Rozhovor Haló novin se stínovým ministrem kultury KSČM Zdeňkem Štefkem

Měli bychom být hrdi, že zde máme Koněvovu sochu, a s pokorou a úctou bychom ji měli každoročně zasypávat květinami

Je měsíc červen. Obyčejně v něm začíná období klidu. Letos tomu bude jinak a vůbec nemyslím vytváření vlády. Mám na mysli, že vlastně v tomto měsíci začínáme s »novým přístupem« k některým památkám. Budeme k vybraným sochám či památníkům, které se někomu nelíbí, umisťovat tabulky, kde osobnosti či události, jež připomínají, budeme kádrovat? Líbí se vám to?

Bylo by snadné říci, že u některých stále nedospělých jedinců je to zásadní nepochopení účelů památníků, nepochopení role památkové péče, neznalost historie. Ale v současné době to bohužel není otázka nedospělých jedinců a nepochopení, ale záměr.

Lidé totiž dosud nejsou stádo, i když se o to vzdělávací systém snižující se úrovní evidentně snaží, a tak se prostě dějiny upravují a napravují, »správně« vysvětlují, hrdinové se kádrují, ti, co se nehodí, se očerňují, stávají se z nich ti zlí, mnozí kati jsou vydáváni i za oběti… A netýká se to jen nejčastěji skloňovaných událostí kolem druhé světové války nebo doby poválečné, ale i celé naší historie…

Měl jsem na mysli sochu maršála Koněva, která symbolizuje osvobození našeho hlavního města a velké části středních Čech. Jsou snášeny argumenty, že si sochu vůbec nezasloužil. Jak vy, stínový ministr kultury KSČM, tyto argumenty vnímáte?

Koněv byl významný sovětský vojevůdce, hrdina SSSR i ČSSR. Osvobodil od nacistů velkou část východní Evropy, včetně naší země a hlavního města, podílel se také na dobytí Berlína. Měli bychom být hrdi, že zde máme jeho sochu, a s pokorou a úctou bychom ji měli každoročně zasypávat květinami – je symbolem osvobození od fašismu, symbolem míru. Souhlasím s názorem Českého svazu bojovníků za svobodu, že »maršál Koněv je jednou z klíčových osob druhé světové války a to je to, co má socha připomínat«. Jeho další osud s osvobozením naší země nesouvisí.

Napadají mě v této souvislosti ale konkrétnější spojitosti - co kdybychom usilovali na Letišti Václava Havla o tabuli s výsledky jeho amnestie nebo s oběťmi humanitárního bombardování Jugoslávie?

Zajímá mě i problém zdanění tzv. církevních restitucí. Proč by měly být vlastně zdaněny?

Jsou pro církve darem, tedy příjmem. A ten se prostě daní. A to pomíjím teď nesmyslnost a nebezpečnost oněch tzv. církevních restitucí (církev onen majetek nikdy nevlastnila, jen spravovala a navíc v menším množství, než se vydává).

Jaké problémy ve Středočeském kraji mají konkrétně státní či obecní orgány kolem této tzv. restituce?

Ve středních Čechách bylo evidováno téměř pět tisíc církevních žádostí o navrácení majetku. To byla víc než čtvrtina všech žádostí v Česku. A v řadě případů to došlo až k soudu a soudní spory ještě trvají. Mnohde se podařilo dojít ke »kompromisu«, jako v případě obce Hradišťko, která smírem a směnou pozemků vyřešila 24letý spor s premonstráty. Soudy nejsou ale jediným výsledkem tzv. církevních restitucí. Mnohde se církev o nabytý majetek nestará, a to se jedná i o kulturní památky. Jinde se zase jedná o zpětném odkupu nabytého majetku státem, nejznámější aktuální případ je část Sázavského kláštera, který církev získala v restituci.

Proč vlastně je velká část kulturní fronty, podle vás, antikomunistická, přestože mnozí, například pan Zdeněk Svěrák, před listopadem 1989 měli v podstatě zelenou?

