Co nás čeká v roce 2018 nejen v oblasti očkování

Pro velký zájem, který vzbudil můj nedávný článek o změnách v očkování dětí, jsem připravila ještě další, tentokrát obecnější článek, shrnující nejpodstatnější změny, ke kterým v našem systému veřejného zdravotního pojištění dojde od 1. ledna 2018.

Začněme s novinkou, kterou jsme jednoznačně podpořili již v průběhu projednávání v Poslanecké sněmovně a která určitě pomůže těm nejpotřebnějším - rodinám s malými dětmi a seniorům. S účinností od 1. 1. 2018 jim totiž bude snížen limit na započitatelné doplatky za předepsané a ze zdravotního pojištění částečně hrazené léčivé přípravky i potraviny pro zvláštní lékařské účely, vydané na území ČR, nad který pojišťovna vrací pojištěnci zaplacené doplatky za léky. Limit bude nově nastaven u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let (včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili daný rok věku) na 1000 Kč, a u pojištěnců starších 70 let pak bude ještě dále snížen na polovinu – tedy 500 Kč. Pro úplnost dodávám, že u ostatních pojištěnců zůstává limit v nezměněné výši 5000 Kč.

Změnou, které jsem se věnovala obšírněji jinde, a proto ji zde nebudu příliš rozepisovat je zavedení možnosti pojišťovnou hrazeného nepovinného očkování proti papilomaviru (rakovina děložního čípku) i pro chlapce. Pro dívky a nově i pro chlapce tak platí, že mohou mít toto očkování hrazené, pokud bylo zahájeno od dovršení jejich 13. roku do dovršení 14. roku věku.

Celá oblast očkování však prošla další revizí, a proto se následujícím změnám hodlám více věnovat i v samostatném článku. Nově je totiž podle zákona o veřejném zdravotním pojištění hrazeno z veřejných prostředků od 1. 1. 2018 očkování pojištěnců nad 65 let věku proti pneumokokovým infekcím.

A nejen to, dále jsou u pojištěnců s některými diagnózami hrazeny některé další očkovací látky a očkování, a to bez ohledu na jejich věk. Jedná se o očkování proti invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b a proti chřipce, a to u pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny, pojištěnců po transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané meningokokové nebo pneumokokové infekci.

Kromě výše zmíněných novinek, dochází od dalšího roku u očkování ještě k řadě dalších, v zásadě menších změn (spíše však technického charakteru (ohledně počtu podávaných dávek vakcín nebo intervalu mezi nimi)) v důsledku novelizace vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem - nemění se však to nejpodstatnější, a to druhy povinného očkování.

V souvislosti s omezením používání amalgámových výplní ve stomatologii jsou provedeny změny u úhrad výplní stálých a dočasných zubů u dětí do 15 let a u těhotných a kojících žen – bude hrazeno použití skloionomerního cementu (v případě, kdy to není ze zdravotních důvodů možné, pak použití dózovaného amalgámu) a dále samopolymerujícího kompozita v rozsahu špičáků včetně. Ostatní pojištěnci mají nadále z veřejného zdravotního pojištění hrazeny výplně z nedózovaného amalgámu, v rozsahu špičáků včetně jsou hrazena samopolymerující kompozita, u dětí do 18 let i fotokompozitní výplně.

A k doplnění celého obrázku nejzásadnějších změn v systému veřejného zdravotního pojištění a pro úplnost dodávám, že se některé změny týkají i plateb pojistného. V důsledku zvýšení průměrné mzdy se zvyšuje minimální vyměřovací základ OSVČ (2024 Kč místo dosavadních 1906 Kč) osob bez zdanitelných příjmů a minimálního vyměřovacího základu zaměstnanců (1647 Kč místo dosavadních 1485 Kč). Mění se i vyměřovací základ pro pojistné, hrazené státem. To se zvyšuje o 49 korun na 969 Kč za měsíc. I když nebyl zcela vyslyšen požadavek KSČM na automatické navyšování plateb za státní pojištěnce tak, aby zvyšování příjmů veřejného zdravotního pojištění nebylo závislé na (z)vůli politické reprezentace, je toto krok správným směrem. Největší hodnotou totiž musí zůstat solidarita, a ne rozdělování zdravotní péče pro pacienty podle »naditosti« jejich peněženek.

Soňa MARKOVÁ, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.6, celkem 14 hlasů.

Soňa MARKOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.