Co jsou ty »evropské hodnoty«?

Docházejí-li v jisté části politického spektra, respektive jistým osobám, argumenty, sahají buď s oblibou, nebo z bezradnosti po »evropských hodnotách«. Existuje dokonce velmi aktivní a tendenčně vystupující organizace tohoto jména, tedy Evropské hodnoty. Komentátorka Literárních novin Tereza Spencerová nedávno napsala: »Ty západní hodnoty! Ty evropské hodnoty! Fakt už jsou jak lochneska – všichni o nich mluví, ale když je budete chtít najít, tak zjistíte, že je už dávno nikdo nezažil.«

Vzhledem k frekventovanosti pojmu »evropské hodnoty« v ústech jistých politiků doma i v cizině na jedné straně, a jeho značné obecnosti na straně druhé, jsem si chtěl konečně a definitivně udělat jasno v tom, které hodnoty jsou právě ty evropské. Využil jsem tedy svého práva obsaženého v článku 130 jednacího řádu Evropského parlamentu a položil jsem Evropské komisi otázku k písemnému zodpovězení, odvolávaje se na argumentaci předsedy Komise Junckera tvrdícího, že při určování naplňování kvót pro přijímání migrantů jde o dodržení evropského práva a doufajícího prý v této souvislosti v »prosazení evropského ducha a evropských hodnot«. Uvedl jsem, že pojem »evropské hodnoty« jako takový primární právo EU nezná, načež vlastní otázka zněla takto: »Lze za evropské hodnoty pokládat hodnoty uvedené v článku 2 Smlouvy o Evropské unii, na kterých má být EU založena, jež se analogicky odrážejí v preambuli Listiny základních práv Evropské unie, nebo má Komise své vlastní pojetí evropských hodnot, resp. jejich katalog? Pokud ano, které to jsou?«

Odpověď jsem dostal a zněla ve stylu »chytrá horákyně« takto: »Evropské hodnoty jsou stanoveny v článku 2 Smlouvy o Evropské unii, na níž je Evropská unie založena. Jak je vysvětleno v druhé větě článku 2, jsou tyto hodnoty společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností mužů a žen.«

Protože si nejsem zcela jist tím, že v takové společnosti žijeme, sáhl jsem znovu po Smlouvě o Evropské unii a přečetl si první větu onoho článku 2: »Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv včetně práv příslušníků menšin.«

A znovu jsem si uvědomil neskonalé pokrytectví těch, kteří se zaklínají »evropskými hodnotami« nebo je dokonce mají vetknuty do firemního označení.

Jiří MAŠTÁLKA


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.8, celkem 43 hlasů.

