Síla pravdy vyzbrojená světlem poznání je nepřemožitelná

Nejsilnější stránkou českého školství je učitel, na kterého je nakládáno víc a víc, slabými stránkami jsou nestabilita, podfinancování školství a příliš administrativy. V rámci sobotního aktivu pedagogických pracovníků to uvedla předsedkyně Odborné sekce školství ÚV KSČM Marta Semelová.

»To vše má vliv na kvalitu. Dochází ke zhoršování znalostí žáků základních škol. Podle Evropské komise navíc vykázala Česká republika (ze zemí OECD) jeden z největších rozdílů mezi školami na základě sociálněekonomického postavení žáků,« řekla mimo jiné. Připomněla slova českého pedagoga, myslitele, filozofa a spisovatele Jana Amose Komenského: »Síla pravdy vyzbrojená světlem poznání je nepřemožitelná.« Přítomné informovala o některých legislativních změnách ve školství. KSČM například podpořila novelu školského zákona spočívající ve změně financování veřejného regionálního školství, kdy od roku 2019 školy nebudou financovány pouze podle počtu žáků, ale i podle počtu odučených hodin, čímž by mohl skončit boj o žáka. KSČM nesouhlasí s návrhem Václava Klause ml. (ODS), který chce tuto reformu o deset let odložit. Komunisté naopak souhlasí s tím, aby byla revidována inkluze, k jejíž podobě mají od začátku výhrady, což se i snažili řešit legislativně.

V. Filip, I. Pojezný a M. Semelová.

Poslanec Ivo Pojezný (KSČM) informoval o tom, že plánuje spolupředložit návrh, aby studenti, kteří prospěli ve druhém pololetí posledního ročníku střední školy s maturitní zkouškou, ale neuspěli u ní, měli možnost získat ve zkráceném studiu výuční list. V diskusi následně zaznělo, že je třeba dát pozor, aby tak získali dostatek praktických zkušeností. Pedagog Daniel Glas upozornil na to, že plno nadaných dětí nemůže uplatnit své nadání, neboť rodiče si třeba nemohou dovolit zaplatit výtvarný kroužek za tři tisíce korun měsíčně. Podle přítomných je potíž i v nejednotném školství, kdy každá základní škola učí jinak. Řeč byla i o postupné likvidaci učňovského školství, kdy se po letech zjistilo, že chybí 300 000 řemeslníků, nyní pomáhají kraje i firmy. Pedagožka a bývalá radní Královéhradeckého kraje pro školství Táňa Šormová upozornila, že v důsledku ničení odborných učilišť a speciálních škol se některé chráněné dílny či malé kavárničky potýkají s tím, že mladí lidé přestávají být manuálně zruční.

V rámci aktivu, kterým provázela Lidmila Kružíková, bylo již tradiční kulturní vystoupení, o které se tentokrát postarala zpěvačka Eva Hurychová. Zazpívala písničky »Chybička se vloudí« a »Už nám svítá«, přítomní si notovali s ní. Hurychová se v současné době snaží legislativně prosadit školskou sociální práci, spolupracuje v tom i s poslaneckým klubem KSČM. Na aktivu se zapojila do diskuse - uvedla mimo jiné, že jí vadí diskriminace řemesel. »Není to žádná podřadná práce, pekař musí umět dobře upéct housku, člověk, který vyrábí nástroje pro lékaře, musí odvést perfektní práci, stejně jako ten, kdo staví základy pro stavbu,« uvedla. Předseda Sekce regionálních dějin Klubu společenských věd František Kovanda vyzval přítomné, aby sekci poslali vzpomínky ze svých škol, na které by mohlo být zapomenuto.

Aktiv přišel pozdravit i předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip, který hovořil o aktuální situaci - útoku USA, Velké Británie a Francie na Sýrii. Útok jednoznačně odsoudil. Stanovisko k aktuální situaci přijal i aktiv pedagogických pracovníků: »Jako pedagožky a pedagogové vzděláváme a vychováváme děti a mladé lidi pro život v míru, důsledně proto protestujeme proti útokům Spojených států, Velké Británie a Francie na Sýrii, které jsou porušením mezinárodního práva. Jednoznačně odmítáme vyvolávání válečných konfliktů, za problematické považujeme i členství České republiky v NATO, které je reliktem studené války, útoky podpořilo a dlouhodobě přispívá k eskalaci napětí ve světě.«

(ac)

FOTO - Haló noviny/Radovan RYBÁK


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.2, celkem 48 hlasů.

(ac)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.