Palestina, jak to tedy historicky a mezinárodně-právně je?

Prohlášení prezidenta Spojených států Donalda Trumpa o »de jure« přiznání Jeruzalému statut hlavního města Státu Izrael a »de facto« potvrzení tohoto kroku záměrem otevřít v Jeruzalémě svůj zastupitelský úřad vyvolalo v celém světě bouři protestů.

Následující krátký historický exkurs je důležitý pro pochopení důvodů a příčin, o co se jedná a proč je současný krok USA nepřijatelný, jak historicky, tak i právně. Na troskách Osmanské říše, po první světové válce, došlo na základě tzv. Sévreské dohody k rozdělení vlivu v oblasti Blízkého a Středního východu mezi vítězné mocnosti, tedy Anglii a Francii, se souhlasem Ruska. Dohoda byla stvrzena tzv. Sykes-Picotovou linií, která stanovila hranice v této oblasti dle pravítka, bez ohledu na historické, náboženské, kulturní a jiné tradice, pouze s ohledem na dělení zájmů v té době velmocí v oblasti. Navíc Liga národů (předchůdce OSN) přidělila těmto zemím právo tzv. mandátní správy území – týkalo se prakticky všech zemí regionu, včetně Palestiny, s vysvětlením, že nejsou dostatečně připraveny pro samostatnou správu svých zemí.

Američané, posíleni výsledky první světové války, požádali Anglii o »extra bonus« – zřízení židovského státu v Palestině. »Při jednání s Chaimem Weizmannem, izraelským prezidentem (1948-52), slíbil britský ministr zahraničí lord Balfour ‚domovské území v Palestině‘, přičemž samozřejmě měly být dodržovány všechny politické, právní, rasové a náboženské zájmy tamějšího nežidovského obyvatelstva. Druhého listopadu 1917 byla Balfourova deklarace zveřejněná.« (K. Deschner – Utajované dějiny USA)

V zájmu historické korektnosti dlužno uvést, že existoval i plán na zřízení židovského státu na ostrově Madagaskar, plánovaný německými nacisty, realizaci, které vlivem blokování námořních cest a mořských úžin zabránila Velká Británie.

A které rezoluce D. Trump svým prohlášením porušuje? Rezoluci 476 Rady bezpečnosti OSN, která uvádí, že všechna právní a správní opatření a kroky ze strany Izraele, které usilují o změnu charakteru a stavu Svatého města, nemají žádnou právní platnost. A dále: Rezoluci 478 Rady bezpečnosti OSN – obě z roku 1980 označily izraelský tzv. Jeruzalemský zákon za porušení mezinárodního práva, protože tento zákon označuje Jeruzalém »celý a sjednocený« za izraelské hlavní město.

A závěry? Jsou dva, jeden historický a jeden aktuální:

1. Šimon Peres, bývalý prezident Izraele, mi na mezinárodní konferenci v Nikósii v roce 1993, která se konala na Kypru, na otázku, proč Izrael nerespektuje rezoluce RB OSN a nechce mír s Palestinci, odpověděl, cituji: »Pane…, válka stojí Izrael 4 mld. USD ročně a na to máme sponzory, mír s Araby by stál 14 mld. USD ročně a ty nechce nikdo zaplatit.« Cituji dál: »Arabové musí pochopit, že mír je lepší než válka, ale někdo to musí zaplatit.«

2. A tím jsem odpověděl i na druhou otázku, v čím zájmu se rozpoutává další konfrontace na Blízkém a Středním východě, když se už zdálo, že normalizace situace v Iráku, Sýrii, Íránu povede k celkové stabilizaci regionu. Pozitivní snad je výzva Palestinců a dalších islámských zemí k vyloučení USA z vyjednávání míru na Blízkém a Středním východě.

Jaroslav ROMAN, vedoucí Zahraničního oddělení ÚV KSČM


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.9, celkem 55 hlasů.

Jaroslav ROMAN, vedoucí Zahraničního oddělení ÚV KSČM

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


halonoviny
2017-12-22 12:10
Však tam také pronikla. Mj. prostřednictvím Uri Avneryho, který byl
desítky let poslancem Knessetu. A oficiální propaganda? No to je ta
vylhaná prozápadní, mainstreamová, financovaná nadnárodními
zbrojařskými koncerny... Vy si stěžujete, jak ČST lhala, jak když
Rudé právo tisklo a dnes Rusové prostřednictvím svých webů šíří
hoaxy a fake news (a kus pravdy na tom bohužel je), ale to neznamená, že
tzv. demokratická západní masmédia říkají pravdu. Lžou stejně,
ne-li víc! A to systematicky a stovky let... R. Janouch
joska.korinek
2017-12-21 19:41
Ono mluvit o míru v Izraeli není bezpečné. Není to tak dávno, co
jeden bývalý jestřáb (ne ledajaký), sotva naznačil možnost dohodnout
se s Palestinci, upadl do kómatu, ze ktrého se už neprobral.
halonoviny
2017-12-21 17:48
Pan Janouch, pane Prchale, vychází z výkladů Uri Avneryho či Gideona
Levyho, tedy izraelských osobností, které nepřijímají jedinou možnou
pravdu (danou diktátem zbrojních komplexů USA a Izraele). V Izraeli
vůbec je silná promírová lobby čítající bezpočet celých
mírových organizací, jenže (ultra)pravicové proválečné kabinety tam
bohužel stále mají navrch. A vytváří schválně takové podmínky,
aby co nejvíce vyprovokovávaly útoky palestinských radikálů kolem
Hamásu. To, jak jste to popsal (dění po Oslu), je samozřejmě
oficiální propaganda, ale ve skutečnosti ty intifády byly dopadem
právě až oněch dvou útoků, které jste kupodivu i vy sám
připustil... R. Janouch
halonoviny
2017-12-21 15:36
Díky J. Romanovi za skvělý text. Jasně dokazuje, že to je Izrael,
který nemá zájem na mírovém řešení problému - kvůli byznysu. A
že mu je jedno, jestli svým krvavým válečným řinčením ohrožuje i
vlastní lidi... A Prchal jako obvykle severoatlanticky mate. Nejblíž
mírovému řešení bylo v Oslu a zazdil to vzápětí právě Izrael! To
on vyvolal následné intifády - právě pohřbením Osla! R. Janouch
men.pavel
2017-12-20 12:36
Stát Izrael byl ještě před osmanskou ŕíší.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.