Jiří MAŠTÁLKA

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


ferdaholub
2018-04-17 11:08
Prchale,vysvětli mi charakteristiky výrazu"autoritářského
režimu".Při srovnání s režimy v Evropě,Americe i jinde mi to
nějak v chápání rozdílů nejde.
joska.korinek
2018-04-16 13:11
Záleží na tom, kdo o evropských hodnotách mluví. Například
Prchalovi se líbí, že může beze strachu dělat to, čeho se před
Listopadem bál. Lát komunistům a komunismu, aniž by jedno či druhé
specifikoval. K tomu by totiž potřeboval odvahu – a tu opět nemá. Je
stejný jako tehdy. Ale má se líp. Sobci jsou zatím spokojení. Ostatní
je jim šum a fuk.
antal
2018-04-15 20:39
Jaroslav Prchal, ste to poriadne zaklincovali, keď ste sa prihlásili k
európskym hodnotám a zároveň ste mi oznámili, že ste na mňa
nazbierali dosť materiálu, aby ste ma mohli žalovať. To akože
prestavuje tie slávne európske hodnoty, špehovanie, zbieranie
materiálov o ľuďoch a ich udávanie? A kde som sa Vám ja vyhrážal? Vy
ste sa mi vyhrážali aj dnes. Ja Vás nepokladám za nepriateľa, ale
svojimi názormi neprinášate pre mňa žiadnu pridanú hodnotu, skôr
zápornú, mravne nie ste žiadnou autoritou, prínosom, takže si
prakticky nemám o čom s vami podiskutovať. S ostatnými áno, ale Vy
leziete sem, nie ja za Vami, asi Vám to "urážanie" robí
dobre. A za čo by ste ma žalovali pred súdom za urážku? Že som vás
troch nazval neandertálcami a škôlkármi? Čo by s tým súd asi tak
urobil?
antal
2018-04-15 13:53
Jaroslav Prchal, dávnejšie som vám zopárkrát navrhol, aby sme viedli
pozitívnu polemiku, zameranú na hľadanie spoločných pozitívnych
riešení. Absolútne ste to ignorovali, pokračovali ste v útokoch,
pretože to je vaša úloha v týchto diskusiách. Bola to vaša voľba,
zistil som, že je zbytočné pokúšať sa o iný charakter dialógu s
vami, nemáte o to záujem, pretože za to nie ste platení. Takže vy ste
určili charakter našich vzájomných vzťahov, robím len to, čo ste si
želali. Takže je na vás, či navrhnete iný formát diskusie, alebo vám
konfrontačný tón vyhovuje. Pre mňa sú vaše príspevky úplne
bezvýznamné, neobsahujú žiadne obohacujúce poznatky.
antal
2018-04-15 13:44
Jaroslav Prchal, zase detská škôlka - vyhrážanie sa postihmi za moje
názory. Najkomickejšie je to, že tu tárate o demokracii, ale zbierate
údaje o ľuďoch, aby ste ich potom mohli prenasledovať za ich názory.
Ste bezvýznamná nula a takým aj zostanete. Za čo ma, preboha,
zažalujete, že sa považujem za liberálneho komunistu? Že presadzujem
liberálno-demokratickú podobu socializmu a komunizmu, pluralitnú
globálnu civilizáciu a následne duchovnú formu civilizácie? Že
presadzujem pluralizmus spôsobov života, systémov? Nerobte zo seba
šaša, už to prestáva byť zábavné. A keď už o to ide, ja by som
Vás mohol oveľa účinnejšie zažalovať, že obhajujete ako jediný
systém starý kapitalizmus, ktorý 600 rokov fungoval na báze absolutizmu
a obmedzenej demokracie pre malú časť obyvateľstva. Nemyslite, že
nemám k tomu dosť podkladov.
fronda
2018-04-14 10:38
Ústřední "evropskou hodnotou" je samozřejmě pokrytectví.
Gartouzek
2018-04-13 22:51
Pluralismus, nepřípustnost diskriminace, tolerance, spravedlnost,
solidarita a rovnost mužů a žen, to jsou hodnoty atomické. Žadné
atomické hodnoty nelze ve společnosti naplňovat na 100%, ve skutečnosti
v každé společnosti bývají určité hranice, které jsou proměnlivě
v prostoru i čase. Zejména egoisté obvykle jinak hodnotí hranice
vlastního chování vůči druhým a velmi odlišně vnímají hranice
chování druhých vůči sobě a co tolerují u svých oblibenců
netolerují u svých neoblibenců. Jinak řečeno, sami si u sebe obhajují
i to, co u druhých považují za nepřípustné. Když dvě osoby
říkají, že jsou pro solidaritu, mouhou mít na mysli velmi rozdílné
hranice. Např. když jde o solidaritu a humanitu s migranty v EU, tak
vedení EU má jít příkladem a budovat tábory migrantů u sídla EU a v
místech bydlišť úředníků EU. Úředníci EU by měli solidárně a
zvát migranty k sobě na oběd a příkladně podporovat je ze svých
nezdravě vysokých platů. Je nespravedlivé a diskriminační, pokud
úředníci EU vnucují solidární chování jiným a sami se
solidárnosti vyhýbají. // Absolutní rovnost mužů a žen lze vyřešit
tak, že genetici vyšlechtí z lidí hermafrodity a tím bude problém
vyřešen. Doufám, že k tomu nedojde, život by byl jako jídlo bez
koření.
hajek.jiri51
2018-04-13 14:21
Pane Prchal. Vy opravdu nejste neandrtálec! A to hlavně pro to, že by to
byla urážka neandrtálců. Tím víc to ale platí o Vaší
sounáležitosti s druhem Homo sapiens, reprezentovaném dokonale třeba
panem Antalem.
jirichmelarcik
2018-04-13 11:34
Evropské hodnoty připomínají seriál Colombo. Všichni znají paní
Colombovou, ale nikdo ji nikdy neviděl.
antal
2018-04-13 09:15
A priznám sa, keďže sa tu medzitým priplietol jeden z neandertálcov,
Jaroslav Prchal, keby sa tam bol vtedy vyskytoval, asi by som ho bol
nakopal poriadne do zadku. Kvôli jeho podielu na dospeniu do tohto
barbarského stavu, kedy sa človek cíti bezmocný, chce pomôcť svojmu
blízkemu, ale proti stojí systém barbarského kapitalizmu, obmedzenosti
európskeho myslenia vo vzťahu k pochopeniu človeka, teda tých slávnych
európskych hodnôt. Radšej mlčte, nerobte zo seba šaša, Jaroslav
Prchal.
antal
2018-04-13 09:06
K európskym hodnotám sa zaraďuje aj kresťanstvo, akoby práve tento rys
dával európskej kultúre osobitný pozitívny výraz. Práve naopak,
neviem, či je to spojené len s kresťanstvom, alebo všeobecne európskym
filozofickým myslením, ale do európskych hodnôt treba zaradiť aj
kultúru zápornej negácie, teda totálnu negáciu minulosti. Oproti hoci
čínskej tradícii pozitívnej negácie, teda zachovaniu a rozvinutiu
minulosti. Nastupujúce kresťanstvo napr. totálne zničilo všetky
pohanské ale aj starogrécke medicínske poznatky. Napr. šamani liečili
pacientov posilňovaním ich psychiky, čo ja pokladám za rozhodujúci
moment, pretože organizmus človeka, ak je správne psychicky nastavený,
si dokáže poradiť s chorobou. Toto kresťanské európske myslenie v
sebe neobsahuje. Nedávno v nejakom článku sa rozoberal čoraz väčší
problém osamelosti ľudí v Európe, USA, Japonsku. Mal som matku v
nemocnici, v doliečovacom ústave. Tie podmienky tam boli otrasné, akoby
celé liečenie spočívalo len v podaní potravy a liekov. Starostlivosť
o psychický stav pacientov ani nie nulová, skôr negatívna. Pacienti tam
celé dni vykrikovali, že sú sami, potrebovali sa pozhovárať, to
prostredie holých stien, len stolíka s liekmi, bolo desivé. Hovoril som
sestričkám, či ich nemôžu aspoň tak združiť do izieb, by sa mohli
porozprávať, dať im tam rádio. V podstate na to nemali ani čas, ani
záujem. Priznám sa, vtedy som bol veľmi naštvaný na kresťanstvo, že
má podiel na tomto stave a veľmi naštvaný na európsku tradíciu
zápornej negácie, že nedokázala prevziať všetko pozitívne od
starovekých liečiteľov.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.