Představujeme EU

Evropská komiseRada Evropské unie

Rada Evropské unie se sídlem v Bruselu je kolektivním vrcholným orgánem a společně s Evropským parlamentem hlavní rozhodující institucí Evropské unie. Rada reprezentuje zájmy členských států.

Hlavním úkolem Rady Evropské unie je společně s Evropským parlamentem přijímat legislativní návrhy. Mezi další činnosti, které Rada vykonává patří:

  • koordinace politik členských států EU
  • formuje zahraniční a bezpečnostní politiku na základě pokynů Evropské rady
  • přijímá roční rozpočet s Evropským parlamentem
  • uzavírá dohody mezi EU a nečlenskými státy či mezinárodními organizacemi

V Radě jsou zastoupeny všechny členské státy EU. Členskou základnu Rady tvoří ministři jednotlivých zemí podle probírané oblasti politiky, což znamená, že nezasedá pokaždé ve stejné sestavě.

Například pokud se probírá téma týkající se životního prostředí, budou v Radě Evropské unie zasedat ministři životního prostředí jednotlivých členských států. Její předseda se každých šest měsíců mění na základě střídání jednotlivých zemí EU. V současné době předsedá Radě Evropské unie až do prosince Estonsko, které bude následováno do července 2018 Bulharskem. Všechny diskuse a hlasování, které probíhají v Radě, jsou veřejnosti přístupné.

(za)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.6, celkem 22 hlasů.

(za)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.