Ilustrační FOTO - Haló noviny

K novelizaci azylového systému EU

Migrace se stala jedním z hlavních problémů EU výrazně až zásadně ovlivňujícím i dění v jednotlivých členských státech – viz aktuálně Německo, kde vládní krize přechází v krizi státní.

S návrhem reformy takzvaného dublinského systému přišla Evropská komise loni v dubnu poté, co Řecko a Itálie požádaly o pomoc s již nezvladatelným přívalem migrantů do těchto zemí. Výsledkem je nový mechanismus, podle kterého by azylové řízení neprobíhalo v prvním státě, do kterého uprchlíci vstoupí, jako tomu bylo doposud, ale podle daných kritérií by byli automaticky přerozdělováni do jiných členských států.

Komise navrhla tento systém pro případ nových uprchlických krizí. Bohužel pozice Evropského parlamentu jde ještě dál a navrhuje fakticky permanentní řešení v podobě stálých kvót a sankcí za jejich neplnění. »Podařilo se nám sice sesbírat dostatek podpisů pro to, aby se návrh projednal na plénu Evropského parlamentu, jinak by závěr přijatý ve výboru LIBE šel automaticky na vyšší úroveň jednání, ale 390 poslanců hlasujících pro schválilo mandát k vyjednávání nové podoby dublinského nařízení. Zejména Italové a Němci trvali na přísném dodržování principu solidarity,« popsal situaci europoslanec za KSČM Jiří Maštálka.

Europoslanec za KSČM Jiří Maštálka.

Co návrh Evropského parlamentu tedy vlastně obsahuje? Kromě nepřijatelného principu povinného přijímání uprchlíků je to i příliš široká definice rodiny, kam by měli spadat i vzdálenější příbuzní, jako tety, strýcové či prarodiče, a pak samozřejmě sankce za nedodržování těchto pravidel. »Podle mého názoru nelze trestat žádný stát za to, že si rozhodne, koho na své území vpustí a koho ne,« dodává Maštálka. »Dalším problémem je neexistence takzvaných. extradičních dohod. To znamená, že pokud se rozhodneme nějakému žadateli azyl neudělit a snažíme se jej vrátit do jeho země původu, zjišťujeme mnohdy, že s touto zemí žádnou extradiční dohodu nemáme a ta tudíž není povinna jej přijmout zpátky. Na území EU se pak může pohybovat řada lidí bez jakékoli kontroly.«

V legislativním procesu již europoslanci vyčerpali svoje možnosti. Pomyslný míček je teď na raketě zástupců členských států v Radě a Evropské radě. »Pevně doufám, že si budoucí český premiér a vláda uvědomí závažnost situace. Pro přijetí nového mechanismu je potřeba jednomyslnost, a té si troufám tvrdit, nedosáhneme. Budeme tak muset hledat nové řešení. Osobně vidím pouze jedno a to ve stabilizaci těch zemí, odkud migranti nejvíce přicházejí, aby již nemuseli opouštět své domovy a vydávat se na mnohdy život ohrožující cestu do Evropy,« uvedl Maštálka.

(kjm)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.3, celkem 15 hlasů.

(kjm)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.