Rozhovor Haló novin s místopředsedou sněmovního kontrolního výboru Vladimírem Koníčkem (KSČM)

Úřad rozdává pokuty jako na běžícím pásu

Před rokem vznikl Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Jak byste okomentoval jeho dosavadní činnost?

Předem musím říct, že jsem ani já, ani nikdo z komunistických poslanců pro vznik tohoto úřadu nehlasoval. Tehdejší vládní většina podlehla nátlaku Rekonstrukce státu, kontrola výročních finančních zpráv byla odebrána kontrolnímu výboru sněmovny a vznikl nový úřad. Na konci roku 2016 byl zvolen jeho předseda, na jaře 2017 jeho další členové a začali úřadovat. Ze zákona o politických stranách je mu svěřen dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Tento dohled ale začne úřad vykonávat fakticky až v dubnu tohoto roku, protože první výroční zprávy o hospodaření budou strany odevzdávat za minulý rok do konce letošního března.

Podle volebních zákonů úřad také vykonává dohled nad financováním volebních kampaní. V této oblasti již byl aktivní při volbách do Poslanecké sněmovny, doplňujících volbách do Senátu a také aktuálně dozoruje kampaň před prezidentskými volbami.

Jaké má úřad pravomoci?

Úřad je správním orgánem a má v zákonech stanoveny pravomoci pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, bude kontrolovat jejich výroční finanční zprávy, kontrolovat limity pro dárce politických stran, limity pro kampaně. Ale jednu pravomoc začal využívat podle mého názoru nadměrně, a to pravomoc udělovat správní tresty. Přeloženo do češtiny – rozdává pokuty jako na běžícím pásu.

Když ale někdo poruší zákon?

Úřad by měl především přihlížet k míře porušení toho zákona. A také nějak zapomíná, že ve svých začátcích by měl právě hledat tu míru. A ne hned sázet pokutu za pokutou. Například byla udělena pokuta za to, že nebyl uveden zadavatel a zhotovitel na knížce. V okamžiku, kdy úřad prohlásil, že knihu považuje za součást kampaně, tak v dotiscích už údaje uvedeny byly, tedy chyba byla napravena. Nebo další subjekt dostal pokutu za to, že údaje o dárcích zveřejnil na svých stránkách v osm hodin ráno, ale úřad za rozhodný termín považoval půlnoc a udělil pokutu desítky tisíc korun. A přitom má sám úřad s termíny problém.

Chcete říct, že sám úřad nedodržuje nějaké termíny dané ze zákona?

Ano. A ne v hodinách, ale v měsících. Vláda předkládá Poslanecké sněmovně každoročně návrh rozpočtu na následující rok v termínu do konce září. V tomto termínu také správci jednotlivých kapitol předkládají výborům, ve kterých se má jejich kapitola projednávat, takzvaný kapitolní sešit, tedy podrobný rozpis navrhovaného rozpočtu. A rozpočet Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí – kapitola 371 se měla projednávat na schůzi kontrolního výboru 7. prosince minulého roku. Třicátého listopadu jsme se dotazovali na ministerstvu financí, jestli oni mají příslušný kapitolní sešit, a ani tam jsme nepochodili. Až 1. prosince v odpoledních hodinách byl dokument pracovníky úřadu doručen do sněmovny, tedy dva měsíce po termínu stanoveném v zákoně.

A jak dopadlo projednávání ve výboru?

Především mě zarazilo, že v úvodním slově předsedy úřadu nezaznělo ani slůvko omluvy za opožděné dodání kapitolního sešitu. Pan předseda místo toho, aby představoval a odůvodňoval rozpočet, tak výbor seznamoval s tím, jak doposud sháněl budovu úřadu, nakupoval nábytek, nabíral zaměstnance. O to podrobněji se ale zajímali o návrh rozpočtu poslanci kontrolního výboru. Nebyli především spokojeni s tím, jaká je celková výše navrhovaných výdajů. Když byl přijímán zákon, kterým byl úřad zřízen, tak v důvodové zprávě byla uvedena čísla 20 milionů pro první rok fungování úřadu a poté 15 milionů pro další rok. Těch pět milionů navíc v prvním roce tam bylo na rozjezd, na počáteční vybavení. Kontrolní výbor projednával už rozpočet úřadu na minulý rok, ale tam ještě byla velká nula, protože úřad nebyl zřízený a ministerstvo financí nás ubezpečovalo, že rozpočtovým opatřením bude stanovený rozpočet jen o trochu vyšší než 20 milionů, vždyť se zvyšovaly všude mzdy, tak musí přidat i úřadu.

