Rozhovor Haló novin s prvním místopředsedou ÚV KSČM Petrem Šimůnkem

KSČM mohou ostatní politické strany závidět

Můžete připomenout důvod a cíl blížícího se sjezdu?

Desátý sjezd KSČM, který se bude konat tuto sobotu v Nymburce, byl vyvolán výsledkem voleb do Poslanecké sněmovny a určitým pnutím uvnitř strany, zda vedení strany zvládlo volby a svou práci vůbec. Byl návrh na svolání jednodenního sjezdu a ještě v prosinci ÚV projednával možné změny, protože byla diskuse, zda zvládneme to, co chceme projednávat, během jednoho jediného dne. Původními hlavními body pro sjezd byla volba nového vedení a analýza výsledků voleb.

Prosincové zasedání ÚV, které provádělo hodnocení výsledků voleb, ale přijalo rozhodnutí, že hodnotit volby v dubnu už je pozdě a tuto úlohu má sehrát právě prosincové zasedání ÚV s tím, že X. sjezdu bude ponecháno volení nového vedení a nově se bude věnovat dalšímu směřování KSČM. Tedy to pozitivní, kde se odrážíme od nešťastného výsledku voleb a společnosti sdělíme, o co bude KSČM v budoucnosti usilovat.

Nymburský sjezd tak bude trochu netradiční…

Desátý sjezd je tedy před námi, byl poměrně těžký na uspořádání. Rozhodli jsme se pro takovou levnější variantu – dlouhá léta jsme využívali pro svá zasedání ÚV kulturní zařízení v Nymburce. Po těchto zkušenostech jsme se obrátili na dobře fungující organizaci v Nymburce s žádostí na uspořádání jednodenního sjezdu. Je v tom veliký rozdíl, protože pokud oslovíte nějaký velký hotel, dostanete patřičný servis téměř »až pod nos«. V Nymburce jsme museli jít krůček po krůčku, to znamená od pronájmu sálů přes zajištění ozvučení těch sálů, povolení od hasičů, zajištění zdravotní služby, Policie ČR atd.

Navíc se nám »zkomplikovala« situace tím, že poprvé od listopadu 1989 předseda ÚV pozval pana prezidenta Miloše Zemana, který pozvání přijal. Tomu se samozřejmě musí přizpůsobit nejen program sjezdu, ale musí se přijmout i určitá opatření. Je nutné zajistit prostor pro jeho vystoupení a přivítání a další.

To by ale tak nezasahovalo do programu, jako povinnosti, které je potřeba v souvislosti s návštěvou prezidenta na sjezdu zajistit – Ochranná služba prezidenta republiky, Policie ČR, případně nějaké její další složky, jako třeba pohotovostní pluk. Nejen při různých cestách Miloše Zemana v poslední době různé občanské iniciativy, zřejmě placené ze zahraničí, pořádají různé protesty proti němu, premiérovi, některým členům KSČM. Také v Nymburce je ohlášen protest proti prezidentovi, neslyšel jsem zatím o žádných protestech proti konání sjezdu KSČM.

Takže technicky velmi náročné na přípravu, a musím velmi pochválit OV KSČM Nymburk v čele s předsedou Miroslavem Červinkou, protože bez jeho pomoci a koordinace bychom ten sjezd za takových podmínek asi neuspořádali. Takže klobouk dolů.

Pojďme k samotnému programu sjezdu.

Bodu Volby vedení bude samozřejmě předcházet prezidentův projev a úvodní slovo předsedy ÚV, který s největší pravděpodobností krátce zhodnotí uplynulé období a přednese i vizi do budoucna. Potom budou mít možnost předsedové jednotlivých úseků zhodnotit před delegáty svou činnost i představit, jak vidí budoucnost KSČM.

Jedním úskalím je poměrně vysoký počet kandidátů na jednotlivé pozice. V současné době (úterý dopoledne – pozn. autora) je devět kandidátů na předsedu ÚV a po třech kandidátech na předsedy revizní a rozhodčí komise. To bude první »várka« voleb. Samozřejmě mohou přijít další kandidatury přímo na sjezdu.

Následovat budou místopředsedové. Kolik se jich vlastně bude volit a jak mají mít rozděleny úseky?

Nyní je pět kandidátů na prvního místopředsedu a 21 kandidátů na místopředsedy. Protože počty místopředsedů a jejich úseky zatím nebyly projednány ani na výkonném, ani na ústředním výboru, jedeme na sjezd s dosavadním počtem místopředsedů a stejnými úseky.

Je však pravdou, že předseda ÚV zveřejnil delegátům svůj pohled, který rozšiřuje počet místopředsedů na tři. První místopředseda by tak měl mít na starost stranické řízení, komunální politiku a volby. Ekonomiku by měl řídit jeden místopředseda, další ideologii a odborné zázemí a nově má být místopředseda i pro zahraniční politiku, mládež a společenské organizace.

