Reklama
Rozhovor Haló novin s předsedou Česko-vietnamské společnosti Marcelem Winterem

Jde nám o bezproblémové soužití všech, kteří žijí v ČR

Blíží se 21. valná hromada Česko-vietnamské společnosti (ČVS). Znamená to tedy, že je za vámi dvacet let prohlubování spolupráce České republiky s Vietnamem a také pomoci v integraci Vietnamců u nás.

Ano, obojí je velmi důležité poslání našeho spolku, které jsme si předsevzali. Česko-vietnamská společnost je u nás nejstarším a největším neziskovým celostátním spolkem přátel Vietnamu a Vietnamců žijících u nás.

Osm let organizace prosazovala, aby byli Vietnamci žijící u nás uznáni za národnostní menšinu a také, aby u nás jejich narozené děti dostaly možnost dvojího občanství. Obojí se v roce 2013 splnilo, a tady jsme odpracovali velký kus práce. Vietnamci se stali národnostní menšinou a od 1. 1. 2014 mají možnost získat dvojí občanství.

Jak je to se zdravotním pojištěním Vietnamců, kteří žijí u nás?

V minulosti se Česko-vietnamské společnosti díky šestiletému (2005-2010) zdravotně-osvětovému projektu »Pomoc přátelům«, ve spolupráci se svým tehdejším kolektivním členem Pojišťovnou VZP, a. s., Praha, podařilo zvýšit počet legálně zdravotně pojištěných Vietnamců žijícím v ČR ze sedmi procent na 71, což ocenily z ekonomických důvodů zejména nemocnice v České republice, ale také, vzhledem k celospolečenskému dopadu, i televize BBC z Londýna.

V této věci informovala i BBC?

Ano, televize BBC z Londýna o tomto našem projektu zde se mnou natáčela rozhovor.

V roce 2006 ČVS vybrala pro rodiče těžce nemocného vietnamského novorozence Do Anh Tai z Varnsdorfu přes 630 tisíc Kč na úhradu jeho léčení v mostecké nemocnici a díky pomoci Pojišťovny VZP byl chlapec převezen na léčení na speciální oddělení do VFN v Praze. Totiž – tento nemocný novorozenec cizí státní příslušnosti v té době nesměl být u nás hned po narození zdravotně pojištěn a jeho nutné léčení si vyžadovalo vysoké finanční náklady, které nemohli rodiče zaplatit. ČVS na základě této zkušenosti iniciovala vznik nového zdravotního pojištění pro cizinky žijící u nás, kterým se narodí těžce nemocné dítě, protože do té doby v ČR žádné takové zdravotní pojištění pro ženy cizinky neexistovalo. Kolektivní člen ČVS Pojišťovna VZP, a. s., Praha na naši žádost, jako první a zatím jediná pojišťovna v ČR, vytvořila pro těhotné cizinky zdravotní pojištění Gravidita, které hradí náhradu léčení nemocného novorozence až do výše 500 tisíc Kč.

Vzpomínám si, že jste před lety podal trestní oznámení ve věci rasistických útoků na internetu, které se týkaly právě Vietnamců.

Nejen jich. Víte, snažíme se pomáhat i tehdy, když ostatní mlčí. Tento případ, na který se ptáte, se udál před sedmi lety. Byl jsem jediným občanem ČR, který se nebál a podal svým jménem trestní oznámení na xenofobní a rasistické webové stránky www.chceteje.cz, které veřejně hanobily všechny Vietnamce v ČR, ale i další cizince, například Ukrajince a Kubánce u nás žijící, a vyzývaly veřejnost, aby byli tito cizinci z ČR vystěhováni. Mé jméno včetně adresy byly ještě rok, než rasistický web soud zakázal, stále zveřejněné na těchto xenofobních internetových stránkách. Soud pak rozhodl, že stránky se musejí zrušit, k čemuž také došlo. Jejich majitel byl soudem pravomocně odsouzen. Nikdo jiný v ČR na tyto xenofobní stránky trestní oznámení nepodal, i když je ukázali a nabádali k tomu zástupci ministerstva vnitra ČR v televizních zprávách. A to jsou momentky, které si mnozí Vietnamci žijící u nás pamatují.

