Rozhovor Haló novin s Martinem Pečem, členem Zahraniční komise Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska (OS ČMS)

Terorismus v Sýrii zplodily Spojené státy

Jaký je váš postoj k nedávnému ostřelování syrského území trojicí členských zemí paktu NATO – USA, Francií a Velkou Británií?

Můj postoj je samozřejmě negativní. Pan Trump si zřejmě realizuje sen o nadvládě amerického nadčlověka na Blízkém východě, nagelovanému Macronovi klesá popularita, jistě by si ji rád zvedl připomínkou francouzské koloniální slávy na hromadě mrtvol a Mayová neví, kudy kam, a zřejmě by také ráda ukázala svaly, když už nedokáže řešit domácí situaci. Soucítím jak s americkým, tak francouzským a britským lidem, protože mít takové reprezentanty, to je kudla do zad a neštěstí v jednom. Pokud má lidstvo nepřátele, pak je po útoku na suverénní Sýrii můžeme bezpečně jmenovat. Politika paktu NATO je politika nadvlády, agrese a neokolonialismu. To nemá nic společného ani s mírem ani se spravedlností. Ale mohou být desítky takových akcí a ani tak nebude vůle Syřanů po konečném vítězství zlomena.

Vyjádřila se ke konfliktu i vaše odborová organizace?

Třídní odbory, tedy jediné třídně orientované odbory v České republice – OS ČMS, se vyjádřily v duchu stanoviska Světové odborové federace hned ráno (v sobotu 14. dubna 2018 – pozn. red.). Jejich předseda, poslanec Stanislav Grospič, za sebe i za odborové sdružení důrazně odmítl celou kriminální akci trojice agresorů. Stanislav Grospič je předsedou Meziparlamentní skupiny přátel ČR – Sýrie a své postoje solidarity se Sýrií se dlouhodobě nebojí dávat najevo.

Okamžitě jsme telefonicky probírali situaci právě s předsedou odborů Grospičem, s dalšími přáteli a spolupracovníky. Především jsem ale kontaktoval mé přátele ze syrských odborů GFTU, šéfa blízkovýchodní kanceláře Světové odborové federace a předsedu Konfederace arabských odborových svazů. Naše prohlášení bylo zanedlouho publikováno v syrské tiskové agentuře SANA. O naše stanoviska rovněž projevila zájem syrská televize.

Jaký máte pocit z prohlášení vaší organizace a z následných reakcí?

Jsem rád, že jsme nemlčeli. A že jsme aspoň svými projevy solidarity podpořili syrský lid. Naštěstí jsme náš národ neztrapnili servilitou k agresorům jako pánové Stropnický, Babiš, Pospíšil nebo Petr Fiala. Já vím, že jejich hlavní město je asi Brusel, Washington nebo Tel Aviv. Možná je na čase se tam odebrat. Prohlášení ministra zahraničí a ministerstva zahraničí bylo ostudné. Je to projev podlosti, slabošství a totální bezpáteřnosti. Nemáme ministra nezávislého státu, ale maňásky velmocí. To je smutné.

Ale Syřané vědí, že náš národ není zosobněn několika politickými figurkami. V žádném případě nepodceňuji náš národ, Češi nejsou ani servilní, ani ovce. Režimním výmluvám ani lžím už nikdo soudný nevěří. To je fakt. Lhali nám nejen o Jugoslávii, Afghánistánu, Iráku, Libyi a Sýrii, ale lhali nám především o situaci ve vlastní zemi, která je už dávno rozparcelována oligarchií. Jsme ve třetím světě a nevíme o tom.

Kdo je odpovědný za situaci v Sýrii?

Samozřejmě každý myslící člověk vidí, že terorismus v takovém měřítku zplodili Spojené státy a jejich spojenci. Každý už vidí, že Daeš a další vraždící skupiny jsou jejich dílem. A nikdo myslící nebere vážně cynickou lež, že Spojené státy, Velká Británie nebo Francie bojují za lidská práva. Ony vyvražďují a zotročují národy a podporují a vydržují mezinárodní terorismus. Tato skupina je obyčejná kriminální banda.