Jak se na tuto možnost díváte jako současný první místopředseda i kandidát na tuto pozici?

Pečlivě jsem si to vše přečetl a dovedu si představit, že by to tak mohlo dobře fungovat. Mám však dvě dílčí připomínky. Při současném stavu zaměstnanců ÚV, kdy bylo za poslední dva roky ukončeno dvanáct pracovních míst, nelze dle mého názoru současně řídit stranickou práci, komunální politiku a volby. Ty podle mne patří nerozlučně k odbornému zázemí a ideologii.

I když odsouhlasíme samostatné řízení ekonomiky, což je také velký pracovní záběr, neměl by to být volený místopředseda, ale zaměstnanec na pozici hlavního ekonoma, který by, stejně jako ostatní místopředsedové, podléhal přímo předsedovi ÚV.

Pokud se o tom povede diskuse až přímo na sjezdu a s přihlédnutím k počtu kandidátů, bude jednodenní sjezd pouze ve volební části dost časově náročný…

To je další úskalí. Předem avizovaná tříminutová délka vystoupení může vést ke zkrácení, ale i tak dostali všichni kandidáti možnost oslovit delegáty svými profily elektronicky. I tak se původně plánovaný konec sjezdu v 19 hodin posouvá někam k půl deváté. Navíc je také ještě plánováno první zasedání ÚV KSČM.

S čím jdete na sjezd vy osobně?

Přednesu tam zprávu, která je složena ze tří částí – hodnocení vnitřního života strany, práce okresů a krajů, pak hospodaření za období 2016-2017 a stav majetku. To je velice zajímavé, protože KSČM mohou všechny ostatní politické strany závidět. Zaprvé nemáme žádné půjčky ani závazky vůči peněžním ústavům ani třetím osobám. Nedlužíme ani korunu. Zadruhé KSČM v současné době vlastní 78 nemovitostí a 107 pozemků. V té zprávě je i rozpis jednotlivých staveb.

Ve zprávě o hospodaření se úplně jasně píše, že od minulého sjezdu je KSČM v zisku, máme v pokladně více peněz než tehdy. Ale je třeba přiznat, že v tom zisku jsou peníze za volební výsledek do Poslanecké sněmovny. Tyto peníze jsou rozpočítány na další čtyři roky pro potřebu jednotlivých okresních a krajských výborů. Zisk vypadá hezky, ale je připraven k přerozdělení zpět do okresů. Hospodařili jsme se ziskem a to, co někteří novináři o KSČM psali, se nezakládá na pravdě. Ani údajné zisky 300 milionů, ani to, že KSČM zaměstnává 350 zaměstnanců. Nevím, z čeho tyto údaje čerpali, ale vše je ve zmiňované zprávě.

A v části o hodnocení vnitřního života strany bude co?

V této oblasti si myslím, že je potřeba vrátit se k úkolům z IX. sjezdu, který před dvěma lety proběhl v Praze, protože jsme některé věci podcenili. Musíme nějakým způsobem pomoci některým okresním organizacím, jelikož bohužel máme bohaté, ale i chudé okresy. Ta ekonomická rozvaha bude směřovat převážně k těm chudším okresům, jakým způsobem zajistit přísun finančních prostředků. Musíme se jako celá strana zamyslet nad tím, jakým způsobem zajistit příchod nových lidí, kteří by oživili organizace v jednotlivých okresech.

Jak myslíte chudé a bohaté okresy?

Máme levicové okresy, ale nejsou tam takové platy, třeba v zemědělství, a nemohou se výší příspěvků vyrovnat pravicové průmyslové Praze, Plzni nebo Brnu. Máme také okresní organizace, kde jsou lidé v produktivním věku, je jich třeba jen »pár«, ale dosahují vyšších příjmů a odvádějí vyšší příspěvky. A to nehovořím o vojenských a hornických důchodech.

Pak jsou okresy s velkým počtem obyvatel, může to být i pravicový okres, a zdá se, že musí mít okresní organizace více členů. Jako příklad uvedu 417 000 obyvatel Brna-města a levicový okres Rokycany, kde je 37 000 obyvatel. V tom všem se odráží i počet členské základny a výše vybraných příspěvků.

Velký počet obyvatel a vysoké platy jsou v Praze, ale…

…ale Praha je bez Pražáků! Lidé, kteří tu původně žili a pracovali, se vystěhovali. Máme zde tzv. bílá místa. Zčásti je to povodněmi, které Prahou protekly a způsobily to, že po opravách nebo stržení budov se už ti původní obyvatelé nevrátili. Dělnické čtvrti kolem ČKD jsou dnes lukrativní městské čtvrti s bydlením pro bohaté. Dřívější tzv. kovaní komunisté jsou dnes vystěhovaní po téměř celé republice na svých upravených chatách, chalupách nebo bydlí u svých dětí.