Řekl bych spíše, že programových antikomunistů zase tolik není, většina se prostě veze a jedná podle hesla »Koho chleba jíš, toho píseň zpívej«. Nebo má z antikomunismu docela dobrý byznys. Navíc být v mainstreamu je podstatně jednodušší a házet vše na komunisty rovněž…

Mnozí nevnímají ale jen negativa předlistopadové společnosti, ale i řadu pozitiv, což v osobních diskusích pak poznáte. Ale veřejný postoj je něco jiného - objektivně hodnotit předlistopadové poměry je v uměleckých kruzích docela odvaha, může to mít i existenční dopady. Takže svoboda a demokracie je dnes skutečně jen ohlodanou kostí.

Co vlastně tito umělci, zvláště herci, skutečně chtějí?

To se musíte zeptat jich, zda rytíře na bílém koni, slávu a moc jako americké hvězdy, či vládu kavárníků a nevládních organizací. Myslím si ale, že je mezi nimi celá řada poctivých dříčů i talentů, kteří i v dnešních podmínkách dokážou svým výkonem zaujmout a třeba satiricky reagovat na problémy doby.

Jste zároveň ve Středočeském kraji uvolněným předsedou kulturního výboru, a tedy můžete pokračovat v práci z minulého období. Nemýlím se?

Ve výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch jsem začal pracovat od začátku volebního období na pozici místopředsedy a po změnách na Středočeském kraji jsem skutečně od listopadu 2017 jeho předsedou. Určitě tedy mohu navázat na práci v minulém období a i ve spolupráci s příslušným radním, zaměstnanci odboru kultury a památkové péče, řediteli muzeí, galerií, památníku, knihovny pokračovat v realizaci rozvoje kraje. Navíc mi přibyla ještě související oblast cestovního ruchu.

Zajímá mě Přerovský zámek. Za minulého období už se zdálo, že přejde z vlastnictví rozhlasu do vlastnictví kraje. Nyní je prý tomu jinak. Jak to vlastně je?

Minulé období jsme končili vyhrazenými prostředky pro nákup zámku a Český rozhlas měl záměr zámek prodat. Po krajských volbách v roce 2016 pravicová vláda v kraji přes náš nesouhlas záměr koupě zámku a jeho provázanost s naším sousedním skanzenem pro expozici »V zámku a podzámčí« opustila a vypadalo to špatně. Když jsme na podzim 2017 pootočili politickým kormidlem, vrátila se do hry zase varianta převodu či nákupu zámku a obnovilo se jednání s Českým rozhlasem. Mimo jiné to bylo tématem i při návštěvě vlády ve Středočeském kraji.

A jak je to s Buštěhradským zámkem?

Buštěhradský zámek byl vrácen městu Buštěhrad, které ho chce pomalu rekonstruovat, bylo úspěšné mimo jiné i v dotačních titulech kraje.

A co se vám podařilo z hlediska úkolů výboru kultury ve středních Čechách vyřešit?

Výbor je poradním orgánem zastupitelstva, ale má i iniciativní roli, takže jsem jeho činnost rozšířil i o pravidelné body, které se dříve neprojednávaly – členové tak dostávají informace i o dění v radě, když se týká kultury či cestovního ruchu, i třeba o stavu investic v kultuře. Pravidelně se zabýváme dopilováváním kritérií pro krajské dotační tituly. Na programu jsme měli i otázku nulového vstupného do našich institucí v předem dané dny. A řešíme i spolupráci s dalšími subjekty, které v kraji působí – aktuálně jsme diskutovali o Asociaci muzeí a galerií a třeba festivalu muzejních nocí či problematické legislativě. Finalizujeme koncepční podporu významných kulturních a dalších akcí v kraji. A zabývat se chceme i různými oceněními a kulturními soutěžemi v kraji, bez ohledu na vyhlašovatele mít celkový přehled a provázanost.

Jako osobní úkol mám teď na starosti i koordinaci Plánu rozvoje Rabasovy galerie v Rakovníku, která měla být dle předchozího vedení kraje sloučena s muzeem (a následovat měly další instituce). Politickými změnami se ale podařilo zabránit i tomuto. Takže úkolů si přidělávám více než dost, ale to už je taková moje povaha.

Jaroslav KOJZAR


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.1, celkem 44 hlasů.