Někteří Vietnamci žijící u nás jsou zapleteni do drog a samozřejmě to pak v očích některých Čechů vrhá špatné světlo i na ty slušné a poctivé Vietnamce. Jak toto řešíte?

Každý, kdo překračuje zákon, má být potrestán, lhostejno, jaké je národnosti. Naše Česko-vietnamská společnost sama je aktivní v této problematice. V roce 2013 se stala hlavním organizátorem a také odpovědným realizátorem osvětového projektu »Stop drogám« zaměřeného na vietnamskou komunitu v příhraničních oblastech České republiky, kde je situace v tomto ohledu složitější.

Narkomafie v ČR nikdy nepočítala, že se díky tomuto našemu osvětovému projektu najdou odvážní Vietnamci, kteří nechtějí výrobu, prodej a užívání drog ve své komunitě a nahlašovací anonymní telefonní linku využijí. Dne 6. prosince 2013 vyhlásila ČVS boj proti narkomafii některých Vietnamců na území ČR a připravila návrh třinácti konkrétních opatření pro vládu ČR. Tento návrh ČVS předala 19. února 2014 vládě ČR i všem zainteresovaným ministerstvům a byl zveřejněn ve vietnamštině v časopisech vydávaných Vietnamci v ČR i v médiích ve Vietnamu. Náklady na tento projekt pokrývalo Ministerstvo vnitra ČR.

Podařilo se nám v rámci tohoto projektu prvně v historii zlomit »zákon mlčení« ve vietnamské komunitě a již na anonymní nahlašovací telefonní linku nahlásilo 136 Vietnamců pěstírny marihuany, výrobny a prodejce drog ve vietnamské komunitě u nás. Díky tomu již Policie ČR uzavřela šestnáct případů a viníci jsou trestně stíháni.

Proti drogám bojujeme dále. Pokud se někdo dopouští této závažné trestné činnosti, jsou to vzhledem k počtu Vietnamců žijících u nás pouzí jednotlivci.

Tito trestně stíhaní jsou po odsouzení vězněni kde – v ČR, nebo ve Vietnamu?

Zatím u nás, ale Česká republika již vede dva roky bilaterární jednání s Vietnamem, aby se výkon trestu za drogové delikty realizoval ve Vietnamu.

Jako předseda ČVS jste se setkal v roce 2015 s tehdejším ministrem financí a budoucím premiérem Andrejem Babišem. Proč?

K setkání došlo 20. března 2015. Vyvolali jsme ho my, protože jsme protestovali proti jeho paušalizujícímu negativnímu výroku přednesenému v Poslanecké sněmovně, že EET bude zavedena i proto, že Vietnamci u nás neplatí daně. Po jednání se mnou vyhověl tehdejší místopředseda vlády a ministr Babiš mediálně zveřejněnému protestu naší společnosti a Vietnamcům v ČR, kteří platí daně a žijí poctivě, se veřejně omluvil.

ČVS se angažovala i v možnosti zaměstnání vietnamských pracovníků a pracovnic v českých továrnách, které trpí zoufalým nedostatkem pracovních sil. Jak to dopadlo?

V roce 2016 zahájila naše ČVS zkušební pilotní personální projekt ve Vietnamu pro své tři kolektivní členy - státní VOŠ stavební Vysoké Mýto a výrobce Triolu, a. s., Praha a Svitap J.H.J., s. r. o., Svitavy. Bohužel zkouškami vybraní pracovníci ani studenti, kteří měli zájem jít k nám pracovat nebo studovat, kvůli nefunkčnímu Visapointu nedostali víza do ČR.

Vy jste na to ale upozorňovali české úřady.