Syrský lid se rozhodl nejen pro svou legitimní vládu a pro svou hlavu státu. Ale rozhodl se především žít a zemřít za svou svobodu a suverenitu. Vítězství věci Sýrie a dalších zemí, které trpěly a trpí pod fundamentalisty a neokolonialisty je nevyhnutelné. Ať se to proamerické koalici líbí, nebo ne. Můžete si střílet rakety na cizí suverénní území a stejně nezabráníte tomu, že vám vaše vlastní země hnije zevnitř. Každý dnes ví, že tyto mocnosti žily a žijí jen z vykrádání ostatních a že se dnes utápějí v extrémních sociálních rozdílech, frustraci z budoucnosti a zvrácenosti.

Proč přišla agrese proti Sýrii nyní?

Proamerická koalice má strach z totálního rozdrcení svých spojenců, islamistických teroristických skupin. Denně nacházíme důkazy o jejich podpoře terorismu. Jediný, kdo o nich nemluví, jsou česká média.

Koho tedy kryjí česká média?

Koho? Ty, kteří nesou odpovědnost za masové vraždění Islámským státem a spřízněnými skupinami, ty, kteří podporují terorismus šířící se do všech koutů světa, i do Evropy. Jsou to Spojené státy, je to Evropská unie, Saúdská Arábie, Katar, je to samozřejmě Izrael a Turecko. Jací »povstalci« jsou v Sýrii? Mudžahedíni ze sta zemí světa. To je realita.

Jaké jsou postoje lidskoprávních aktivistů?

Naši liberální lidskoprávní aktivisté? Vždyť je to podvod! Kde byli při předchozích válkách? Kde byli při turecké agresi, při masovém vraždění v Afrínu? Nedávno se zabíjelo v Gaze, dnes znovu. Kde jsou? Je to jen pokrytectví, pátá kolona impéria. Měli by chodit kanály. Nebo odejít úplně.

Jaký je váš osobní názor na syrského prezidenta?

Pan prezident Asad je synem svého lidu, důstojná hlava státu, charismatický politik a skutečný vůdce v těžkých časech. Ale i přes tyto superlativy je především stále jedním z milionů syrských občanů, přátelský a kultivovaný člověk. Není prezidentem Spojených států, aby byl nazýván zvířetem nebo vrahem. Je to vůdce suverénní země, kterého můžeme závidět. Zopakuji, co jsem řekl naposledy v Damašku: Prezident Asad je nejen hrdina, ale je to Gamal Násir 21. století, moderní vůdce Arabů, symbol jejich jednoty. A také, což je podstatné, je to velký přítel nás Čechů.

Jaké je pro nás poučení z událostí poslední doby?

Tato agrese ukázala jedno. Pokud má mít český národ důstojnost, pokud mají být Češi hrdí na svůj stát, pak nemohou být na straně válečných zločinců. V otázce členství v paktu NATO nemůže být nějaký kompromis. Česká důstojnost se nachází mimo členství v tomto paktu. A naše vystoupení je cesta k ní.

(za)


Martin Peč se účastnil Mezinárodního fóra solidarity se syrským lidem v boji proti terorismu, válce a imperialistické agresi v syrském Damašku v září 2017. Při té příležitosti se osobně setkal i se syrském prezidentem Bašárem Asadem. Peč byl rovněž jedním z delegátů bruselského fóra solidarity s Kubou, Palestinou a Sýrií v říjnu minulého roku a následně přijímal syrskou odborářskou delegaci nejvyššího stupně na sjezdu Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska v Nymburce. Na pozvání syrské odborové centrály navštívil Damašek, kde jednal o intenzivnější spolupráci mezi ČR a Sýrií v oblasti odborů.


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.4, celkem 75 hlasů.

