Z happeningu České ženské lobby. FOTO - ČŽL

Kdo bude mít agendu rovnosti a lidských práv?

Česká ženská lobby (ČŽL) společně s členskými organizacemi a za podpory spřízněných lidskoprávních organizací vyzvaly premiéra Andreje Babiše, aby zachoval ve své vládě post ministra/ministryně pro lidská práva a zároveň dosažený standard této agendy.

Společně s Platformou pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu, Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání, Konsorciem nevládních organizací pracujících s migranty uspořádaly 6. prosince v Praze happening, jehož cílem bylo vyjádřit naději, že »budoucí vláda zachová úctu a zajistí dodržování lidských práv a demokratických principů v zájmu celé české společnosti,« což se uvádí v tiskové zprávě ČŽL. Zásadní podle organizátorů a organizátorek je také, aby průřezová agenda zahrnující i podporu rovných příležitostí zůstala pod Úřadem vlády ČR, a to jako jeden funkční celek. V případě, že by opět došlo ke změně uspořádání pozice lidských práv na vládní úrovni, dojde znovu k oslabení agendy rovnosti žen a mužů, citujeme dále z tiskové zprávy podepsané předsedkyní ČŽL Janou Smiggels Kavkovou. »Je důležité rovněž, aby zůstal zachován stávající systém a kontinuita poradních orgánů vlády, tzv. rad a výborů, pro oblast lidských práv. Jedná se o vhodný a fungující nástroj komunikace vlády ČR s občanskou společností, který napomáhá bránit práva všech lidí žijících v této zemi.«

Babiš ve své vládě s ministerským postem pro lidská práva nepočítá. Zatím není jasné, kdo by měl mít tuto agendu, která se týká menšin, dětských práv, podmínek seniorů a postižených a také rovnosti žen a mužů, na starosti. Podle dosavadních informací by se měla přesunout z Úřadu vlády na ministerstvo spravedlnosti. S tím aktivisté a nevládní organizace nesouhlasí.

Marková: Hlavně aby se tím vláda zabývala

»Podle mého názoru není ani tolik důležité, jestli budeme mít speciálního ministra či ministryni na rovné příležitosti, ale jestli se nová vláda bude touto problematikou programově zabývat, intenzivně řešit dlouho odkládané problémy, bude pozorně naslouchat odborné veřejnosti i využívat zkušenosti ze zemí, kde jsou v této oblasti mnohem dál,« řekla Haló novinám k problematice Soňa Marková, předsedkyně Komise žen ÚV KSČM, která problematiku rovných příležitostí dlouhodobě sleduje.

V minulosti agendu spravoval například i vládní zmocněnec/zmocněnkyně.

(mh)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4, celkem 8 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.