval, že mu jde o »republiku prosperující a sociálně spravedlivou«, a zanedlouho poté dovolil zničit celý náš hospodářský systém, zrušit fungující fabriky, a tedy i pracovní místa, a prodat všechno naše »rodinné stříbro« a další hodnoty do zahraničí a do rukou rychle chápajících domácích žraloků?

Je mnoho proč, na které by se Havla bylo možné zeptat. Také on byl pověřen takto mluvit. Rozdíl byl jenom v tom, že zmíněná měnová reforma nepoložila zemi na kolena, že jen zabránila nerovnostem, kdežto Havlovy sliby na velmi dlouhou dobu z naší země udělaly »banánovou republiku« bez banánů, ale zato se šikovnými lidmi, kteří ovšem musí pracovat za »banánovou mzdu« na »cizích plantážích«, s nemalým nerostným bohatstvím, které zahraničním i domácím společnostem přinášejí miliardy, a se »svobodou«, jejíž hranice se určují v Bruselu. Myslíte, že to by lidé, kdyby Havel mluvil otevřeně, chtěli? A že mé srovnání pokulhává?

Jaroslav KOJZAR


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.2, celkem 111 hlasů.

Jaroslav KOJZAR

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


joska.korinek
2017-11-15 19:47
Tedy, Prchala, Harfu či Motla mě nikdy ani nenapadlo o něčem
přesvědčovat. Zemřou, přesvědčeni o svých „pravdách“.
jaroslavprchal
2017-11-15 19:00
joska.korinek - Jak mě mohlo napadnout, že by mě Kořínek argumenty
přesvědčil, že nemám pravdu.
joska.korinek
2017-11-15 10:20
Co jen mě to napadlo, pouštět se do řeči s někým, kdo se chytá
překlepů?
fronda
2017-11-15 00:51
Zápotocký se sice podílel na excesech 50. let, přesto má i dohromady s
Gottwaldem na svědomí řádově méně obětí, než každý jednotlivý
"demokratický" prezident. Měnové reformy byly nutné ve
většině Evropy, ta zdejší byla připravena s ohledem na obyčejné
pracující. Kdo asi tak mohl mít po krizi a válce horentní úspory? A
když prosákly informace, byla jeho povinnost uklidnit paniku. Jednal
správně. K okradení pracujících nejen o společný majetek, ale i
úspory došlo po privatizačním puči pomocí inflace.
jaroslavprchal
2017-11-15 00:16
joska.korinek - Když mi pane Kořínku vyjmenujete, co z toho, co jsme s
panem Harfou o Antonínu Zápotockém napsali, není pravda, klidně za
tím Chocholouškem, jehož jméno ani neumíte napsat, zajdu. Tím spíš,
že je to fiktivní postava.
martin.harfa
2017-11-14 22:09
Do kauzy přežití významného komunisty a odboráře A.Z. v
koncentračním táboře Sachsenhausen jsem se pane Prchale nepouštěl z
důvodů pramenné nouze v oblasti věrohodných archiválií. Určitou
indícií, že mu jako válečnému zločinci (v podání Nizozemského
království) hrozilo zatčení je skutečnost, že nikdy, ve směru na
západ, v žádné z funkcí neopustil území Československa. Na proces
se Slánským se dívám z pohledu, že Boží mlýny spravedklivě semlely
mlynáře, nebýt úmrtí A.Z. v roce 1957 došlo by i v nějaké podobě
na něho. Jako premiér ČSR a člen P ÚV KSČ má na rukou jednoznačně
krev v procesu Horáková a spol. Skutečnost, že tuto mimořádně
kontroverzní osobu dnešní KSČM a její voliči evidentně do krve
hájí pouze dokazuje totální dekadentní úpadek...
joska.korinek
2017-11-14 21:08
Pane Prchale, domluvte se s Harfou a za tím Chocholoučkem skákněte
spolu.
jaroslavprchal
2017-11-14 20:57
Obhajoba Antonína Záptockého, jedné z nejtemnějších postav české
historie, je jenom důkazem toho, že současná KSČM je dítkem bludné