(za)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Gartouzek
2018-05-04 00:54
Hajek.jiri51: Na lidský svět se dá dívat z různých pohledů, mezi ně
patří kvalitativní a kvantitativní (sociologické pojmy). Z
kvalitativního pohledu, při podrobných analýzách, lze dospět k
názoru, že všechny jevy v lidské společnosti jsou vzájemně
provázané. Tudíž skutečně je vše komplexnější a složitější.
Dá se říci, že lidský svět je neobyčejně složitý. Jiným pohledem
je kvantitativní pohled, který odhaluje dominantní faktory. V roce 2012
probíhal český výzkum psychologie osobnosti pachatele extremisticky,
rasově motivované a xenofobní trestné činnosti. V závěrech je
uvedená hypotéza, že pachatelé násilné extremisticky, rasově
motivované a xenofobní trestné činnosti vykazují známky agresivity
vůči celému světu. Pak je tam uvedeno: "Večerka (2010)
zdůrazňuje dvě na první pohled odlišné výchovné strategie, které
mají největší dopad na budoucí delikvenci: příliš tvrdá výchova
nebo příliš nevšímavá a volná výchova." V jiných článcích
se dočteme, že velmi liberální nebo naopak nepřiměřeně tvrdá
výchova vede ke zvýšené zlostnosti a tím i ke zvýšeným sklonům k
násilí. Na internetu jsem hledal informace o stylech výchovy dětí v
muslimských zemích. Malé děti jsou tam zbožšťovány, jejich výchova
je neobyčejně volná. Od určitého věku se výchova náhle změní a
nastává velmi přísná a tvrdá výchova. Rodiče tam naplňují
současně oba znaky, které zdůrazňuje Večerka. Vedle toho v
muslimských zemích je zlost u dětí považována jako projev boží
síly a zdravé životaschopnosti, jen ji nesmí projevovat vůči vlastní
rodině. (Informace mám z článků osob, které tam žily.) // J. A.
Komenský po dlouhém hledání příčin lidského zla dospěl k závěru,
že nejvýznamnější příčinou jsou výchovné chyby rodičů. (J. A.
Komenský: Informatorium školy mateřské) Nejsem sám, kdo klade velký
důraz na výchovu dětí v rodinách. Pro mne je potěšující, že
přibývá diplomových prací mladých lidí, kde v závěrech se
zdůrazňuje význam výchovy dětí v rodinách. Vše nedovedu vtěsnat do
jednoho příspěvku.
hajek.jiri51
2018-05-03 12:27
Pane Gartouzek, máte často a do značné míry pravdu, jen mi vadí ta
vaše zatvrzelost, že za vše může pouze výchova, a že pouze výchova
může vše změnit. A to je velmi okleštěná představa principu
kauzality ve vývoji lidstva. Jaksi se mi zdá, že vám chybí i
"materialističtější" pohled na svět a síly, které jim
hýbou. Vše je poněkud komplexnější.
Gartouzek
2018-05-01 19:53
Pán Antal, mám dojem, že nerozeznáte kozu od vozu. V kapitole, kde
píšete o zámořských výpravach, v první části píšete o povaze
obyvatelstva a následně argumentujete povahou kapitalistických
dobyvatelů. To jsou rozdílné kategorie. Když jste začas psát o povaze
obyvatelstva, tak při popisu kapitalistického dobývání jste logicky
měl popisovat mentalitu obyvatelstva zemí, které kapitalisté dobývali.
Snáze se jim dařilo rozvíjet kapitalismus v zemích, kde bylo
mírumilovné obyvatelstvo nebo v zemích obývaných agresivním
obyvatelstvem??? // Jak si vážíte vlastních slov? Napsal jste níže:
"túto debatu ďalej nebudem rozvíjať, nemá to význam." Jak
má Vám člověk věřit, když neplníte to, co sám napíšete? // Tento
Váš výrok nebudu ani komentovat: "Akonáhle sa utvorí globálna
ekonomika, globálna deľba práce, zastrešená globálnou správou,
prestanú aj vojny medzi národnými štátmi, pretože sa vyhlásia za
