FOTO - Pixabay

Jak je to s pohotovostní službou na Litoměřicku

Začátkem roku (konkrétně 5. ledna) vydala Podřipská nemocnice s poliklinikou v Roudnici nad Labem (PNsP) tiskovou zprávu Změny v organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2018. Na ni zareagoval Krajský úřad Ústeckého kraje (KÚUK). Obě zprávy přinášíme v plném rozsahu.

Tisková zpráva PNsP

1) KÚÚK rozhodl, že nejsme poskytovateli pohotovosti pro děti a dorost. Dětská pohotovost bude nově centralizována do nemocnice v Litoměřicích, která podporu kraje získala a bude nově tzv. spádovou LPS pro děti a dorost.

Odůvodnění: KÚÚK podporuje nyní v každém okrese jen jedno stanoviště pro zabezpečení provozu samostatných pohotovostních ordinací, a to i přesto, že v minulých letech poskytovala Podřipská nemocnice s poliklinikou pohotovost pro děti a dorost i pro část mělnického regionu, kde nemocnice s poliklinikou Mělník dětskou pohotovost nezajišťuje a nezajišťovala. Nově bude tedy pohotovost pro tři ORP (Roudnicko, Lovosicko a Litoměřicko) podpořena KÚÚK pouze v Litoměřické nemocnici. To vše na základě rozhodnutí z roku 2012 a bez ohledu na nabídku Městského úřadu v Roudnici nad Labem dofinancovat 100% podílem krajskou dotaci. Mezitím také Nemocnice v Litoměřicích změnila právní subjektivitu, a proto je tato činnost svěřena jiné společnosti, než bylo rozhodnuto v roce 2012. Podřipská nemocnice s poliklinikou nebyla s nabídkou na provozování LPS pro tento region vůbec oslovena a smlouva byla přímo nabídnuta nově vzniklé akciové společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.

»Dětská pohotovost v PNsP bojuje dlouhodobě s přetížeností lékařů. Dětští soukromí ambulantní lékaři se do služby nezapojují, nebo za podmínek, které jsou bez dotace kraje pro nemocnici neřešitelné. Tento stav je dlouhodobý, trvá de facto od července 1997. Nic na tom bohužel nezměnila ani loňská úprava zákona, která jednoznačně ukládá povinnost ambulantním lékařům pohotovostní služby sloužit,« vysvětluje lékařský ředitel, MUDr. Josef Krajník.

Příčinu vidí především v zákoně o zdravotních službách. Ten sice ukládá lékařům, kterým KÚÚK udělil oprávnění, povinnost podílet se na zajištění lékařské pohotovostní služby, nicméně nespecifikuje žádné bližší podmínky, za jakých by zde měl lékař sloužit. Aktuálně požadavky ambulantních lékařů podmiňující tuto službu není PNsP schopna zajistit. Proto se rozhodla požádat KÚÚK o navýšení finančních prostředků.

2) LPS pro dospělé nadále zajišťují lékaři PNsP. Praktičtí soukromí lékaři pro dospělé se do služby nezapojují, ale o možné spolupráci s nimi neustále jednáme. Cítíme jako oprávněný požadavek, aby se do služeb LPS zapojili společně s kolegy z nemocnic, kdy tím vlastně poskytují službu nikoliv nemocnici, ale hlavně svým pacientům.

»Podřipská nemocnice s poliklinikou je ochotna dětskou pohotovost sloužit v případě, že dojde k domluvě s Krajským úřadem v Ústí nad Labem. Abychom prokázali dobrou vůli k zajištění těchto služeb, pokračuje pohotovost pro děti a dorost i v 1. polovině ledna a věřím, že k dohodě nakonec dojde i spoluprací s Městem Roudnice nad Labem, které rozhodlo, že polovinu nákladů bude nést. Ve stále složitější situaci českého zdravotnictví, které se kromě nedostatku prostředků potýká také s enormním nedostatkem zdravotníků, si nemůžeme dovolit tuto činnost dotovat a tím ohrozit poskytování akutní zdravotní péče,« uzavírá Krajník.

Reakce KÚÚK

Podle sítě pohotovostních služeb Ústeckého kraje již řadu let vykonává pro spádovou oblast Litoměřice pohotovostní služby pro děti a dospělé litoměřická nemocnice. Jde o stejný model jako v jiných okresech kraje, kdy je pro každou spádovou oblast vždy jedna pohotovost pro dospělé a pouze jedna pohotovost v okrese pro děti, vždy u tzv. bývalé okresní nemocnice. Nejde tedy o žádnou novou nabídku, ale o prodloužení stávající, každoročně se opakující smlouvy. Zajištění pohotovostní služby takto funguje v litoměřické nemocnici již dlouhodobě, Ústecký kraj tedy proto neuvažoval o žádné nutné změně. Navíc jde v případě litoměřické nemocnice o největšího poskytovatele lůžkové zdravotní péče na Litoměřicku.

Ústecký kraj v případě roudnické nemocnice přispívá na provoz pohotovosti pro dospělé a to částkou 1 071 400 Kč. Do Litoměřické nemocnice na tutéž pohotovost pro dospělé přispívá kraj pouze částkou 986 900 Kč. Stejnou částkou přispívá kraj i na dětskou pohotovost.

Smlouva pro zajištění pohotovosti pro děti je pokračováním z předešlých let, nikdy se tedy nejednalo o nějaké rozdělení, o kterém v tiskové zprávě hovoří vedení roudnické nemocnice. Poskytovatelem dětské pohotovosti v rámci smlouvy s Ústeckým krajem byla vždy výhradně litoměřická nemocnice. Nejedná se tedy o žádný nový model, ale o dlouhodobě fungující. Každá pohotovost v kraji dostává do rozpočtu paušální částku, a navíc k tomu další příspěvek diferencovaný podle hustoty obyvatel (kde je vyšší hustota, tam se předpokládají vyšší příjmy ze zdravotního pojištění a příspěvek je nižší). Litoměřická nemocnice je stále největším a fungujícím poskytovatelem zdravotní péče na Litoměřicku, kde je provoz pohotovosti pro děti zajišťován již 12 let. Navíc smlouvy i podle litoměřického projektu transformace nemocniční příspěvkové organizace na akciovou společnost plynule přešly, a a. s. vstoupila do všech práv a povinností.

Nevíme, o kterém rozhodnutí z roku 2012 vedení roudnické nemocnice hovoří, žádné takové o provozu pohotovostních služeb neexistuje. Každoročně je však schvalován model zajištění pohotovostních služeb, který s ohledem na rozsah sítě ordinací nedoznal již řadu let změn, v roce 2012 byla do modelu pouze zapracována nová legislativa v souvislosti s novým zákonem o zdravotních službách. Jednání mezi vedením města Roudnice nad Labem a vedením Ústeckého kraje se uskuteční v příštím týdnu. Schůzka by se ovšem měla podle avíza ze strany města Roudnice týkat hlavně provozu pohotovosti pro dospělé.

Roudnická nemocnice provoz dětské pohotovosti nabízela podle našich informací již dlouhodobě, jako službu související s provozem jejich dětského oddělení, bez finanční a organizační podpory ze strany kraje. Ukončení této služby v roudnické nemocnici je tedy plně jejich rozhodnutím a nezávisí na vůli a podpoře kraje.

(zku)

 


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6, celkem 3 hlasy.

(zku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.