ideologie své předchůdkyně KSČ, což z ní činí zcela
nedůvěryhodného dinosaura české politické scény. Jakpak by, pane
Kořínku, o peněžní reformě Zápotocký nevěděl, když byl nejen
prezident, ale také člen předsednictva ÚV KSČ? Ale rozhlasové lhaní
dva dny před reformou je pouze nevinnou epizodou proti tomu, že
spolurozhodoval o tvrdých sankcích proti plzeňským dělníkům, kteří
dali najevo svůj nesouhlas s měnovou reformou stávkou. Navzdory tomu,
že komunistická mytologie ze Zápotockého dělala “Tondu rachotu” a
“tátu dělníků”, byl hned po Gottwaldovi nejkontroverznějším
členem poválečného komunistického vedení. Kromě toho, co připomněl
pan Harfa, je třeba zmínit jeho neblahou roli v procesu se Slánským a
jeho tzv. zrádcovskou klikou, spolurozhodování o zatčeních, a
internacích, a zavádění všech forem poúnorového teroru včetně
fungování StB. Za zmínku stojí i jeho pobyt v koncentračním táboře
Sachenhausen, kde působil jako kápo. Kolem žádosti Nizozemského
království o jeho vydání jako válečného zločince (měl se podílet
na vraždění holandských vlastenců) panují rozporné informace a
záležitost je zatím nedoložitelná. Složka Zápotocký ovšem v
holandských archívech podle několika badatelů existuje…
joska.korinek
2017-11-14 20:53
Pane Harfo, vy byste měl přednášet historii někde jinde a ne jen
poučovat zaostalé čtenáře HaNo. Poptejte se v nějaké příslušné
instituci na možnosti. Možná u doktora Chocholouška by to bylo i s
ubytováním.
martin.harfa
2017-11-14 16:49
Pokud je někdo natvrdlý tak ten, který nepochopil, že podstatou mého
komentáře není co kde žvanil Havel, který rozhodně nebyl mým
prezidentem. Pouze jsem konstatoval, že slova která v souvislosti s
výročím úmrtí A.Z. v ČT zazněla byla objektivní.
halonoviny
2017-11-14 14:42
Tak asi nikdo nebyl úplně bez chyb, Harfa, že?! Takový Havel lhal, kudy
chodil. Počínaje tím, že mu nejde o bourání socialismu, že u nás
nebudou nezaměstnaní, že bude prezidentem jen do svobodných voleb, že
musí vedle VS samozřejmě zaniknout i NATO, účelově lhal v době kolem
rozbití ČSFR atd., atp. No a skvrn na jeho osobnosti bylo taky neúrekom.
Počínaje likvidací člověka Josefa Bartončíka, konče vyzýváním k
rozbombardování Bělehradu atd., atp. R. Janouch
hajek.jiri51
2017-11-14 14:05
Škodal že si pan Harfa neodpustil obvyklé urážky. Jeho natvrdlost v
tomto směru je příznačná. Co se týká Tondova lhaní, nu, Toník byl
politik a snažil se zřejmě zabránit panice a chaosu. Reforma nakonec
byla k prospěchu i když né všem. Pracujícím, v širším smyslu
tohoto slova, ale ano. Havel byl taky něco na způsob politika ovšem jeho
lži sloužili úplně jiným účelům i taky měli zabránit panice. Je
to jasný důkaz toho, že když 2 dělají totéž, nemusí to totéž
být. A to je snad schopen pochopit, pochopitelně ne přiznat, i takový
introvertní impotent slušnosti jako pan Martin.
martin.harfa
2017-11-14 12:46
Kořínku přemýšlím o tom zda jste tak naivní nebo skutečně hloupý.
O uskutečnění měnové reformy se rozhodlo již v roce 1952, na její
přípravě se podíleli také ekonomové z SSSR. Ministerský předseda,
kterým tehdy Zápotocký byl (15. červen 1948 - 21.března 1953) o její
přípravě věděl tedy, téměř rok dopředu. O tom, že má svým
projevem uklidnit veřejnost se rozhodlo na mimořádném zasedání Se ÚV