nezákonné, zločinné, a z ekonomického hľadiska sa stanú
stratové."
antal
2018-05-01 12:47
Pán Gartouzek, keď ste hovorili o tom, že zaostalosť krajín Blízkeho
východu môže súvisieť s agresívnou povahou obyvateľstva, tak to bude
skôr naopak. Prechod ku kapitalizmu a samotný kapitalizmus si totiž
vyžaduje agresívnejšiu, priebojnejšiu povahu ľudí. Kapitalisti ako
pionieri podnikali agresívne zámorské výpravy, obsadzovali územia,
vyháňali obyvateľstvo, robili z neho otrokov (USA na tom zbohatli),
zbíjali a akumulovali bohatstvo všetkými možnými spôsobmi. Toto je
práve typická črta západného kapitalizmu. A práve táto agresívna,
dobyvateľská povaha Západu roznecuje vojny po celom svete. Takže s tou
psychoanalýzou na pomery Sýrie ste akosi neuspeli.
antal
2018-05-01 12:40
Pán Gartouzek, asi budem nútený previesť vašu psychoanalýzu:-).
Akonáhle sa utvorila národná ekonomika, vojny prestali v rámci
národného štátu, medzi mestami, pretože sa utvorila vnútorná
národná deľba práce, spolupráca - predsa o nich som hovoril, o
občianskych vojnách. Druhá svetová vojna je predsa iná úroveň, išlo
o vojnu medzi národnými štátmi a blokmi. Vám sa tie roviny akosi
miešajú. Akonáhle sa utvorí globálna ekonomika, globálna deľba
práce, zastrešená globálnou správou, prestanú aj vojny medzi
národnými štátmi, pretože sa vyhlásia za nezákonné, zločinné, a z
ekonomického hľadiska sa stanú stratové. To Vám garantujem. Globálna
správa síce môže byť aj nedemokratická, aj demokratická, ale
dôležité bude, že sa vylúči riziko globálneho jadrového konfliktu a
zániku ľudstva. Rozlišujte predsa úrovne, o ktorých hovoríme.
Gartouzek
2018-05-01 00:26
Pán Antal, totálně se mýlite, když píšete, že pchám psychoanalýzu
všude. Píši snad příspěvky ke každému článku? Psychoanalýzu
pchám jen u malého počtu článků, tudíž ne všude. Mým cílem je
ukazovat, že existují i jiné úhly pohledů a motivovat ke kreativnímu
myšlení. "Podmienenosť sociálno-ekonomickými podmienkami" je
jen jeden úhel pohledu, který nevysvětluje všechny jevy.
"Akonáhle vznikla národná ekonomika, deľba práce, spolupráca,
vojny prestali." Podle toho by neměla vzniknout druhá světová
válka, vznikla.
Gartouzek
2018-04-30 23:48
Hajek.jiri51: Když jsem na internetu sledoval davy demonstrantů kolem
roku 1989 v Praze, pozoroval jsem, jak mnohdy provolávaná hesla
přecházela do zpěvu. Když jsem na internetu viděl pochodující
demonstranty na Ukrajině, tak z jejich provolávání byla cítit zlost a
nenávist, až mi běhal mráz po zádech. S mírumilovností obyvatelstva
souvisí i nízký počet vražd. Na internetu lze najít i mapy s
četností vražd. Zkuste si porovnat mapu s počty vražd s mapou
občanských válek.
antal
2018-04-30 22:25
Pán Gartouzek, Vy totálne ignorujete marxistickú analýzu. Vôbec
nechápete, čo znamená podmienenosť sociálno-ekonomickými podmienkami,
takže túto debatu ďalej nebudem rozvíjať, nemá to význam. Tu ste
napr. obrátili príčinu a následok. Nepchajte preboha psychoanalýzu
všadiaľ, vychádza z toho paškvil. Ja vôbec nepodceňujem význam
psychiky, napr. oceňujem schopnosti šamanov, ktorí dokázali posilniť
psychiku pacienta a organizmus sa potom vyliečil sám. Sám na sebe to
pravidelne uplatňujem, ja som nebol 20 rokov u lekára. /// Keď už
hovoríte o mentalite, tak to súvisí jedine tak, že ak sa systém
rozvinie, akumuluje zdroje, bohatstvo, zabezpečí určitú životnú
