Ilustrační FOTO - Pixabay

Vstup do eurozóny není na pořadu dne

Ministerstvo financí a Česká národní banka opět doporučily vládě prozatím nestanovovat cílové datum vstupu do eurozóny, tedy přijetí eura.

Vyplývá to z každoročního materiálu MF a ČNB o vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Dokument schválila vláda, informoval tiskový odbor kabinetu. Vláda Andreje Babiše (ANO) ve svém programovém prohlášení uvedla, že nebude o vstup do eurozóny usilovat.

»Je to více než logické,« řekl Haló novinám poslanec Jiří Dolejš (KSČM), stínový ministr financí. »Za prvé, designovaný premiér tvrdí, že pro nejbližší čtyři roky to není zajímavé téma. A dodává, že to téma nebude, dokud se nevyřeší určité problémy fungování eurozóny. Fanda eura, pan prezident Zeman, také tvrdí, že není třeba spěchat. A za třetí, podstatná část podnikatelské veřejnosti, která o euru vždy uvažovala, také chápe, že není kam spěchat. Je to poměrně reprezentativní názor Hospodářské komory a podnikatelských svazů. Ti, kteří v eurech obchodují, mají účty v eurech a pojištění kurzových rizik. Takže je to pragmatická záležitost. I když do vedení ČNB byli jmenováni lidé ne Klausovi, ale Zemanovi, jenž euro vnímá jako věc, která může být užitečná, i ČNB to vidí pragmaticky. Je jasné, že nejen letos, ale ani ve střednědobém horizontu nebude o termínu hovořit,« uvedl Dolejš.

KSČM požaduje referendum

»Vlastní připravenost České republiky na přijetí eura se oproti předchozím letům dále zlepšila, i když přetrvávají některé nedostatky, zejména z pohledu nedokončené reálné konvergence,« uvádí materiál.

Dokument také upozorňuje, že při rozhodování o načasování vstupu do eurozóny je nutné vzít v úvahu i náklady přijetí společné evropské měny, které v době vstupu ČR do EU nebyly známy. »Odhadované finanční náklady související se vstupem České republiky do eurozóny by zahrnovaly především vklad kapitálu do Evropského mechanismu stability ve výši necelých 50 miliard korun během čtyř let a převod příspěvků bank se sídlem v České republice do Jednotného fondu pro řešení krizí ve výši 8,2 až 19,7 miliardy korun,« uvádí se v dokumentu.

ČR se zavázala podnikat kroky k tomu, aby byla na přistoupení k eurozóně co nejdříve připravena. Stanovení termínu vstupu je v kompetenci členského státu a závisí na míře jeho připravenosti.

»Termín přijetí eura je politická záležitost. ČNB je neutrální, jen argumentačně dokládá, v jaké situaci jako česká ekonomika jsme a co by případná konverze na evropskou měnu přinesla.

Pro KSČM není v tomto volebním období vstup do eurozóny téma. Nejdříve je potřebí vyřešit problémy eura. A až se přiblíží rozhodování, požadujeme referendum. I na to by mohl být použit zákon o obecném referendu, o který usilujeme,« připomněl Dolejš.

Kritéria se plní

Případné neplnění kritérií konvergence nemá nyní pro ČR žádné přímé důsledky. Výjimkou je kritérium udržitelnosti veřejných financí.

Kritérium cenové stability i dlouhodobých úrokových sazeb ČR dosud bez problémů plnila. V případě inflace ovšem ČR letos patří ke státům, které ji mají vyšší.

ČR také nemá v posledních letech problém s dluhem, který podle požadavků EU nesmí přesáhnout 60 procent HDP. Podle odhadů ministerstva financí by měl letos klesnout na 34,7 procenta.

Rovněž kritérium udržitelnosti veřejných financí ČR letos splní, ministerstvo počítá s přebytkem veřejných financí 1,1 procenta HDP. Přebytek by se měl v poměru k HDP v dalších letech zvyšovat až na 1,7 procenta v roce 2020. Loni veřejné finance skončily v přebytku 0,7 procenta HDP, což byla jedna z nejlepších hodnot v EU. Ta požaduje, aby schodek veřejných financí byl pod třemi procenty HDP.

Vyhodnocení plnění kritéria stability měnového kurzu bude možné teprve poté, co česká měna vstoupí do kurzového mechanizmu ERM-2 a bude stanovena centrální parita koruny k euru. Přijetí členského státu EU do eurozóny je podmíněno úspěšným, minimálně dvouletým setrváním národní měny v ERM-2.

»V souhrnu lze konstatovat, že ve střednědobém výhledu by měla být plněna všechna maastrichtská kritéria vyjma účasti v mechanismu směnných kurzů,« uvedl dokument.

(ng)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.2, celkem 21 hlasů.

(ng)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.