I při růstu HDP nadále rostou nerovnosti

Rostoucí nerovnosti, násilí na ženách a dívkách či nerovný přístup k příležitostem a nerovné odměňování – to jsou problémy, které stále trápí ženy v nejméně i v nejvíce rozvinutých zemích. Nerovné postavení žen na pracovním trhu ohrožuje celou společnost. U příležitosti Mezinárodního dne žen na to upozornily Social Watch ČR a Česko proti chudobě.

Poslední zpráva The Boston Consulting Group ukázala, že příjmové nerovnosti zásadním způsobem ovlivňují kvalitu života. Zpráva nazvaná Vyhodnocení udržitelného ekonomického rozvoje upozorňuje na to, jak při rostoucím hrubém domácím produktu nadále rostou nerovnosti a nárůst vytvářeného bohatství se nedaří transformovat do zvyšování kvality života. Dalšími dvěma zásadními faktory ovlivňujícími kvalitu života jsou ne/fungující participativní veřejná správa a občanská společnost, míní organizace.

Příjmové rozdíly vysoce nad průměrem EU

Všechny tyto oblasti jsou poznamenány genderovou nerovností. Bez odstranění nerovnosti mezi muži a ženami, bez ohledu na věk, rasu či světový názor, nebude možné dosáhnout ani udržitelného rozvoje, ani vyšší kvality života, jsou přesvědčeny platformy, které sledují sociálně-ekonomický vývoj a varují před chudobou: »Příjmové rozdíly mezi muži a ženami nadále zůstávají vysoce nad průměrem EU a řadí nás s rozdílem 22,5 procenta na druhé nejhorší místo. Problémy jsou především strukturální, jako je nižší odměňování tzv. ženských profesí. Ženy jsou méně chráněny kolektivními smlouvami a musí se více věnovat neplacené pečovatelské práci.«

Ženy se méně podílejí na řízení státu, v Poslanecké sněmovně dnes mají 22procentní zastoupení, což řadí ČR na 81. místo mezi 139 sledovanými zeměmi. Málo žen je také zastoupeno ve vedení firem a v jejich orgánech, konstatují organizace.

Srovnávací evropská studie uvádí, že 20 procent žen se v České republice muselo bránit sexuálnímu obtěžování a 54 procent žen vnímá sexuální násilí jako závažný problém, přičemž pokrytí tohoto tématu v médiích je na druhé nejnižší úrovni v EU. Jen každá třetí žena, která je obětí sexuálního násilí, nahlásí tento útok.

»Osmého března 2018 vyjdou ženy do ulic ve více než 50 zemích světa a připojí se tak k Mezinárodní stávce žen, která se poprvé konala před rokem. Hlavní témata zastřešující protest žen jsou ukončení násilí na ženách, svobodná reprodukční práva, pracovní práva (zahrnující rovné a adekvátní mzdy, zrušení dětské práce, důstojné pracovní podmínky, placená mateřská dovolená, atd.), antirasismus (a anti-kolonialismus) a environmentální spravedlnost pro každého, informoval náš list Tomáš Tožička ze Social Watch. Ideou Mezinárodní stávky žen je, že tento den se nebudou účastnit žádné z prací - ani v civilním zaměstnání ani v domácnosti.

Odborová federace k MDŽ

Světová odborová federace (WFTU), jejímž členem je Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska, zdůraznila u příležitosti mezinárodního ženského svátku, že již od založení vždy stála, a nadále stojí, na straně žen a dělnic celého světa. Boj za rovnost mužů a žen je nedílnou součástí boje proti imperialismu a kapitalismu. »Letos WFTU vzdává čest všem bojujícím ženám na světě svoláním Celosvětového sjezdu pracujících žen v Panamě 8., 9. a 10. března. Tento sjezd dokazuje, že požadavky, jež byly vepsány do prvních transparentů WFTU za rovnoprávnost žen, stejné platy za stejnou práci, za mateřskou dovolenou, za uznání ženské osobnosti, jsou nezbytné i v dnešní době,« píše se v prohlášení WFTU vydaném jejím sekretariátem v Aténách. WFTU současně připomněla, že to byla tato odborová federace, která byla první, kdo jmenoval ženské kádry do důležitých pozic v životě a činnosti odborů s významnou, nikoli »dekorativní« úlohou.

WFTU potvrzuje solidaritu s každou ženou perzekvovanou za radikální činnost. Bojuje např. za svobodu palestinské dívky Ahídy Tamímíové (vězněna v izraelském vězení), za kolegyně trpící proti-odborářskou teroristickou činností fašistických seskupení v Kolumbii, za vesnické dělnice v Indii, za každou bojovnici, která má odvahu zvednout se a bojovat proti imperialismu. WFTU vyzvala všechny pracující ženy, aby »v podmínkách palčivé kapitalistické krize vstoupily do řad WFTU, postavily se kapitalistickému barbarství na straně třídně orientovaného odborového hnutí«.

Festival a další akce

MDŽ je natolik populární, že se u příležitosti Osmého března pořádají různé kulturní a společenské akce, křty knih o ženách apod. V divadle Venuše ve Švehlovce na pražských Vinohradech začal 7. března festival Venušiny dny. Prostory divadla po pět večerů zaplní divadlo, tanec a poezie o ženách a od žen, představení jsou určená všem.

Společně s festivalem začíná i březnová sbírka pro ženy bez domova. Po celý březen mohou lidé každý večer, kdy se hraje ve Venuši představení, přispět do sbírky neziskové organizace Jako doma, která se zaměřuje na ženy v sociální tísni. Nosit mohou hygienické potřeby, vitaminy, volně prodejné léky či spodní prádlo.

(mh)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.1, celkem 19 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.