Úředníci lžou ministryni

V minulých týdnech projednávala vláda několik kontrolních závěrů vypracovaných Nejvyšším kontrolním úřadem. Jedním z nich byl kontrolní závěr Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2016, účetní závěrka MMR za rok 2016 a údaje předkládané MMR pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2016. Alespoň podle nulového mediálního ohlasu proběhlo na vládě projednání bez problémů. Když se do kontrolního závěru začtete, tak si musíte říct, že to prostě není možné.

NKÚ v kontrolním závěru konstatoval, že Ministerstvo pro místní rozvoj má obrovské rozpory v číslech, která vykazovalo. Některé informace v závěrečném účtu neodpovídaly údajům ve finančních výkazech nebo v účetní závěrce za rok 2016, další uvedlo ministerstvo nesprávně. Prostě na čísla ve výkazech ministerstva není možno se spolehnout. Podle kontrolorů nevedlo MMR správné, úplné a průkazné účetnictví. V účetní závěrce za rok 2016 zjistili kontroloři významné nesprávnosti za více než osm miliard korun. Podle NKÚ tak účetní závěrka MMR za rok 2016 nepodává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví. Není to tak, že by těch osm miliard někdo ukradl. Je to ale o tom, že samo ministerstvo neví, jaká čísla jsou správná, vykázáním nesprávných zůstatků účtů podmíněných závazků je podávána nesprávná informace o nárocích na budoucí rozpočty. A s těmito nesprávnými čísly pracuje i parlament při schvalování rozpočtů v dalších letech.

V závěru je také napsáno, že MMR si na bankovních účtech u ČNB ponechalo prostředky mimo rozpočet, i když měly být v minulých letech součástí příjmů státního rozpočtu. Celkem se na několika účtech jednalo o více než třináct milionů korun.

Kontrolní závěr obsahuje také sdělení, že úředníci lžou vlastní ministryni. Kontrolní akce totiž prováděla vyhodnocení opatření, která byla přijata na základě kontrolní akce 13/19, která v roce 2013 kontrolovala to samé, tedy účetnictví a závěrečný účet za rok 2012. A v závěru se praví, že bylo přijato dvacet opatření. Bohužel jen devět jich bylo realizováno úplně a správně, jedno opatření bylo realizováno částečně a deset opatření k nápravě nebylo realizováno vůbec. Přesto příslušné odbory MMR podaly ministryni jako vedoucímu orgánu veřejné správy informaci o tom, že opatření k nápravě byla realizována v souladu s usnesením vlády. A paní ministryně svým úředníkům věřila. Kdyby byla ta opatření realizována, tak by ty nesrovnalosti za osm miliard korun nebyly. Samo ministerstvo v nových nápravných opatřeních se tímto vůbec nezabývá, jen si dává nový úkol, že ta stará opatření splní do konce roku 2018.

Opakovaně se ukazuje, že vláda jako celek málo tlačí na ministerstva při přijímání opatření k nápravě. Nikdo nevyhodnocuje na ministerstvech, jestli jsou přijímána opatření i na jiných ministerstvech, která neměla štěstí a neměla kontrolu NKÚ. Zjištění při kontrolách účetnictví a závěrečných účtů jsou jednoduše aplikovatelná i na ostatních ministerstvech, bohužel se opakovaně na kontrolním výboru setkáváme s tím, že tento správný postup vláda neaplikuje.

Vladimír KONÍČEK, poslanec (KSČM) a předseda sněmovního kontrolního výboru


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.5, celkem 21 hlasů.

Vladimír KONÍČEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Gartouzek
2018-04-16 11:00
Úředníci lžou ministryni? Bezostyšné lhaní bývá u psychopatů.
Nejsou mezi lhavými úředníky i psychopati?
ferdaholub
2018-04-15 10:29
Nějak mi to nebere. To tak rychle ten čas ubíhá, že nedokážeme, a
teť mám na mysli stát,ani zkontrolovat, zda byla přijatá zjištění
při kontrolní činnosti,opatření po zjištění,opatření proti
pachatelům a jiným kontrolním osobám a nahrazení případných škod
vzniklých úmyslně nebo z nedbalosti státu?? No to je pěkný binec!
Myslím, že by mělo být do rezortu Spravedlnosti přijato alespoň
jednou tolik soudců, jak činí současný stav!!!
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.