úroveň, tak jeho obyvatelia ani nepomyslia na jeho zmenu, hoci postupne
degraduje. To sa deje so súčasným kapitalizmom, jeho klasická podoba
skončila v r. 1928, dnes sa prakticky rozpadáva, ale hrozí zo sebou
strhnúť celé ľudstvo. Podobne sa správajú prvobytní Polynézania,
vytvorili si svoj polynézsky raj, ktorý im zabezpečuje spokojný život,
tak nemienia ho nejako meniť. Ak sa pozrieme na dejiny Blízkeho východu,
tak táto oblasť (Mezopotámie) sa stala jednou z kolísiek zrodu
civilizácie pred 5200 rokmi. To im tiež zabezpečilo slušnú úroveň
života na kmeňovej úrovni, takže neboli tlačení do jej zmeny.
Systémy sa menia pod tlakom, stresom, nie uvedomelosťou, Preto možno
považovať za krčmové táranie tézy o tom, že socializmus nemal
vzniknúť v slabo rozvinutom Rusku, ale bohatých západných krajinách.
Tie neboli dodnes v strese, tlaku, takže o zmene na socializmus ani
nepomysleli. /// Ak chcete pochopiť, prečo na Blízkom východe tak
ľahko možno vyvolať vojnu, objasnite si zmysel určitej úrovne
sociálnych a ekonomických väzieb, síl. V stredoveku veľmi ľahko
vznikali vojny aj medzi európskymi mestami, pretože ich ekonomika bola
založená na mestskom, nie národnom trhu, mestá spolu neviazali silné
ekonomické putá, silná deľba práce a spolupráca. Akonáhle vznikla
národná ekonomika, deľba práce, spolupráca, vojny prestali.
hajek.jiri51
2018-04-30 20:43
Pane Gartouzek, kde ale je mentalita lidstva mírumilovná. Angličani se
chovali surově v koloniích, to samé Francouzi, Italové, Holanďani,
Španělé a Portugalci, Japonci v Číně, Američané doma i ve Vietnamu
a všude kde se objevili. Konat zlo je lidstvu asi vlastní, i když ne
všem jedincům. Je to nějaký projev atavizmu. Kde se mu nějakým
způsobem nebrání, tam vyplave na povrch. Například Jugoslávie,
Ukrajina, Líbye... Proto se mi líbí co řekl Jaroslav Hašek - Člověk
je krásný, ale lidi jsou hovada. Kolik je na Zemi
"člověků" a kolik "lidí"? Vy jste
například,bezesporu, člověk.
Gartouzek
2018-04-30 12:52
Antal: Subjektivita obvykle pramení z toho, že se zavrhují informace bez
jejich ověřování, které nezapadají do vlastních představ. Nemohu za
to, že současné marxistické analýzy nezahrnují i psychologické
analýzy. A pokud marxistické analýzy ignorují soudobé vědecké
poznatky z psychologie, pak logicky marxistické analýzy nemohou být
zcela objektivní. // Poohlédl jste se po informacích o mentalitě
tamního obyvatelstva? Pohledal jste články turistických průvodců,
psychologů a cizinců tam žijících delší dobu? Kdo nehledá, nenajde
a pak je přesvědčen, že to není. Dnes internet umožňuje nechávat si
články překládat z jazyků, které neumí. // "... tieto krajiny
ešte majú slabo rozvinutú národnú ekonomiku, národný priemysel, v
mnohom ide o kmeňovú a feudálnu spoločnosť." Dle mého názoru na
tomto stavu má nepřímo významný podíl právě ona mentalita
obyvatelstva. Z kvalitativního pohledu je to v souladu s marxistickou
filozofii, viz marxistická učebnice Františka Ledviny. "Žádný
vývoj nelze redukovat na pouhý jednoduchý řetězec metafyzicky
polárních příčin a účinků, přestože existuje. Každý vývoj je
vždy souhrnem působení mnoha sil, majících nestejnou intenzitu a
význam, v němž nic není absolutního, a vše je relativní."
Psychologický pohled patří do tohoto souhrnu. Nezávisle na tom, i
historici si dnes uvědomují významný vliv mentalit na dějinné