Ano, a velmi hlasitě. Dokonce jsme veřejně zahájili boj za zlepšení vízové politiky České republiky ve Vietnamu. Loni jsem třikrát navštívil Ministerstvo zahraničí ČR a zahájil veřejnou mediální kampaň za nápravu, anebo zrušení Visapointu. Letos 17. července ČVS odeslala výzvu vládě ČR k umožnění legálního příchodu vietnamských pracovníků do České republiky, protože i naši kolektivní členové (tedy konkrétní podniky) si je žádají. Kdyby nepřišli tito vietnamští pracovníci, tyto české podniky by nemohly pracovat, musely by prostě skončit a s nimi i čeští zaměstnanci.

Jsme rádi, že naše iniciativa přinesla úspěch, neboť letos k 1. listopadu byl korupcí zneužívaný Visapoint ve Vietnamu zrušen. Nyní je třeba se telefonicky objednat k přijetí a odevzdání žádosti o vízum do ČR, i když je opět momentálně velký nával kvůli neuspokojeným žadatelům z minulého období. Věřím, že se situace zklidní. Je nutné si uvědomit, že kdyby na vietnamský konzulát v Praze přišlo najednou 500 až 700 žadatelů o vízum, tak většině také nemohou z kapacitních důvodů do týdne vyhovět, ani je všechny přijmout.

Neměl by být český konzulát v Hanoji posílen?

Rozhodně! O to jsme několikrát, naposledy 28. listopadu požádali vládu, ale také aby byl co možná nejdříve otevřen generální konzulát ČR pro vydávání víz v Ho Či Minově Městě. Je to velmi nutné pro zavedení přímé letecké linky sloužící ke zvýšení turistického ruchu, ale také pro naše firmy, které si výslovně přejí zaměstnat jako své kmenové pracovníky vietnamské zájemce, které si předem při praktických zkouškách ve Vietnamu vybraly. Je to potřebné i pro naše vyšší odborné a vysoké školy, které mají zájem o vietnamské maturanty. Vízová politika ČR ve Vietnamu se musí zlepšit, kapacitně zvětšit a flexibilně inovovat ku prospěchu ČR i Vietnamu.

Před časem jsme psali v Haló novinách i o vaší humanitární práci…

Ano, naše organizace pomáhá i humanitárními dary. Druhého července 2016 jsem osobně předal ve Vietnamu charitativní a humanitární materiální dar ČVS v hodnotě 80 000 Kč celkem 115 dětem vietnamských horalů z národnostní menšiny Hmong, které navštěvují základní školu v Xa La Pan v okrese Muong Khuong v provincii Lao Cai. To zatím nikdy nikdo z ČR pro národnostní menšinu ve Vietnamu neudělal.

Jak takový objem práce – aktivity tuzemské, zahraniční, diplomatické, humanitární, společenské…, zvládáte?

Zkrátka musíme to zvládnout, protože víme, že pomáháme dobré věci – aby soužití Čechů a Vietnamců, resp. i dalších národností, které žijí v ČR, bylo harmonické a bezproblémové, abychom v české kotlině všichni měli svůj domov.

ČVS nikdy neměla a nemá žádného placeného pracovníka, všichni ve společnosti pracujeme zdarma a ve svém volném čase, neboť na svoji činnost žádnou finanční pomoc od našeho státu nedostáváme. Ve vedení ČVS nás pracuje celkem třináct, z toho jedenáct v předsednictvu a dva jsou členové kontrolní a revizní komise. Přitom máme stále aktualizované internetové stránky www.cvs-praha.cz, které jsou u veřejnosti velmi oblíbené, a také i díky jim má ČVS v celé ČR kromě svých individuálních i kolektivních členů několik set trvalých příznivců. Webové stránky naší ČVS v češtině i ve vietnamštině pravidelně zveřejňuje ve Vietnamu náš spolupracující partner Společnost vietnamsko-českého přátelství v Hanoji, ale také i naši příznivci-Vietnamci žijící ve Francii. Já osobně jako předseda ČVS mám na své facebookové stránce již přes 4392 vietnamských přátel.

