Ilustrační FOTO - Haló noviny

Poslanci chtějí zrychlit výstavbu silnic a železnic

Zástupci všech devíti stran zastoupených ve sněmovně připravili k projednání novelu zákona, jejímž cílem je zrychlení výstavby významných silnic a železnic. Pod předlohou nechybí podpis ministra dopravy Dana Ťoka (ANO).

Ve skupině předkladatelů z hospodářského výboru, kterou vede Martin Kolovratník (ANO), jsou i místopředsedkyně výboru Květa Matušovská a Leo Luzar (oba KSČM). Novela předpokládá zavedení předběžné držby pozemků a také jejich zpřístupnění pro přípravné práce. Zjednodušit by se měla rovněž výplata náhrad za věcná břemena. Pojednává také o přeložkách technických sítí a určuje v každém kraji úřady, které povedou k důležitým dopravním stavbám územní řízení.

»Obecným cílem navrhované právní úpravy je zefektivnění procesu povolovacího řízení k nejvýznamnějším stavbám dopravní infrastruktury se současným zachováním adekvátní možnosti obhájit své zájmy všem dotčeným subjektům,« napsali předkladatelé v důvodové zprávě.

»Jak se ukazuje, česká infrastrukturní stavba stojí na tom, že se pořádně nedaří výkupy pozemků. Nedaří se zábory pozemků, nedaří se domluvit s vlastníky… To je jeden z největších problémů,« sdělil našemu listu Luzar. Poukázal na to, že tyto stavby napadají ekologické iniciativy i různá občanská sdružení, »jenom protestují a využívají všech zákonných možností, které jim tento stav dává. A dává jich opravdu hodně, aby blokovaly stavbu z různých důvodů. Dokonce se ukazuje – a doufám, že jde spíš o výjimky, že to někdo dělá i ze zištných důvodů,« dodal poslanec KSČM. Oproti celé Evropě je blokování výstavby dopravní infrastruktury podle něj u nás obrovský problém.

Podmínky vyvlastnění se nezjednodušují

Novinky se mají podle novely vztahovat na 17 dálnic a na dvě silnice první třídy, které na dálniční tahy navazují. Měly by se týkat také 15 železničních tratí, železničních uzlů v Praze, Brně a v Ostravě a čtyř plánovaných vysokorychlostních tratí.

O rozhodnutí o předběžné držbě pozemku by mohl investor požádat podle novely při vyvlastňovacím řízení, aby na něm mohl rychle zahájit stavební práce. Investor by tedy už musel mít pravomocné stavební povolení. Vlastník pozemku by mohl nechat verdikt o předběžné držbě soudně přezkoumat ve zkrácených lhůtách. Poslanci tvrdí, že nový institut nezjednodušuje podmínky vyvlastnění. Ohledně přípravných prací předloha předkládá, že na pozemcích, na nichž mají plánované stavby vést, bude moci investor po předchozím oznámení vlastníkům nebo uživatelům provádět zejména měření a průzkumy půdy a podzemních vod. Investor pak bude muset pozemky uvést do původního stavu, vlastníci a uživatelé budou mít nárok na náhradu případných škod.

Nejnižší možnou náhradu za věcné břemeno novela zvyšuje z jednoho tisíce na 10 tisíc korun. Nově by investor nemusel nechat zpracovat znalecký posudek, pokud by vlastník pozemku s částkou souhlasil. Pro provedení přeložek technických sítí nutných pro následnou výstavbu dopravních staveb by zákon určil nejvýše 18měsíční lhůtu.

Územní řízení pro dopravní stavby by podle novely vedly stavební úřady v sídlech kraje. Ve středních Čechách by krajský úřad volil mezi Kladnem, Benešovem a Mladou Boleslaví, v Praze by úřad určil magistrát. Pokud by stavba byla na území více krajů, příslušný stavební úřad by určovalo ministerstvo pro místní rozvoj.

(ku)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.8, celkem 10 hlasů.

(ku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2018-02-01 22:30
Zaostalá infrastruktura, obrovské vnitřní zadluženost, to jsou
důsledky 30 let kapitalismu.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.