Ilustrační FOTO - Haló noviny

Až čas ukáže, zda nová opatření jsou užitečná a efektivní

Ministerstvo spravedlnosti letos naplánovalo změny v oblasti přípravy budoucích soudců, dotáhlo do konce letitý tendr na elektronické náramky pro domácí vězně a představilo teze nového občanského soudního řádu. Došlo také k dalšímu posílení dohledu nad exekutory.

Ministru Robertu Pelikánovi, který v čele úřadu pokračuje i po jmenování nové vlády Andreje Babiše (oba ANO) vadí, že současná praxe při přípravě a výběru soudců není jednotná a transparentní. Od ledna proto začne platit vyhláška ke sjednocení přípravy justičních čekatelů a také instrukce pro předsedy krajských soudů k výběru budoucích soudců. Předsedové, kteří si doposud výběr čekatelů i kandidátů na soudce řešili sami, se změnami nesouhlasí mj. proto, že je upravuje pouze podzákonný předpis.

»Krok, který by vedl ke sjednocení přípravy justičních čekatelů hlavně z hlediska jejich přípravy a výběru u soudů by byl žádoucí. Ale nejdříve bych se chtěl s vyhláškou seznámit. Chtěl bych věřit, že to nebude krok do prázdna, jako tomu bylo v řadě případů v minulém volebním období, kdy Sobotkova vláda ve svém programu avizovala různé záměry, a nakonec k nim nedošlo,« reagoval pro náš list stínový ministr spravedlnosti KSČM, předseda mandátového a imunitního výboru sněmovny Stanislav Grospič.

Ministerstvo si nechalo vypracovat statistiky k rychlosti soudních řízení. Justice podle úřadu v uplynulých letech zrychlila díky tomu, že se podařilo snížit počet sporů o zanedbatelné částky, a tomu, že noví soudci začali být jmenováni k soudům, které mají největší problémy. V některých okresech však excesy v délce řízení přetrvávají, u krajských soudů trvá každý desátý případ téměř pět let a kupí se nedodělky ve správním soudnictví.

Nepřeceňujme význam elektronických náramků

Výrazná změna se stala ve vězeňství – počet typů věznic se od října snížil ze čtyř na dva. Dokončená reforma posílila pravomoci Vězeňské služby na úkor soudů, bezpečnostní sbor totiž sám rozděluje odsouzené do oddělení rozlišených podle míry zabezpečení. Změna má přispět k účinnější práci s vězni, a tím ke snížení recidivy.

KSČM ovšem patřila spíš k zastáncům toho, aby systém zůstal v kategorizaci věznic tak, jak dosud fungoval. »Zejména jsme chtěli, aby víc oprávnění zůstalo na soudech z hlediska určité nezávislé kontroly vězeňské služby i z hlediska výkonu trestu odnětí svobody. Výsledek opatření se ukáže v delším horizontu, zda to povede ke snížení recidivy, může být otázka i několika let. Osobně si však myslím, že to k nějakému výraznému snížení recidivy nepovede,« míní Grospič s tím, že to zřejmě nepovede ani k uvolnění kapacity věznic.

Vláda také ministerstvu schválila víc tabulkových míst pro dozorce, kývla na vyšší odměny pro pracující vězně a odsouhlasila dlouhodobou koncepci probace a mediace.

Přetíženým věznicím by měl od příštího roku ulevit elektronický monitoring domácích vězňů. Probační a mediační služba v září podepsala smlouvu s vítězným uchazečem tendru – firmou SuperCom. Náramky s GPS nahradí probační úředníky, kteří vězně kontrolují pouze namátkově.

»Pokud by to odlehčilo věznicím co do počtu vězňů, přispělo ke snížení společenské nebezpečnosti, pomohlo výrazně posílit prevenci, bylo by to dobré. Ale nepřeceňoval bych význam tohoto opatření,« neskrýval svou skepsi stínový ministr KSČM.

Exekutoři by měli být státními úředníky

Dalším projektem ministerstva ohledně vězeňství je první tzv. otevřená věznice, která od října funguje v Jiřicích. Odsouzení, kterým už končí trest, se v ní mají bez dohledu dozorců připravit na život na svobodě. Podle Grospiče může jít o jednu z cest, jak začlenit lidi, kteří si svůj trest už odpykali, zpět do společnosti. Zatím se tento projekt zkouší na lidech, odsouzených většinou za přečiny, nebo za trestné činy s nižší společenskou nebezpečností. Pokud by to pomohlo začlenit tyto lidi zpět do společnosti a snížit možnou recidivu, uvítal by to.

Od dubna nabyla účinnosti vyhláška, která snížila výši odměn exekutorů a náhrad jejich výdajů za exekuce. Exekutorská komora změny kritizuje, označuje je za populistické a protiústavní. »Za protiústavní a populistické bych to neoznačil. Exekutorská komora však vždy bude hájit svůj stav, tzn. maximální odměny pro své členy, exekutory. A je třeba, aby stát tento soukromý sektor více reguloval, podle mě by ideální bylo, kdyby se exekutoři vrátili zpět pod plnou kontrolu státu a přestali být soukromými subjekty,« tvrdí poslanec KSČM.

Z legislativních novinek úřad představil teze nového občanského soudního řádu. Stávající zákon byl mnohokrát novelizován a obsahuje i ustanovení, jež jsou vnitřně rozporná. Nový kodex má zajistit, aby občanskoprávní řízení byla rychlá a bez zbytečných nákladů a formalismů.

(ku)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.2, celkem 22 hlasů.

(ku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.