Jaroslav KOJZAR

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Gartouzek
2018-06-14 00:48
Jan Werich - citáty: "Lučebním kamenem pro zjišťování pravosti
daného blbce je humor: blbec skutečný nesnáší, když si někdo dělá
z blbců legraci. V první řadě to nesnášejí
cenzoři." http://azcitaty.cz/citaty/jan-werich/7/#ixzz5ILelAxgt
jaroslavprchal
2018-06-13 13:30
joska.korinek - Kořínku, Kořínku, tohle Werich neříkal, nejspíš
jste si to vymyslel. Ale řekl: Kdy blb, tam nebezpečno. Tož vzhůru k
zrcadlu, ať to vidíte na vlastní oči.
jaroslavprchal
2018-06-13 13:25
hajek.jiri51 - Měnová reforma, znárodňování od fabrikantů až po
poslední ševce a hokynáře, vyhánění sedláků z jejich usedlostí a
polí, to není okrádání? Komnisti cpali zbraně a peníze všem
možným autoritářským režimům od Indonésie přes Egypt až po Kubu a
tím vlastně okrádali nás občany. A hospodařili extenzivně –
neopravovali starý bytový fond (vzpomeňte si, jak vypadala Praha před
rokem 1989), železnice, fabriky a jejich vybavení jen minimálně,
postavili jedinou dálnici z Prahy do Bratislavy a tím okradli
následující generace, které to musí dohánět. Mohl bych pokračovat
do nekonečn,, ale vy stejně tyhle věci nechcete pochopit a lžete si do
vlastní kapsy.
joska.korinek
2018-06-13 12:03
Pane Hájku, ještě k tomu Prchalovi. Jan Werich říkal: Nejhorším
hlupákem je vzdělaný hlupák.
hajek.jiri51
2018-06-13 01:35
Pane Prchal vy jste komik! Komunisti kradli jako straky. Třeba byty po
desetitisících jako Bakala, ovšem kdo je stavěl, že? Rozkrádali a
tunelovali fabriky, jen kdo je ale budoval. Privatizovali, často za
hubičku, co se dalo, jen kdo to vytvářel a zveleboval. Ovšem občas se
chybička vloudila. Jen tohle vše asi masívně přesahuje Vaši duševní
kapacity. I když asi nevzdělanec nejste.
joska.korinek
2018-06-12 12:14
Suchánku, to je div, že jste tu strašnou dobu přežil.
Gartouzek
2018-06-12 11:38
Jaroslavprchal: Nekomunisté nekradli, byli svatí? Měli své heslo:
"Kdo nekrade okrádá svou rodinu."
Gartouzek
2018-06-12 11:27
Jiri.suchanek: Dle našeho zákona jsou dary skutečně příjmen a zákon
to řeší. Staženo z internetu: "Od daně jsou nyní výslovně
osvobozeny dary od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší,
tedy pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce, neteř, manžela,
manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela
rodičů. Dar nemusíte danit ani v případě, dostanete-li jej od osoby,
se kterou nejméně po dobu jednoho roku žijete ve společně
hospodařící domácnosti. ..." // Ano, restituce není dar, avšak
církvi byla uzákoněná částka převyšující restituční částku a
toto převýšení je již dar. Dle mého, toto navýšení je až
desetinásobné.
jaroslavprchal
2018-06-12 02:02
Komunisti se holt vůbec nezměnili. Kradli po celou dobu, co byli u moci a
rádi by v tom pokračovali. To zase bude ostudy, až skončí zdanění
církevních restitucí u Evropského soudu.
fronda
2018-06-11 21:32
Zdanění je jenom první krok. Do budoucna je nutné tzv. církevní
restituce úplně zrušit a bohatství vrátit národu.
jiri.suchanek
2018-06-11 17:56
Dar je příjem, hmmmm ....... to by se mohly tedy zdanit vánoční aj.
dárky, dary potomkům od rodičů apod. Restituce není dar, je to
předání původnímu vlastníkovi resp. uživateli. Argument, že církev
majetek nevlastnila, jen spravovala neobstojí. Jaký důvod byl ji od toho
spravování r.1950 vyhodit? A to se ještě dělo formou nočního
přepadení klášterů, plná auta zatčených rovnou do věznic a
soudruzi ještě ke všemu ani po letech nechtějí nést zodpovědnost za
ten banditismus ani morálně ani finančně. A nešlo přitom jen o
církev, ale i o skauty, sedláky na vesnicích kteří zrovna
nevyskakovali nadšením nad nabídnutým členstvím v JZD, majitele a
šéfy zavedených firem a tak by se dalo ještě pokračovat.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.