Reklama
--> 

Laureátka Ceny Milady Paulové 2017: Je to ocenění všech mých kolegů a kolegyň

Ve středu 29. listopadu se v prostorách Senátu uskutečnilo slavnostní předávání cen MŠMT udělovaných v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2017. Jednou z cen je Cena Milady Paulové, kterou MŠMT ve spolupráci s NKC–gender a věda Sociologického ústavu AV ČR letos udělilo prof. MUDr. Jiřině Bartůňkové, DrSc., MBA. (na snímku).

Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA, se zabývá poruchami imunity a z toho vyplývajícími nemocemi. V oblasti nádorové imunologie například spolu s týmem vyvinula vakcínu, která je vyráběna z bílých krvinek nemocné/ho. Látka získala patent a nyní se testuje u několika typů nádorů v různých stádiích vývoje.

»Z ceny mám radost. Kdybych byla sochařka nebo malířka, mohla bych říci, že je to ocenění mého díla. Ale v medicíně to tak není: medicína je kolektivní obor. Můžete mít nějaký nápad, můžete určit  směr bádání, ale za výsledky vždy stojí práce a úsilí  mnoha lidí. Takže tu cenu vnímám jako ocenění všech mých kolegů a kolegyň,« řekla profesorka Bartůňková.

»Zastoupení žen ve vědě v České republice je v porovnání s ostatními státy Evropské unie dlouhodobě nízké a ženy zřídkakdy pronikají do vedoucích pozic v oblasti výzkumu, vývoje a inovací,« uvedl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech.

»Cena Milady Paulové představuje úspěšné badatelky, zviditelňuje přínos žen pro českou vědu, a tím je také činí viditelnější pro práci v expertních a poradních orgánech či v rozhodovacích pozicích, kde jsou ženy zastoupeny minimálně. Zároveň ocenění také motivuje mladé začínající vědkyně k práci ve vědě a výzkumu. Samozřejmě podstatným úkolem Ceny Milady Paulové je ocenění samotné práce vědkyň, která bohužel bývá v rámci tradičních vědeckých ocenění často opomínána,« dodal Štech.

115 let od promoce první lékařky

Oblast klinické medicíny byla zvolena s přihlédnutím ke 120. výročí, kdy lékařská fakulta umožnila navštěvovat přednášky své budoucí první absolventce Anně Honzákové a následně jí před 115 lety udělila titul. V roce 2017 také uplyne 70 let od udělení Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu, kterou získala jako první žena pražská rodačka Gerty Cori.

Letos bylo na Cenu Milady Paulové nominováno 11 vědkyň.

Cena Milady Paulové je určena významným vědeckým osobnostem za jejich přínos rozvoji oboru, včetně pedagogické činnosti, vedení diplomových a disertačních prací, ale také za spolupráci s občanskými organizacemi nebo průmyslovou sférou. Je určena vědkyním, které se angažují v akademické, občanské nebo soukromé sféře. Cena je každý rok udělována v jiném oboru. Smyslem udílení Ceny je veřejně a také formou finančního daru (150 000 Kč) ocenit vědeckou práci českých badatelek a inspirovat začínající vědkyně nebo studující, které vědeckou dráhu zvažují.

O předání Ceny Milady Paulové nás zpravila Naďa Straková, která má v gesci komunikaci s médii v NKC-gender a věda.

(za)

FOTO – genderaveda.cz


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.6, celkem 7 hlasů.

(za)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama