Co se zahrne do oprav?

V minulých dnech vláda schválila odprodej nepotřebného majetku ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, dále (SŽDC). Jde o to, že SŽDC má velké množství zbytného majetku, který ke své činnosti již nepotřebuje. Nejčastěji se jedná o pozemky ležící vedle železničních tratí, bývalé tzv. strážní domky okolo tratí nebo z provozu vyřazené »nádražní budovy«, které již neslouží svému účelu. Většina z nich není v ochranném pásmu drah a nevede k nim ani žádná příjezdová cesta.

I kvůli tomu se jednalo ve 34 případech o přímý prodej předem určeným nabyvatelům, kteří mají k majetku nějaký právní vztah. Ve většině to jsou současní pronajímatelé nebo majitelé sousedních parcel. Ve čtrnácti případech šlo o prodej formou veřejné soutěže, v jednom se jedná o odprodej součástí provozované úzkorozchodné tratě Třemešná ve Slezsku – Osoblaha, tzv. Osoblažka. Jsou to dlouhodobě nevyužívané budovy a objekty, které postupně chátrají. Záměrem žadatele je záchrana a obnova kulturně-technického dědictví na této trati. Proto byla v roce 2013 založena obecně prospěšná společnost Osoblažská úzkorozchodná dráha, o. p. s., jejímž zakladatelem jsou okolní obce. V zájmu je zachránit tyto objekty ve prospěch rozvoje cestovního ruchu v oblasti Moravy a Slezska. V deseti případech pak jde o prodej a směnu ve veřejném zájmu obcím, městům nebo krajům. V jednom případě se jedná o prodej pozemku městu Lanškroun, které ho chce využít ke zbudování autobusových zastávek. Převod tohoto majetku musí schvalovat vláda ČR, a to na základě zákona o akciové společnosti ČD a SŽDC, také o změně zákona o drahách a státním podniku.

Předpokládané výnosy z převodu nepotřebného majetku ve výši 23 786 600 Kč budou využity pro opravy, rekonstrukci a modernizaci železniční dopravní cesty. Pevně věřím, že do oprav železniční dopravní cesty budou zahrnuty, v mnoha případech, velmi zchátralé nádražní budovy, tak jako například v Pardubicích hlavní nádraží.

Květa MATUŠOVSKÁ, poslankyně (KSČM)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.7, celkem 7 hlasů.

Květa MATUŠOVSKÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.