Chtěla jsem změnit dění v naší obci

Na celostátním setkání členek KSČM 14. dubna v Praze zazněly zajímavé příspěvky. Slíbili jsme, že některé otiskneme. Třetího května jste si mohli v této rubrice přečíst vystoupení Dagmar Švendové z Břeclavi, dnes pokračujeme Janou POHLUDKOVOU (na snímku) z Horních Bludovic.

Již druhé volební období jsem starostkou obce Horní Bludovice, která leží v Moravskoslezském kraji a rozkládá se na severovýchodním okraji okresu Frýdek-Místek. Leží mezi dvěma vodními díly Těrlickou a Žermanickou přehradou a je položena v pestrém a členitém terénu Ostravské plošiny a Pobeskydské pahorkatiny.

Ráda bych vám podala své zkušenosti o genderové problematice z mého pohledu starostky. Výraz gender zaplavil v posledním desetiletí média a veřejný prostor. Původně v angličtině představoval rod, a to jak živočišný, tak gramatický. Postupně se ale ujala současná podoba významu tohoto slova, která vyjadřuje spíše kulturně vytvořené odlišnosti mezi muži a ženami.

Politika: rivalita, boj o moc

Problematika rovnosti žen a mužů není novodobou záležitostí. Nerovnost mezi muži a ženami existovala odjakživa, ale až v posledních staletích ženy získaly odvahu za svá práva bojovat.

Nerovnost pohlaví zasahuje do mnoha oblastí. Není to tedy jen nerovné postavení muže a ženy v rodině. Tato nerovnost se přelévá i na trh práce, kde již při samém přijímání do zaměstnání často dochází k diskriminaci žen, a poté se nerovnost odráží hlavně ve výši mezd, postavení a dělení na mužské a ženské profese, tj. profese, kde výrazně převažuje podíl toho či onoho pohlaví. Příkladem takového povolání je politika (a to i politika komunální), která je všeobecně vnímána jako typicky mužská záležitost. Přestože ženy tvoří přibližně padesát procent české populace, uplatnění v politice nachází pouze malé procento z nich. Drtivou většinu politiků tvoří muži, mezi nimiž je velmi obtížné se prosadit, a podle toho pak také politická scéna vypadá: rivalita, boj o moc, problémy s komunikací, empatií, špatné vztahy…

Proč tomu tak vlastně je? Jsou příčinou přetrvávající předsudky a stereotypy a s nimi spojená přímá či nepřímá diskriminace, či je to (ženská) péče o rodinu, nedůvěra mužů a ostatních lidí? Nebo zde hrají větší roli psychologické faktory, například strach a obavy ze vstupu do této funkce? Pokud by byly tyto bariéry odbourány, mohlo by se v politice mnoho žen realizovat. Zvláště v politice komunální, kde už nejde tolik o moc, ale spíš o praktický život, o řešení konkrétních problémů, kde lze uplatnit nápaditost a kde jsou výsledky hmatatelnější a viditelnější než v politice národní.

Hnací motory

Jako největší bariéru vstupu, ale poté i výkonu politické funkce, vnímají ženy zcela určitě péči o rodinu, děti a domácnost, které stále leží ve velké míře na jejich bedrech a které se samy nechtějí v mnohých případech vzdát. U mě tato bariéra nebyla, protože jsem vstoupila do politiky v době, kdy už mé děti byly dospělé a zakládaly si už svoje vlastní rodiny. Vstoupila jsem do politiky, protože jsem chtěla změnit dění v naší obci, zaběhnutý stereotyp tehdejšího vedení, a hlavně jsem měla snahu posunout naši obec o stupínek výš, zvelebit ji a vytvořit tak příjemné prostředí pro všechny občany tak, aby měli svou obec rádi a rádi zde bydleli a byli pyšní na to, že bydlí právě v naší obci. Tohle bylo a je mým hnacím motorem.

Velmi důležitou roli v mém životě a vstupu do politiky hraje moje rodina a přátelé, kteří jsou pro mě významnou psychickou oporou. Bez této podpory bych náročnou funkci starostky, byť relativně malé obce, těžce zvládala. A víte, největší oporou v mé funkci mi pak bylo, a stále je, když potkáváte lidi v obci, kteří vám řeknou, že je hodně vidět, že ve vedení obce je žena.

Závěrem bych všem ženám chtěla říct - nebojte se vstupu do politiky, věřte si, najděte si svůj silný motiv, držte se ho a nevzdávejte se ještě před samotným bojem. Vždy je za co bojovat a vaše práce, která je za vámi zvláště v komunální politice hodně vidět, je vám největší odměnou.

Pozn.: Ve volbách do Zastupitelstva obce Horní Bludovice v roce 2014 kandidovalo 73 kandidujících, z toho 26 žen. Zvoleno bylo 15členné zastupitelstvo, z toho tři ženy. Dvě z nich jsou v radě obce. KSČM nominovala na kandidátní listinu šest žen, ODS pět žen, ČSSD čtyři ženy, uskupení Bludovice-Bludovicím dvě ženy, KDU-ČSL devět žen.


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.2, celkem 24 hlasů.

Jana POHLUDKOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.