Miliony pro obce se vyhodily za strategie a akční plány

Stamiliony korun určených na rozvoj vzájemné spolupráce obcí a místních partnerství v letech 2010 až 2016 obcím nic konkrétního nepřinesly. Většina peněz šla na mzdy a odměny osob zapojených do projektů, zjistil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

Kontroloři se zaměřili na dva projekty za 619 milionů korun, které měly posílit spolupráci obcí například v dopravě, školství, sociálních službách či životním prostředí. Peníze převážně z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost rozdělilo ministerstvo práce a sociálních věcí a ministerstvo vnitra mezi Svaz měst a obcí a Sdružení místních samospráv.

Většina z této částky - 586 milionů korun - šla na mzdy a odměny osob zapojených do projektů. Z rozdělených peněz vzniklo velké množství dokumentů - například 258 strategií a 176 akčních plánů, jejich přínos je však problematický. Dokazuje to dotazníkové šetření na vybraném vzorku obcí, které provedl NKÚ. Téměř polovina respondentů odpověděla, že dokumenty nepovažuje za přínosné nebo je nezná a nevyužívá. Dokumenty byly jen analýzou či shrnutím stávajícího stavu, o možném budoucím pokroku ve vzájemné spolupráci obcí nevypovídaly.

Miliardy evropských peněz se čerpají neúčelově

»Dlouhodobě kritizujeme skutečnost, že neumíme čerpat evropské dotace a paradoxně způsob, jak to připravují naše ministerstva, tak to dělá ještě daleko více problematičtější a komplikovanější právě pro konečné příjemce,« reagovala pro náš list stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM Hana Aulická Jírovcová. Připomněla, že obce v podstatě nemají žádnou možnost určovat si finance, které by potřebovaly reálně, a musejí čekat na výzvy, na které by mohly reagovat. »Tohle je výsledek tohoto fungování, obce si maximálně mohly zaplatit nějaké lidi, ale bohužel v reálu to nemělo žádný pozitivní dopad, a i když nechci říci, že to byly vyhozené peníze, tak potřebná pomoc pro obce nepřišla,« dodala Jírovcová. Závěry NKÚ tak podle ní pouze dokazují to, že dotace nejsou správně připraveny a spousta milionů a miliard se čerpá zcela zbytečně a neúčelově.

Papírové strategie bez reálného efektu

»Trochu mi to připomíná opisování při písemkách, maturitách či při diplomkách, se kterými se doslova roztrhl pytel. Jenomže tady už jde o případy reálného čerpání financí z dotačních titulů, ne o studentské podvůdky,« uvedl bývalý radní Středočeského kraje Zdeněk Štefek (KSČM). Vnímá sice, že výzvy na tzv. měkké projekty jsou problematické, ale i tak by se podvádět rozhodně nemělo. »Kritizovatelné je rozhodně i to, že vznikají mnohé papírové strategie bez reálného efektu, které mají jen zdůvodnit uplatňované mzdové náklady. O to více mě to mrzí u subjektů, které jinak odvádějí za naše obce a města značný kus práce při obhajobě jejich zájmů,« dodal Štefek.

Proč se některé regiony o peníze neucházejí?

Stínový ministr pro místní rozvoj KSČM František Beneš se pozastavil nad tím, že řada regionů se o nabízené finance ani neucházela. Bylo by podle něj třeba zjistit proč. »Za příčinu neuspokojivého stavu považuji zpackanou reformu veřejné správy, vedenou pod heslem rozděl a panuj! Velmi chybí zrušená samospráva okresů nebo alespoň obcí s rozšířenou působností. Také nesrovnatelná velikost krajů, která neodpovídá ani předpisům na regionální dotační politiku EU, není dobrá. Tyto závěry snad nepřísluší NKÚ, ale KSČM má potřebnou reformu ve svém programu,« uvedl Beneš.

Kontroloři objevili nedostatky už na úrovni schvalování obou projektů. Svaz měst a obcí předložil projekt vzájemné spolupráce obcí a jeho potřebu zdůvodnil jen tím, že myšlenka spolupráce je podporována z řad členských obcí. Konkrétní zájem o projekt ze strany obcí ale nedoložil. MPSV přesto projekt podpořilo částkou 594 mil. Kč. »Jedním z hlavních důvodů pro jeho schválení bylo zlepšení čerpání evropských peněz v době končícího programového období 2007 až 2013,« uvedl NKÚ.

Ministerstvo práce se závěry NKÚ nesouhlasí. Kontrolované projekty »položily základy pro rozvoj meziobecní spolupráce,« uvedl náměstek pro ekonomiku a evropské fondy Martin Kučera.

U druhého projektu sice Sdružení místních samospráv předložilo analýzu potřebnosti, obce ale v jejím rámci nemohly podle NKÚ navrhnout vlastní témata a potřeby. Ministerstvo vnitra na projekt vyčlenilo 25 milionů korun. »Ministerstvo vnitra si je vědomo nedostatků, které při své kontrole zjistilo NKÚ. Přes všechny výhrady k projektu a jeho realizaci jsme však na základě výsledků a odezvy přesvědčení, že projekt přispěl k rozvoji meziobecní spolupráce v segmentu malých obcí,« reagovala mluvčí resortu Hana Malá.

(jad)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.7, celkem 34 hlasů.

(jad)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


joska.korinek
2017-12-05 14:37
Za „strategie a plány“ utratila jen Praha tolik, že by za to někdo
(kdo prvoplánově není loupežník) postavil docela pěkné nové město.
jirichmelarcik
2017-12-05 10:08
Byrokracie zdržuje a je nesmírně drahá.Jako na poušti. Tam také
déšť než dopadne, tak se vypaří.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.