Vláda schválila fiskální pakt

Vláda ve středu schválila přistoupení ČR k evropskému fiskálnímu paktu. Nyní ho musí ještě ratifikovat sněmovna, Senát už návrh schválil v srpnu 2014.

Dokument s oficiálním názvem Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii je mezinárodní smlouvou, která byla podepsána 2. března 2012 pětadvaceti členskými státy EU, tedy všemi kromě Velké Británie, ČR a Chorvatska. Platí od 1. ledna 2013 a výhledově se počítá s jeho začleněním do smluvního rámce EU. Obsahem paktu je rámec pro rozpočtovou kázeň a koordinaci hospodářských politik členských států EU, které se smluvní státy zavazují dodržovat. Státy eurozóny a signatáři mimo eurozónu, kteří dobrovolně oznámili úmysl být ustanoveními vázáni, musí zavést do vnitrostátního práva pravidlo vyrovnaných rozpočtů vládního sektoru. Tím se rozumí roční saldo hospodaření vládního sektoru očištěné o vliv hospodářského cyklu a jednorázových a přechodných opatření (tzv. strukturální saldo) ne horší než minus 0,5 procenta HDP. Dále se státy zavazují zavést do rozpočtového procesu automatický mechanismus nápravy. Ten by byl spuštěn v případě, že by se stát závažným způsobem odchýlil od vyrovnaného hospodaření.

Stínový ministr financí KSČM Jiří Dolejš vyslechl zprávu o schválení vládou s jistými rozpaky. »Nejsem si zcela jistý, že je to věc pro vládu v demisi. Nicméně pakt tím pádem míří do sněmovny a otevře jistě příležitost si popovídat o budoucnosti Evropské unie,« řekl Haló novinám Dolejš, podle něhož předmětem sporu nejspíše nebude samotný obsah paktu a stanovení limitu pro veřejné zadlužování, ale spíše spor o kompetence a suverenitu. »Pokud jde o samotná pravidla, ta nejtvrdší opatření by se nás stejně netýkala, neboť nejsme členy eurozóny,« vysvětlil Dolejš.

(ste)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.3, celkem 4 hlasy.

(ste)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.