Pokojný rok 2018

Máme před sebou konec roku, a tedy i bilancování dnů minulých. V poslední době jako by se roztrhl pytel a vysypaly se z něj jen negativní zprávy. Rozhodně odmítám tento jednostranný pohled na dění kolem nás. Nemám ráda nekritické velebení minulosti a hledání pouze problémů současnosti. Žádná doba nepřináší jen negativa nebo pozitiva. Život je směsicí různých dění, jež někdo chválí a druhý zatracuje. Hledejme však především to dobré, co nám přináší.

Žijeme v jedné z nejbezpečnějších zemí, vyhnuly se nám současné války i terorismus. Udělejme vše pro to, aby tak tomu bylo i nadále. Nebuďme lhostejní ke svému okolí. Žádný člověk by neměl mít pocit osamění a nezájmu. Tím největším problémem, nejen pro seniory, je pocit prázdnoty a beznaděje. V dnešní přetechnizované době buďme více komunikativní a sounáležití s lidmi kolem nás. Buďme vděčni za každou pěknou chvilku, kdy máme možnost si popovídat o svých radostech, strastech či perspektivách. Senioři nám jistě rádi předají své zkušenosti a mladí svůj elán. Pokud najdeme zlatou střední cestu, bude to jen dobře. Čekají nás nová předsevzetí. Ta má jsou zcela prostá: mít kolem sebe rodinu, přátele a žít běžný život, který nám další rok přinese. Nikdo z nás nedovede předpovědět, co nás čeká a nemine. Tam, kde můžeme pomoci, udělejme to. Nikdy nevíme, kdy sami budeme pomoc potřebovat. Tak tedy ať rok 2018 je rokem nových nadějí.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny

 


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4, celkem 30 hlasů.

Miloslava VOSTRÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


antal
2018-01-02 17:43
Nuž, to nebol priveľmi múdry prejav od komunistickej poslankyne.
Obyčajný eklekticizmus, chaos v postojoch, absolútne tu absentuje
dialektický pohľad na pohyb spoločnosti. Pozrite sa, s akou radosťou sa
ho chopil jeden z provokatérov. Je potrebné klasický socializmus
pochopiť v rozmeroch vtedajších možností a potrieb. Ide o pochopenie
systému ako celku, nie o to, či budeme hodnotiť, že Jano sa opíjal,
Ďuro bonzol suseda, Marta balila chlapov. Ani jeden systém nebude
dokonalý, pretože ho tvoria živí ľudia. Jednoducho, klasický
socializmus ako celok bol v historickej norme, to je podstatné, bez
ohľadu na to, že trpel bežnymi problémami. A mnohé jeho obmedzenia
boli prirodzené, zodpovedali možnostiam vtedajšej úrovni produktívnych
síl civilizácie. Znamená to, pani poslankyňa, že nekriticky velebím
minulosť? Nuž, na rozdiel od Vás som sa vyjadril, že dnešné KS by sa
mali prezentovať ako antisocialistické, zameriavať sa na prekonanie
socializmu a tvorbu vyššieho systému. /// Hľadanie dobrého v
súčasnosti. Chcelo by to trochu presnejšie pomenovanie. Dnešný systém
je značne rozporný. Spoločenskou formou, základným rámcom je
kapitalizmus, silne socializovaný (socializmom poznačený post-klasický
kapitalizmus. Túto dnes už reakčnú tendenciu nám tu reprezentujú
Jaroslav Prchal, Martin Harfa a O. Motl. Lenže nezastavil sa
výrobno-technologický pokrok, ten dávno prekročil horizont kapitalizmu.
A jeho úrovni zodpovedá tzv. občianska spoločnosť. Správanie ľudí
na jednej strane je determinované kap. formou, na druhej strane
občianskou spoločnosťou, potrebami moderného výrobno-technologického
spôsobu, vyspelej pracovnej sily. Napriek kap. sa tu teda prejavujú aj
ušľachtilé vlastnosti ľudí. Poukázal by som teda na túto stránku
súčasnej spoločnosti, jej rozpornosť.
levicovyvolic
2018-01-01 13:48
......" Nemám ráda nekritické velebení minulosti a hledání
pouze problémů současnosti. " Za koho to sedí ve sněmovně
paní Vostrá? Tohle její prohlášení jsem četl v mnoha obměnách od
poslanců pravicových stran... Tahle slova by nám jistě získala mnoho
nových voličů třeba mezi lidmi pracujícími za minimální mzdu.....
Paní Vostrá, vy jistě nemáte důvod hledat problémy současnosti.
Vám se žije v kapitalismu velmi dobře. Nepoškodil vás ani krach
podnikání, který v některých případech dostal vaše
"kolegy" na ulici... Jenže Vaši voliči z nichž mnozí
pracují celý měsíc za vaši několikadenní mzdu ve Sněmovně, a
kteří vám ten osobní blahobyt zajistili svými hlasy, ten důvod
mají! Proč by neměl důvod velebit minulost člověk, který přišel o
zaměstnání a byt a žije na ulici? Neslyšel jsem od vypasených a
dobře státem živených politiků KSČM, že by chtěli nějak řešit
dva nejhorší problémy současnosti - bezdomovectví a exekuce! Nemá
snad důvod velebit minulost důchodkyně, které po zaplacení bydlení
zůstane na živobytí pár stovek? Její matka ten problém
neměla!! Zřejmě vám je jedno, že strana, za kterou sedíte ve
Sněmovně a kterou volí převážně chudí, přichází o voliče a
spěje do mimoparlamentní tmy. Vy ještě nějakou dobu u zdroje dobrého
bydla vydržíte a až bude po všem budete slušně zajištěna. ...
Jestli máte poslední zbytky studu, vzdejte se mandátu zkuste velebit
současný blahobyt třeba za pokladnou nějakého supermarketu. Nebo
zkuste znovu podnikat, třeba vám to tentokrát vyjde....
fronda
2017-12-29 23:36
Snad nikdo "nekriticky nevelebí minulost". Je známo, že KSČ
byla plná kariéristů a zrádců a z toho je nutné si do budoucna vzít
ponaučení.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.