Mnohé vyhánění jde také na vrub majitelů domů a bytů, kterým nikdo nebrání ve zvyšování nájmů tak, že už je nezvládají ani lidé s průměrnými příjmy. Politicky se angažuji na Praze 5, kde nám absolutně politicky odchází Smíchov, ale máme velice dobrou členskou základnu na Praze 13.

Zpět k rozdílným okresům - myslíte, že už nefunguje finanční solidarita?

Záleží tady na funkcionářích jednotlivých okresů, všechno samozřejmě není ideální a někdy neprobíhá podle stanov, které si někdy někteří vykládají po svém. Od toho máme rozhodčí komise a daří se rozpory urovnávat. Od nového vedení strany očekáváme, že dá impuls k hezkému a lepšímu vzájemnému chování.

Zbyšek KUPSKÝ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.7, celkem 60 hlasů.

Zbyšek KUPSKÝ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


znovacek
2018-04-21 15:13
Odpůrci se necítí být proletáři. Jsou něco více. Marx se nestyděl
hlásit k proletariátu a dobře věděl co chce a na co je háklivý! To
samé Sviták, znal názory Marxe, když škodolibě poznamenal o nástupu
zlomyslného lidu. Ale vehementně se bránil, že on je také lid a že
jen v koutě se usmívá nad lůzou.
hajek.jiri51
2018-04-20 21:06
Jednou nahoře jindy dole. Závisí to nejen od snah a chtění, ale také
tlaku zvenčí. A ten je značný vedený ze všech stran, obrazně i
reálně. Dobře placen a i organizován. Absolutně největší podraz jde
"z leva" od oportunistické Sociální demokracie. Na tom
nezmění nic žádné, byť sebelepší vedení strany. A to vedení ať
si zvolí sami komunisté, bez "chytrých" rad zvenku. Někteří
"rádcové" jakoby se nemohli dočkat zániku KSČM. Bez ní to
ale nebude ono. Bez jediné nezkorumpované levicové strany, která co
říká to taky dělá.
Gartouzek
2018-04-20 00:12
fronda: Na internetu jsem nenašel informace, že Luzar je stoupencem
Severoatlantického paktu. Můžete uvést svůj pramen informací?
Gartouzek
2018-04-19 23:50
reich.mir.fan: Dlouhodobý trend ukazuje, že preference budou nadále
padat a KSČM po jednom až dvou volebních obdobích přestane být
parlamentní stranou. Propadající se strana není atraktivní pro
občany, kteří projeví zájem se angažovat. Změnit to může jen
schopný lídr s přitažlivým programem.
fronda
2018-04-19 23:46
Luzar je stoupencem Severoatlantického paktu, patrně si spletl stranu.
reich.mir.fan
2018-04-19 20:54
"Musíme se jako celá strana zamyslet nad tím, jakým způsobem
zajistit příchod nových lidí, kteří by oživili organizace v
jednotlivých okresech." Nechci být jízlivý ale umírajícího
těžce nemocného starého člověka se podaří asi těžce oživit.A
příchod nových lidí v KSČM je asi takový že 1 příjde ale nejméně
100 jich zemře.A život zejména v malých ZO KSČM s 10 členy je
následující:Tři pro starobu již nevládají přijít a zbývajících
7 je vlastně rádo že se opět po třech měsících vidí a že jim
zdraví zatím jakž takž slouží a hlavně jsou strašně rádí že si
mohou mezi sebou povykládat.Jsou to v vlastně dobří známí nebo
přátelé z předpřevratové doby.Přitom něco odhlasují a hlavně
zaplatí za čtvrtletí z důchodu příspevky.Hlavním měřítkem
závěrů po víkendovém mini sjezdu budou přeference strany.Pokud budou
nadále padat i když jen o desetiny tak to bude nadále svědčit o tom
že KSČM pomalu ale jistě kráčí mimo parlament.
Gartouzek
2018-04-19 14:42
Kdybych byl delegátem, volil bych za předsedu Leo Luzara, protože má
nejen dobré kritické myšlení, má i schopnosti dobrého kontruktivního
a silného lídra. Je silnou osobností a tak nadá se ovládat ze
zákulisí. Zákulisáci vždy prosazují do vedení ty, které mohou ze
zákulisí ovládat. Dle mého názoru Leo Luzar byl by schopen vyvést
stranu z volební krize. K tomu má i reálný strategický plán, který
byl zveřejněn v Haló novinách.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.