Ilustrační FOTO - Pixabay

ÚS: Spory rodičů nesmí ohrozit práva dítěte

Konflikty rodičů nemohou být důvodem k dodatečnému odkladu školní docházky, zdůraznil ve svém novém nálezu Ústavní soud (ÚS). Týkal se dívky ve střídavé péči. Nastoupila do první třídy, ale kvůli neshodám rodičů, zda bude chodit do základní školy v Brně nebo Olomouci, se měla vrátit do mateřské školky.

»Nelze akceptovat dodatečný odklad školní docházky jen proto, že nejprve rodiče a poté soudy nebyli schopni včas poměry nezletilé upravit tak, aby se mohla řádně vzdělávat na základní škole v běžném režimu, tedy od šesti let věku,« stojí v nálezu.

Rozvedení rodiče navrhli už v druhé polovině roku 2016 změnu péče ze střídavé na výlučnou jednoho z nich. Řízení dosud neskončilo. V lichém týdnu je dítě u matky v Brně, v sudém u otce v Olomouci. V obou městech ji loni přijali do škol. Rodiče předpokládali, že bude navštěvovat jednu z nich - podle toho, komu soud dítě svěří do péče.

Protože rozhodnutí o péči nepřicházelo, začala matka usilovat o dodatečný odklad školní docházky, jehož podmínkou je v případě konfliktu zájmů souhlas obou rodičů. Otec s odkladem nesouhlasil, proto matka podala na konci srpna návrh na vydání předběžného opatření k Městskému soudu v Brně, kterým usilovala o nahrazení souhlasu.

Městský soud návrhu nevyhověl, uspěla však u Krajského soudu v Brně, který otcův souhlas nahradil. Matka poté loni v říjnu opětovně požádala o dodatečný odklad docházky, kterou přitom dívka už nastoupila. Ještě týž den ředitelka brněnské základní školy vyhověla s tím, že jsou splněné všechny předpoklady.

Kolizní opatrovník, tedy brněnský magistrát, podal jménem dítěte ústavní stížnost. Podle ÚS skutečně krajský soud nepostupoval v souladu s nejlepším zájmem dítěte. Nezohlednil negativní dopady svého rozhodnutí, nezjistil ani názor dítěte, které je podle ÚS nepochybně v šesti letech schopné vyjádřit se k tomu, zda si přeje chodit do školy.

Navíc dodatečný odklad školní docházky je možný jen v situaci, kdy dítě výuku nezvládá, což nebyl dívčin případ. Díky vstřícnému postoji ředitelky dívka stále navštěvuje alespoň školu v Olomouci, kde podle zjištění ÚS patří k nejlepším žákům třídy. Olomouckou ředitelku ÚS pochválil. »Projevila cit pro věc a 'zdravý rozum', který ÚS v této věci postrádá u většiny zainteresovaných institucí,« stojí v nálezu.

(ste)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 2 hlasy.

(ste)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.