události, dnes k tomu je samostatný vyučující předmět. Lze si to
snadno ověřit na stránkách vysokých škol. Poznávání se prostě
rozvíjí a to vyžaduje průběžné korekce názorů, jinak člověk
snadno sklouzne k subjektivnímu konzervatismu či dokonce k dogmatismu.
antal
2018-04-29 21:03
Pán Gartouzek, príliš často nahrádzate objektívnu marxistickú
analýzu subjektívnymi faktormi - vraj agresívna povaha sýrskeho
obyvateľstva. Prepáčte, ale musím sa ich zastať, je to nezmysel, nie
sú o nič agresívnejší ako Západniari. Príčina spočíva v
sociálno-ekonomických podmienkach. Ako som už písal, tieto krajiny
ešte majú slabo rozvinutú národnú ekonomiku, národný priemysel, v
mnohom ide o kmeňovú a feudálnu spoločnosť. To znamená, že je tu
ešte slabo rozvinutá národná deľba práce a teda aj spolupráce,
kmeňová ekonomika nepotrebuje nejako sýrsky štát. Ako som už
napísal, sýrsky štát preto nedržia ešte silné sociálno-ekonomické
sily a väzby, vyplývajúce z národnej deľby práce a spolupráce. Kmene
sú prakticky sebestačné, nezávislé. Prevažuje tu teda skôr
konkurencia ako spolupráca. V takýchto podmienkach stačí, ak niekto
zvonka, ako v tomto prípade USA, začnú štvať proti sebe kmene,
oblastí, nie je problém vyrobiť z kmeňov rôzne povstalecké skupiny.
Nie je to teda o agresívnej povahe Sýrčanov, ale nerozvinutosti ich
ekonomiky. Na Slovensku Žiline, Košiciam, Prešovu nezíde na um viesť
občiansku vojnu navzájom, pretože rozhodujúcou rovinou je národná
ekonomika a cítime sa hlavne Slovákmi, až potom Prešovčanmi.
fronda
2018-04-29 09:47
"Agresivní mentalitu a špatnou výchovu" odhalíme vždycky
tam, kde se mocní tohoto světa právě rozhodnou udělat barevnou
revoluci. K tomu stačí nemnoho lidí. V době privatizačního puče tady
dělalo bordel ani ne 10% obyvatelstva. Musí se to samozřejmě ze
zahraničí podpořit finančně a výhrůžkami silou legitimní vládě.
Gartouzek
2018-04-28 21:45
Z pohledu autora je to výstižné. Existuje však i jiný pohled. Čím
více pohledů, tím blíže pravdě. Bohužel, politici usilující o mír
se nezabývají mentalitou obyvatelstva. Jednou bude součástí
politologie geografie mentalit. V současné době se mentalitami začali
zabývat historici, protože si uvědomují významný vliv mentalit na
dějinné události. Dle mého názoru, v oblasti Sýrie dominuje
agresivní mentalita obyvatelstva a ignoranstvím je, ignorovat vliv
převládajícího stylu výchovy rodiči na mentalitu populace a tím i na
agresívnost obyvatelstva. Když v masovém měřítku vychovávají
rodiče z dětí osoby s vysokými sklony k agresivitě, pak celá populace
se vyznačuje agresívností. A osoby s vyššími sklony k agresivitě
jsou snadněji ovládatelné, čehož plně a bezohledně využívají
mocenské země k prosazování svých zájmů. // V psychologii je
všeobecně známo, že velmi liberální výchova nebo nezdravě tvrdá
výchova rozvíjí v dětech zvýšené sklony ke zlostem a tím i k
agresívnosti. Jaký je převládající styl výchovy dětí v raném
dětství v Sýrii?
hajek.jiri51
2018-04-28 15:34
Dokonalé. Jen bych dodal za sebe. Výše jmenovaní pánové Stropnický
..., jsou pouzí provinciálové a proto mají svoje "hlavní
město" spíš v Bohnicích jak Bruselu. A taky bych se rád zastal
těch liberálních "lidskoprávníků". Ti se nemohou věnovat
uvedeným oblastem, protože jim pořád straší v šiškách Tibet. A to
je plně vytěžuje a dlouho, pokud-li vůbec, nebude jinak.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.