Ilustrační FOTO - Haló noviny

Hospodaření SZÚ? Vysoké mzdy, levné bydlení

Chyby ve výběrových řízeních, nefunkční vnitřní kontrolní systém, porušení limitu pro výdaje na platy či nezvykle levné byty pro své zaměstnance. To vše zjistil Nejvyšší kontrolní úřad při prověrce hospodaření Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v letech 2014 až 2016.

NKÚ v souvislosti s výsledky kontroly oznámil finančnímu úřadu podezření na porušení rozpočtové kázně za 67 milionů korun.

Nedostatky se podle kontrolorů týkaly nákupů speciálního zdravotnického materiálu pro přístroje na testování HIV a virových hepatitid. Ústav od roku 2006 odebíral od dodavatele jednoho z přístrojů zdravotnický materiál, na jehož dodávky uzavřel smlouvu. Kontroloři ale zjistili, že v letech 2014 až 2016 nakupoval i materiál, který součástí této smlouvy nebyl. »Místo, aby na situaci ústav reagoval a vypsal odpovídající zadávací řízení, rozděloval veřejné zakázky v hodnotě od 11 do téměř 15 milionů korun na menší zakázky,« uvedl NKÚ. Tím se podle něj vyhnul soutěži a zdravotnický materiál pořizoval od toho samého dodavatele.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková v této souvislosti připomněla, že SZÚ je jednou z organizací, které zřizuje ministerstvo zdravotnictví. »Primární kontrola tudíž přísluší ministerstvu a z výsledků prověrky NKÚ je jasné, že dřívější vedení resortu dostatečně nekontrolovalo své organizace. Věřím, že pro ministerstvo budou tyto výsledky dostatečným ponaučením a nový ministr se bude věnovat důležitějším věcem, než jsou personální čistky,« řekla našemu listu. I když ministerstvo pracuje s miliardovými rozpočty, jsou nedostatky za 67 milionů podle Markové na pováženou. »Je jasné, že ten tok finančních prostředků je třeba více kontrolovat,« dodala Marková.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

Podle ředitelky SZÚ Jitky Sosnovcové byla systémová pochybení zapříčiněna dlouhodobým podfinancováním ústavu. Přestože vedení s některými závěry NKÚ nesouhlasí, začalo již podle ředitelky systémové nedostatky odstraňovat.

Za byt jen 960 Kč měsíčně

Kontrola také ukázala, že v roce 2014 SZÚ nedodržel mzdový limit stanovený ministerstvem zdravotnictví. Ten byl stanoven na 125 milionů korun, ale ústav na mzdách vyplatil 146 milionů korun. »SZÚ přitom měl možnost jednat s ministerstvem o navýšení mzdového limitu, čímž mohl těmto zbytečným problémům předejít,« poznamenali kontroloři. Podle vedení ústavu vzniklo pochybení z důvodu změny legislativních požadavků. Od roku 2015 SZÚ postupuje v souladu se zákonem, podotkla Sosnovcová.

Kontroloři poukázali také na to, že SZÚ poskytoval svým zaměstnancům bydlení, za které od nich nepožadoval odpovídající úhradu. Například vedoucí zaměstnanec platil za zrekonstruovaný byt v Praze o výměře 53 m2 měsíčně 960 korun, a to včetně nákladů za energie, vodné a stočné, teplo a dalších položek spojených s bydlením.

V kontrolovaném období nefungoval podle NKÚ také vnitřní kontrolní systém ústavu. Ze zákona musí každá instituce veřejné správy stanovit pracovníky, kteří předběžně kontrolují nákupy a veškeré hospodářské operace dané instituce. »Ústav ale tyto pracovníky neurčil, a předběžná kontrola tak fakticky neexistovala,« zjistil úřad. Ústav tak podle něj například uhradil faktury, ve kterých byl uveden nesprávný dodavatel či jiné chybné údaje, nebo nezaregistroval, že daná smlouva už není platná a podobně. »Aby se podobným chybám ústav v budoucnosti vyhnul, zřídil od ledna Oddělení kontroly a interního auditu. Současně byl na rok 2018 vypracován roční plán interních auditů, který plně vychází ze zjištění NKÚ a soustřeďuje se na prověření účinnosti provedených nápravných opatření za účelem odstranění negativních zjištění NKÚ,« reagovala Sosnovcová.

(jad)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.5, celkem 21 hlasů.

(jad)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.