Bylo by možné fotovoltaiku rehabilitovat?

Na výrobu elektrické energie z fotovoltaických (ftv.) panelů doplácí - až na ty informované, kteří pro nás ten ničemný podraz připravili - každá domácnost. Dokonce podle zákona ji musí dotovat. Nechuť k ní je i proto, že tyto zdroje energie byly bezohledně stavěny na půdě, která by měla sloužit jiným účelům. Uváděly se i vysoké ceny ftv. panelů, směrnice či příkazy EU, problémy se zformováním parametrů takto získané energie na parametry, které umožní její dodávku do stávajících sítí. Výkon ftv. panelů je logicky velmi proměnlivý v závislosti na počasí, denní a roční době. Ceny ftv. panelů však výrazně poklesly, zvýšila se i jejich účinnost. Vzniká otázka, zda nové skutečnosti by nestačily k rehabilitaci tohoto způsobu výroby elektrické energie, pokud si technicky a ekonomicky poradíme s ostatními problémy.

Celková spotřeba elektrické energie v ČR v roce 2016 byla 60,9 TWh (tzv. čistá spotřeba, hrubá spotřeba, tj. včetně spotřeby obslužné techniky, byla 72,4 TWh). Dále se uvádí, že na jeden čtvereční metr (1m2) v ČR dopadá 950 – 1340 kWh/rok, předpokládá se 14% účinnost, tedy potenciální zisk z 1m2 se pohybuje mezi 133 – 188 kWh/rok – pro další orientační úvahu počítejme s využitím 100 kWh z 1m2/rok.

Proti negativním dopadům dopravy se staví okolo komunikací a železnic protihlukové bariéry, na jejichž rušivý vliv si postupně zvykáme. Zvykli bychom si i na to, kdybychom ftv. panely umísťovaly nad komunikacemi? Jaký zisk energie bychom mohli očekávat, kdybychom nad dálnicemi o délce 1000 km ftv. panely umístili a uvažovali jen pás o šířce 20 m. Potom tato plocha by nám měla dodat 20x1 000 000x100 = 2 miliardy kWh, tedy 2 GkWh neboli 2 TWh. Uvádí se, že dopravou je kontaminován pás půdy okolo dálnic o hloubce 100 metrů – potom při rozšíření uvažovaného pásu jen o 40 metrů na každou stranu by výroba činila 10 TWh, tedy cca šestinu elektrické energie spotřebované za rok v celé ČR. Tím naše fantazie ale končit nemusí, máme cca devět tisíc km železnic, máme i další plochy, kde by nám ftv. panely nemusely vadit – jsou to plodry, ale i vodní toky či nádrže. Tedy existuje v tomto směru značný potenciál. Dala by se tato, zatím virtuální energie, racionálně využít?

Snad by se našlo řešení – např. po cca 50 km dálnice stavět ostrovní stanice na využití energie. Šlo by o stanice, kde by se dobíjely baterie aut, je otázkou, zda by bylo možno uvažovat i o unifikaci a případné výměně baterií. Přebytečnou energii by bylo možno využívat v doplňkových přilehlých provozech k rafinaci kovů, galvanice, k výrobě technických plynů, jejich zkapalňování či jejich následnému využití v kogeneračních jednotkách, k dodávce normované elektrické energie do stávající sítě ve špičkách, k vytápění atd.

Samozřejmě realizace námětu by byla podmíněna podrobnou kalkulací, námět by mohl být, pro úvodní rozvahy, předmětem diplomových prací. Možná by na to přispěla i EU, když požaduje využívání obnovitelných zdrojů. Jsme v jistém předstihu varováni prognostiky, že se blíží nová vlna krize. Takový záměr by mohl poskytnout mnoho trvalých pracovních příležitostí, tedy i úspor na sociálních dávkách atd., jde o zcela bezpečnou výrobu energie. Zdá se, že i při zvýšených nákladech na konstrukci by mohl být námět rentabilní. A pokud by ekonomická kalkulace nevyšla, byla by to asi menší společenská ztráta, než je ztráta času nad sledováním Kalouskových spekulací o Andreji Babišovi či Miloši Zemanovi. V kladném případě by to asi byla i menší rána přírodě a kapse občanů, než je biomasa či řepka.

Evžen SMRKOVSKÝ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.6, celkem 28 hlasů.

Evžen SMRKOVSKÝ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2017-12-29 23:55
Bohužel i KSČM přispěla k zabetonování vysokých dotací pro
solární barony. Co je s tím "komunistickým" poslancem, který
ten pozměňovací návrh předložil? Sedí? Asi těžko. Daleko spíš
bude za vodou.
hajek.jiri51
2017-12-29 14:13
Sorry. Je tam pár pravopisných chyb, ale na smyslu to snad neubralo.
hajek.jiri51
2017-12-29 12:16
Smysl by to mělo, pokud by se dosáhlo opokrytí energetických potřeb
domácností, z fotovoltaiky na střechách. Ale problém je s akumulací.
A minimalizací spotřeby. Baterie jsou budoucí "humus". Tak jen
Termo, jádro a snad vodíkovo-kyslíkový cyklus.nazor laika se
zájmem. A přestat plundrovat planetu A la USA, kde 4% populace
"sežere" 30% energií. Stačí se podívat na Las Vegas v noci.
Třeba i s měsíce.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.