Hlavními našimi mnohaletými partnery, se kterými trvale aktivně spolupracujeme, jsou u nás Svaz Vietnamců v ČR a ve Vietnamu je to Společnost Vietnamsko-českého přátelství v Hanoji. Aktivní se snažíme být 13 let, co dělám předsedu, tedy i letos.

Tak řekněte, co se událo ve vašem spolku letos?

Jen namátkou uvedu pár akcí z letošního roku: Prvního ledna oslava Nového lunárního roku Vietnamců v Pardubicích. To samé jsme si zopakovali 21. ledna v Hradci Králové. Snažíme se také být mediálně aktivní, dávali jsme mnoho podnětů médiím i rozhovorů, mj. jsme byli zastoupeni v pořadu ČT Máte slovo, kde se jednalo o zaměstnávání cizinců, v Reportérech ČT, kde šlo o ona již zmíněná víza. Velkou událostí bylo přijetí naší delegace předsedkyní Národního shromáždění VSR paní Nguyen Kim Ngan v dubnu v Praze.

Věnujeme se také vietnamské historii. Například jsem měl v březnu projev na pietní pražské akci věnované obětem střelby na ostrově Gac Ma (v roce 1988 zde bylo zabito čínskými vojáky 64 neozbrojených vietnamských stavebních vojáků) či jsem měl v dubnu přednášku o Vietnamu na Diplomatickém fóru III. euroasijského dne na Škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. V říjnu se delegace ČVS účastnila Fóra cestovního ruchu ČR-VSR, které se konalo v Praze.

Možná by mohlo vaše čtenáře zajímat, že pomáháme i našim televizím získat do svých pořadů a televizních seriálů Vietnamce žijící u nás.

Vím, že Vietnamci žijící v zahraničí pořádají v ČR pravidelně tenisový turnaj.

Ano, to je už tradice. Letos se v Modleticích v tamním tenisovém areálu konal již 18. ročník turnaje »Zlatá raketa Praha Open 2017 ČR-EU«, který organizují zde žijící Vietnamci a kterého se zúčastnili Vietnamci z ČR i ze zahraničí. Kolektivní vítěz získal tradičně »Pohár přátelství ČVS«.

Monitorujete, jak se integrují mladí Vietnamci u nás? Jak studují na vysokých školách a kde získávají po absolvování pracovní uplatnění? To již není jen maloobchod nebo tržnice. Zaznamenala jsem již i novináře a novinářky vietnamského původu, také jsem četla o jedné vynikající právní expertce vietnamského původu… Kde ještě působí?

Projevujeme i o toto zájem. Například Vietnamka z Mostu pracuje v OSN, další Vietnamka pracuje jako asistentka českého europoslance v EP, několik Vietnamců úspěšně dokončilo nejen práva a ekonomiku, ale i studium na Policejní akademii i Univerzitě obrany. Vietnamci jsou již i lékaři, filmoví a televizní herci, ale také již 5100 Vietnamců řádně pracuje jako kmenoví zaměstnanci ve výrobních podnicích u nás.

A pomáhají tito schopní lidé Česko-vietnamské společnosti nebo se přímo zapojují do Svazu Vietnamců v ČR?

Naší ČVS pomáhá jen několik jednotlivců, z nichž někteří jsou našimi členy. Na mé stránce na Facebooku ale se mnou komunikují zhruba čtyři tisíce Vietnamců většinou zde žijících, ale také Vietnamci přímo z Vietnamu, ze Slovenska, Německa, Francie, USA i z Austrálie.

Zmínil jste kolektivní členy ČVS. Kteří to jsou dále, kromě již vámi tří zmíněných podniků v úvodu rozhovoru?

Jsou to různí malí a střední podnikatelé z celé České republiky, například z oblastí gastronomie, cestovního ruchu, ale i výrobci a exportéři, jež se zajímají o Vietnam.

Monika HOŘENÍ

FOTO – archiv ČVS


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.7, celkem 26 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama