Ilustrační FOTO - Haló noviny

Rozvojová spolupráce neziskovek pod kontrolu sněmovny

Oddělit nevládní neziskové organizace s politickým zadáním od čistě humanitárních organizací je podle KSČM jediným řešením, jak proces zahraniční rozvojové pomoci ČR zprůhlednit.

Navrhuje proto zavést v rámci rozpočtu průřezovou kapitolu zahraniční rozvojové pomoci ČR, kterou by spravoval a kontroloval sněmovní petiční výbor. Novinářům to řekl místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar. »Upozorňuji, že nechceme naskakovat na laciný populismus. Je to závažný problém a v konfliktech, které ve světě jsou, bych byl velice nerad, aby ČR dostala nálepku země, která škodí,« řekl poslanec.

Upozornil, že ČR v rámci mezinárodní pomoci poskytuje více než miliardu korun na rozvojovou a humanitární pomoc. Přímo poskytovaná pomoc prostřednictvím České rozvojové agentury MZV dosahuje letos 534 milionů korun. Samotné ministerstvo zahraničí na tuto oblast dává dalších 161 milionů, ministerstvo školství poskytuje na zahraniční studenty, kteří jsou přijati ke studiu na českých vysokých školách, 122 milionů a ministerstvo zdravotnictví dává na zdravotní péči o vládní stipendisty tři miliony korun. »Humanitární pomoc je plánována na 180 milionů, co je ale zarážející, je tzv. transformační spolupráce, pro tento rok je na tuto činnost plánováno 63 milionů korun,« uvedl Luzar. Termín transformační spolupráce se podle něj dá vysvětlit jako export demokracie. »Jsou to prostředky, které ČR vynakládá na šíření demokracie do zemí, které byly označeny jako nedemokratické, nebo které mají ‚problémy‘ s lidskými právy,« vysvětlil poslanec. Finance mají podle něj sloužit na podporu občanských iniciativ a hnutí v těchto zemích, aby tlačily na vlády a vedly je k nějaké změně. »Považuju to za docela velký problém, který se ukazuje i v souvislosti se skutečnostmi, jak funguje obecně systém pomoci v ČR,« řekl. Jako příklad uvedl jednu z nejznámějších humanitárních organizací Člověk v tísni. Ročně hospodaří s 1,7 miliardy korun, nikdo ale podle Luzara neví, na co konkrétně jsou prostředky vynaloženy. »Když se podíváme na výdaje této organizace, tak 1 miliardu 400 milionů korun dává na humanitární účely, ale 122 milionů jde na tzv. lidsko-právní pomoc. Musíme se ptát, jak dalece jsou tyto prostředky využívány efektivně a jak dalece v zemích, do kterých míří, působí opravdu na rozvoj lidských práv,« dodal Luzar. ČR by se proto podle něj měla zamyslet nad cíli tzv. transformační spolupráce.

Stát sám neví, jak financuje neziskovky

»Stát sice určí, co bude podporovat, stanoví na to objem peněz, ale už ho vůbec nezajímá, co za ty peníze dostane,« konstatoval na tiskové konferenci místopředseda kontrolního výboru sněmovny Vladimír Koníček (KSČM) a svá slova doložil závěry NKÚ.

Poukázal na to, že vláda každoročně projednává materiál pod názvem Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů. Má zřízenou Radu vlády pro nestátní neziskové organizace, která však tento materiál sama nezpracovává, zadává to Společnosti pro studium neziskového sektoru. »Stát tedy sám neví, jak financuje neziskové organizace, musí si to nechat vysvětlit od jedné z neziskových organizací. A na kolik to přijde? Rozbor za rok 2016 stál 168 475 Kč, za rok 2015 to bylo 139 256 Kč. Přitom stát spravuje několik informačních systémů, které mají obsahovat informace o poskytnutých dotacích - MONITOR, DOTINFO a CEDR,« upozornil Koníček.

Připomněl, že těmito systémy se zabýval Nejvyšší kontrolní úřad a mj. konstatoval, že data evidovaná v kontrolovaných informačních systémech neodpovídala skutečnosti. »Proč? Protože zákonná povinnost ohledně vkládání dat do informačních systémů sice existuje, ale není správci těchto systému prakticky vymahatelná. Takže – informační systémy máme, povinnost naplňovat daty je daná zákonem, správce informačních systémů to nekontroluje, takže se na údaje zapsané v systémech pro evidenci dotací nedá spolehnout,« prohlásil poslanec s tím, že ministerstvo financí dostalo loni v březnu úkol od vlády něco s tím udělat do konce letošního února. A komunisté se budou ministryně financí ptát, co v této věci udělala.

Koníček poukázal na to, že v pondělí zveřejnil NKÚ výsledek kontroly hospodaření se státními prostředky určenými pro programy podporující práci s dětmi a mládeží. Konstatuje se v něm, že tyto programy pro nestátní neziskové organizace nemají nastaveny žádné ukazatele, které by umožnily vyhodnocení dopadů poskytovaných dotací, určených k podpoře volnočasové aktivity dětí a mládeže. »V rámci programů je jediným sledovaným ukazatelem objem vyplacených finančních prostředků ze státního rozpočtu,« posteskl si. Dodal, že ministerstvo školství v tom bohužel není samo. Obdobná zjištění konstatoval NKÚ i v případě peněz vynakládaných na podporu vzdělávání, poradenství a propagaci v rezortu zemědělství.

Nakládání s dotacemi je třeba vyhodnocovat

Místopředsedkyně poslaneckého klubu Hana Aulická Jírovcová uvedla čísla z vládního rozboru financování nestátních neziskovek z veřejných rozpočtů v roce 2016. »Podle ČSÚ bylo v ČR k l. lednu 2016 registrováno 85 308 spolků a 25 085 pobočných spolků, 2672 obecně prospěšných společností, 397 ústavů, 517 nadací, 1558 nadačních fondů, 252 školských právnických osob zřízených neziskovými organizacemi, 938 zájmových sdružení právnických osob a 4127 církevních právnických osob,« citovala s tím, že v tomtéž roce bylo nadacím, spolkům a dalším subjektům poskytnuto formou dotace 17 889,7 mil. Kč, z toho 10 873,4 mil. Kč bylo ze státního rozpočtu, 2846,7 mil. Kč z rozpočtu 13 krajů a z rozpočtu hl. m. Prahy to bylo dokonce 3948,7 mil. Kč.

Předkládaná zpráva podle Aulické podrobně informuje o vynaložených prostředcích státu, krajů a obcí. »Zajímavá je však skutečnost, že objem dotací pro nestátní neziskové organizace ze státního rozpočtu se od roku 2006 zdvojnásobil.« Konstatovala, že to sice vychází z nových parametrů a platné legislativy, ovšem zmíněná zpráva už nevěnuje pozornost kontrole vyhodnocení účelnosti využití prostředků, což KSČM velmi postrádá.

(ku, jad)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.5, celkem 29 hlasů.

(ku, jad)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.