KSČ kde byl "vybrán", jako obětní beránek právě on. První
tajemník tehdejšího ÚV KSČ Antonín Novotný, takto bezostyšně lhát
prostě nemohl, mouřenínem se tak stal A.Z. Záznam z tehdejšího
jednání Se ÚV KSČ si jistě pane Kořínku bez problému najdete.
Antonín Zápotocký je historickou osobností, a to se všemi klady a
zápory. Klady jsou v jeho práci v odborovém hnutí, které bylo jeho
hlavní parketou. Byl produktem zdeformované doby let padesátých, která
měla kořeny v Moskvě. Kojzarova poznámka je stejně mimo mísu jako
vaše reakce. Jinak vás mohu ujistit, že s jeho sochou v Zákolanech, na
rozdíl od řady jiných, já problém nemám...
rosemil71
2017-11-14 12:37
Ach jo.Pane Harfo,tak nám vysvětlete,jaký rozdíl je mezi lhaním
Zápotockého a Havla?Předpokládám,že to Havlovo bylo humanitární.
joska.korinek
2017-11-14 11:40
Pan Harfa snad věří tomu, že prezident ví o všem. Zápotocký byl
nejspíš druhý den po svém vystoupení reformou dost překvapený. I
prezidenti musí poslouchat, zejména jedná-li se o peníze. Poslouchat
musel i Obama, stejně jako Trump nebo Putin. Věřit tomu, že si mohou
dělat, co se jim zamane, je stejné, jako věřit tomu, že Zeman věděl
o tom, že jsou zapnuté mikrofony, když tam komusi překládal název
těch divoženek.
martin.harfa
2017-11-14 11:00
Kalendárium a následnou „Toulavku“ sleduji pravidelně . Komentář k
úmrtí A. Zápotockého považuji za objektivní. V předvečer měnové
reformy (30.května 1953) zcela bezostyšně lhal: „ Naše měna je
pevná a měnová reforma nebude, všechno jsou to fámy, které šíří
třídní nepřátelé“. Vzápětí po reformě (k 1.červnu 1953) to
byl Zápotocký, kdo vysvětloval, že měnová reforma je nevyhnutelná
pro budoucnost. Klást rovnítko, mezi tento projev Zápotockého a
novoroční Václava Havla (1990), je škoda komentovat, jde o míchání
jablek s hruškami. Skvrnou na osobnosti Zápotockého jsou milosti a
propuštění k smrti odsouzených nacistických zločinců, které pro
spolupráci získala StB. Jde nejen o ČT zmíněného  vedoucího
kladenské služebny SD Maxe Rostocka, který se podílel na zničení
Lidic. Před soudem stanul společně s dalšími čtyřmi nacistickými
zločinci, velitelem pořádkové policie v protektorátu Ernstem
Hitzegradem, generály Wehrmachtu Wilhelmem Schmidtem a Friedrichem
Gottschalkem a příslušníkem jičínské služebny gestapa Kurt
Richter. Všichni byli v odsouzeni k trestu smrti, avšak po průtazích
je Zápotocký v říjnu 1953 omilostnil. Čisté svědomí nemá ani v
kauze pro spolupráci s StB získaného bývalého učitele Kurta Wernera
Tuttera, velitele SS komandu, které vypálilo v dubnu 1945 Ploštinu a
další (Prlov, Vavřákovy paseky). Werner Tutter je z velkou
pravděpodobností esesákem Engelchenem (novela Ladislava Mňačka). O
vydání tohoto zločince, který měl na svědomí minimálně 92 životů
marně žádala Spolková republika Německo (!), nebylo jí vyhověno a
dotyčný pod falešnou identitou obstaranou StB plnil úkoly v Německu.
Úsměv vzbuzuje tvrzení o zmírnění politických perzekucí v éře
Zápotockého. S tím měl on a KSČ pramálo společného rozhodl XX.sjezd
KSSS v roce 1956, spojený s odhalením kultu osobnosti Stalina a jeho
zločinů. To, že i u nás bylo pár nejbrutálnějších vyšetřovatelů
StB například Pergl, Moučka nebo Doubek zatřeno a potrestáno
nízkými tresty a poté omilostněno je výsměchem...
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.