Překvapivě ale vláda stanovila rozpočet úřadu pro rok 2017 na více než 39 milionů, tedy téměř dvojnásobek, než slibovala v předkládací zprávě k zákonu o jeho vzniku. A pro letošní rok byl navržený rozpočet přes 34 milionů. Nakonec nebyl rozpočet úřadu na rok 2018 po dlouhé rozpravě v kontrolním výboru schválen.

Co to znamená pro úřad?

Nic, jen signál, že s rozpočtem kapitoly je něco v nepořádku. Jednotlivé kapitoly se potom projednávají za účasti zpravodajů v rozpočtovém výboru a ten doporučil sněmovně státní rozpočet jako celek schválit, a to se také stalo. Úřad ale pokračuje v nedodržování zákonů, protože po projednání rozpočtu by měl být tento zveřejněn na webových stránkách úřadu (udhpsh.cz). Do dnešního dne jsem tam soubor s rozpočtem úřadu na rok 2018 nenalezl.

Co s tím můžete jako poslanci dělat?

Protože v zákoně nejsou žádné sankce za nedodržování termínů, tak jen upozorňovat veřejnost, což tímto činím, a také žádat vysvětlení po předsedovi úřadu. Kontrolní výbor bude mít tuto možnost při projednávání výroční zprávy úřadu, kterou má povinnost úřad každoročně vypracovat. Věřím, že zpráva bude trochu rozsáhlejší, než průběžné zprávy, které kontrolnímu výboru pan předseda úřadu předkládal. Ta za první čtvrtletí měla jeden a půl stránky a za celé první pololetí byla stejně velká.

Informuje úřad o své dosavadní činnosti dostatečně?

Úřad má zřízeny webové stránky, na nich i úřední desku, aktuality i stránku o poskytování informací a také k jednotlivým volbám sekci Dotazy a odpovědi. Tam je vysvětlována pozice úřadu k otázkám, které si kladly subjekty v jednotlivých volbách. Při pročítání některých odpovědí mám pocit, že úřad přistupuje k výkladu zákona velmi formalisticky, a mám obavy, že se v budoucnu chytí sám do pastí, které si svými výklady nakladl.

Myslíte si, že měří úřad všem stejným metrem?

To nedokážu prozatím posoudit, protože o výsledcích správních řízení jsou na webu úřadu zveřejňovány jen tiskové zprávy bez uvedení konkrétních stran, právnických nebo fyzických osob, které se měly dopustit přestupků. Ale v tiskových zprávách je formulace, že úřad zatím nebude zveřejňovat podrobnější informace, což dává naději, že někdy později se podrobnosti dozvíme. Zvláště mě bude zajímat informace, jestli úřad udělil nějakou pokutu za to, když dárce, který zaslal na zvláštní účet strany nebo hnutí dar, neuvedl do zprávy pro příjemce, že se jedná o dar. Pokuta může být až do výše dva miliony korun. Pro prohlédnutí několika transparentních účtů parlamentních stran mám aspiranta na největší pokutu za tento přestupek. Dne 18. prosince 2017 rozesílalo ministerstvo financí desítky až stovky milionů korun jednotlivým stranám a ve zprávě pro příjemce není uvedeno, jestli je to příspěvek na mandát, nebo na činnost. Zpráva pro příjemce je prázdná. Jsem pln očekávání, jak bude postupovat úřad v tomto konkrétním porušení zákona.

Jana DUBNIČKOVÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.5, celkem 35 hlasů.

Jana DUBNIČKOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.