FOTO - Pixabay
Usilují o zajištění podmínek pro důstojné bydlení našich občanů

Spolupráce SON ČR a KSČM v Havířově

Sdružení nájemníků ČR i Komunistická strana Čech a Moravy mají ve svých programech řadů úkolů v úsilí o zajištění podmínek pro důstojné bydlení, které patří mezi základní práva pro kvalitní a důstojný život našich občanů. V současné době vidíme, že se dostupnost bydlení, a to nejen z důvodů finančních, pro naše občany zejména z nižších příjmových skupin, zhoršuje. Ceny bydlení rostou, bytová výstavba přiměřených bytů je nedostatečná a ani v našem sociálně postiženém regionu nemůžeme zůstat klidní, i když třeba Havířov si ponechal ve svém vlastnictví velkou část bytů v nájemním sektoru. Ani zde však struktura bytů není ideální.

V ČR narůstá počet lidí bez domova a také počet domácností, které se neobejdou bez příspěvků na bydlení eventuálně doplatků na bydlení a jimž udržení stávajícího bydlení činí značné obtíže. Tyto skutečnosti potvrzují údaje ČSÚ i zprávy úřadu veřejného ochránce práv. Velkým dluhem přes různé proklamace vládních činitelů je nepřijetí zákona o sociálním bydlení. Nebylo to vinou jen pravicových stran, významnou měrou k nepřijetí zákona přispěly i představitelé ANO. Přitom již od roku 2004 se všechny vlády zavázaly ve vládních prohlášeních tento zákon přijmout a tím umožnit důstojné bydlení i sociálně ohroženým skupinám obyvatelstva. V současné době ceny bytů i nájemného trvale rostou rychleji než příjmy domácností a tím ohrožují rodinný život nastupující generace. I senioři a zdravotně handicapovaní spoluobčané to nemají lehké.

Na území města funguje dlouhodobě poradna SON ČR, která poskytuje poradenství v bytové a sociální oblasti členům SON ČR a spolupracujícím partnerům za účinné pomoci a podpory resortního ministerstva a to nájemcům, členům bytových družstev a vlastníkům bytů, kteří je užívají pro vlastní potřebu. Regionální poradenské centrum Havířov sídlí na adrese Palackého 2, Město v prostorách, které užívá KSČM v Havířově. Ročně se na poradnu obrací více než 200 občanů nejen z Havířova, ale z celého regionu Moravskoslezského kraje a v několika případech i z celé ČR. Porady jsou nově poskytovány pouze na telefonickou či e-mailovou objednávku tel. 777 810 174, 723 697 356 nebo na e-mail adresu: son.havirov@seznam.cz. Konzultační hodiny v poradně SON ČR jsou druhý a čtvrtý pracovní čtvrtek v měsíci od 16.30 hod. do 18.00 hod. Individuální objednávky k osobním konzultacím

jsou možné telefonicky nebo mailem i mimo pravidelný termín konzultací v době od 10.00 hod. do 18.00 hod. Konzultace se poskytují na bázi členství v SON ČR nebo odborových svazů, se kterými má SON ČR uzavřeny dohody o spolupráci. Činnost SON ČR podporují svou pomocí i další spolupracují partneři, mezi nimi i poslanci a senátoři za KSČM, za náš region zvlášť Milada Halíková a Miroslav Opálka. Jejich vstřícný přístup k činnosti SON ČR, aktivní účast na akcích k problematice sociálního bydlení zaslouží velké poděkování. V případě poradny SON v Havířově oceňujeme i vstřícnost a spolupráci MěV KSČM v Havířově.

Výrazným partnerem, se kterým úzce spolupracujeme, je také Rada seniorů ČR, jejímž aktivním členem je i SON ČR. V našem kraji zajišťujeme pro seniory i bytovou poradnu Rady seniorů

v Ostravě. SON ČR jako celorepublikový spolek kromě poradenské činnosti, kterou organizujeme i ve spolupráci s Radou seniorů ČR a Sdružením bytových družstev a společenství vlastníků ČR, se i nadále bude podílet na připomínkování návrhů právních předpisů, na organizaci workshopů a seminářů k problematice bydlení.

Pro budoucí období považujeme za nezbytné navrhnout a prosazovat zákon o sociálním bydlení a systém cenových map ve všech obcích, kde existují nájemní byty.

Budeme vystupovat proti prodeji obsazených obecních bytů třetím osobám a prodejům nájmů bytů; podporovat rozvoj a obnovu bytového fondu, výstavbu a správu nájemních bytů zejména pro domácnosti s průměrnými a podprůměrnými příjmy; pomáhat vytvářet právní prostředí k zabránění zneužití hospodářského postavení pronajímatele na trhu s byty; bránit rozšiřování chudoby a příčin vzniku bezdomovectví.

Občané se však nesmí bát přijít se poradit včas do poradny SON ČR. Každý rok se přesvědčujeme na případech, kdy to nedopadlo dle představ uživatelů na poli bydlení, zejména se to týká kontroly správnosti vyúčtování služeb, úprav nájemného a oprav v bytě. Jsme připraveni pomáhat potřebným lidem i v dalším období.

Karel ŽÁK, člen RR SON ČR, člen ZMH za KSČM a KR seniorů MSK


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.1, celkem 16 hlasů.

Karel ŽÁK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.