Stav vnitřní bezpečnosti za 1. čtvrtletí 2018

Dojde-li k tomu, že ČR zasáhne velká migrační vlna, bylo by potřeba nasadit 42 152 policistů. Podařilo se k 1. 5. 2018 obsadit 40 252 služebních systemizovaných míst (tj. podstav ve výši 1900 policistů). Dochází tak od začátku roku 2018 k postupnému snižování podstavů.

Při porovnání vývoje měsíčních rozdílů vzniku a ukončení služebního poměru je patrný největší pokles k 1. 1. 2018 (-94 policistů). V následujícím období je již patrné postupné naplňování personálního stavu Policie ČR (zvýšení stavu Policie ČR k 1. 2. 2018 o 43 policistů a k 1. 5. 2018 o 78 policistů), a to i přes mírný pokles k 1. 4. 2018  (-2 policisté).

Vedle intenzivní personální práce Policie ČR mohou mít tento pozitivní vývoj i zlepšené podmínky pro nábor policistů ve formě zavedení náborového příspěvku s platností od 1. 1. 2018 a zvýšení platu policistů realizované v druhé polovině roku 2017. Na druhou stranu tento stav nelze vnímat jako okamžité posílení vlastního výkonu služby a zvýšení počtu policistů v terénu. Důvodem je potřeba absolvování ročního základního výcviku nových policistů, tzn. že vlastní personální posílení výkonu základních útvarů Policie ČR bude reálně zajištěno až v roce 2019 (pokud v daném mezidobí nedojde k odchodu těchto nových policistů např. z důvodu jejich neochoty nebo neschopnosti absolvovat tento intenzivní vstupní výcvik).

Vývoj kriminality pokračuje i v roce 2018 v pozitivním klesajícím trendu. V období leden až březen 2018 došlo k 50 684 registrovaným skutkům v rámci celé ČR, z toho již v daném období bylo objasněno 19 209 skutků (tj. dosažení objasněnosti ve výši 37,9 %) a současně bylo dodatečně objasněno 7920 skutků (jedná se o objasnění registrovaných případů z předchozího období).

Celková registrovaná kriminalita v ČR se oproti stejnému období předchozího roku snížila o 2239 skutků, tj. pokles o 4,2 %. K nárůstu došlo v daném období pouze v kategorii vraždy o pět skutků (tj. nárůst o 14,3 % oproti stejnému období loňského roku).

V rámci teritoriálního rozdělení nejvíce trestných činů bylo za toto období spácháno v Praze (12 412 skutků, což činí podíl na celkové trestné činnosti v ČR ve výši 24,4 %), následuje Moravskoslezský kraj (11,4 %), Středočeský kraj (10,5 %) s Jihomoravským (podíl 9,6 %). Nejméně bylo spácháno trestných činů v Karlovarském kraji (1264 skutků, tj. podíl 2,4 % na celkové trestné činnosti v ČR).

Co se týče celkové dosažené objasněnosti v ČR v období leden až březen 2018, došlo k poklesu objasněnosti na 27 129 objasněných skutků, tj. meziroční pokles o 4,6 %. V rámci tohoto období se podařilo zvýšit objasněnost v kategorii krádeže věcí z automobilů (+17,4 %) a součástek motorových vozidel (+4,8 %). Naopak k meziročnímu poklesu objasněnosti došlo u hospodářské trestných činů (-14 %), majetkových trestných činů (-6,6 %) a násilných trestných činů (-3,4 %).

V rámci teritoriálního rozdělení objasněných skutků v ČR byla dosažena nejvyšší objasněnost v Karlovarském kraji (68,7 %), Zlínském kraji (54,1 %) a Královéhradeckém kraji (52,4 %). Nejnižší objasněnost je dosahována v hl. m. Praze (20,4 %).

V rámci očekávané bezpečnostní situace patří mezi priority Policie ČR pro rok 2018 oblast boje proti terorismu, nelegální migraci, kyberkriminalitě, závažné hospodářské trestné činnosti, potírání obchodu s drogami a plošná a nepřetržitá dostupnost služeb Policie ČR.

V ČR bude nadále platit první stupeň ohrožení před terorismem. Znamená to, že je Policie ČR se nadále bude zaměřovat na tzv. měkké cíle (místa, kde dochází ke kumulaci velkého počtu lidí). Jde zejména o nádraží, obchodní centra nebo velké kulturní a sportovní akce.

Očekávané personální změny v následujícím období: podle dostupných informací je připravována varianta jmenování současného policejního prezidenta genmjr. Mgr. Bc. Tomáše Tuhého, Ph.D., na pozici velvyslance na Slovensku. Na Slovensko míří současně plk. Ing. Marián Paštinský (současný zástupce ředitele kanceláře policejního prezidenta) na pozici styčného policejního důstojníka na Slovensku.

Bývalý policejní prezident Petr Lessy končí ve funkci styčného důstojníka Policie ČR v Bratislavě, měl by se stát styčným policejním důstojníkem v Polsku.

KSČM považuje za základ vnitřní bezpečnosti profesionální policii a hasičský záchranný sbor. Proto podporujeme zkvalitnění a zefektivnění fungování bezpečnostních sborů a IZS. Usilujeme o stabilizaci personálního obsazení na všech úrovních. Jde nám o zvýšení efektivity řízení i spolupráci jednotlivých složek. Finančně podpoříme s využitím národních i EU zdrojů jednotky sborů dobrovolných hasičů a radikálně zkvalitníme jejich vybavení bezpečnostních sborů.

Je potřeba snížit byrokracii a administrativní zátěž policistů, aby se mohli soustředit na svoji základní činnost, jíž je zejména boj s kriminalitou a s ní souvisejícími doprovodnými jevy. Obecní policii je třeba více zapojit do IZS.

Zdeněk MARŠÍČEK, stínový ministr vnitra za KSČM


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.2, celkem 13 hlasů.

Zdeněk MARŠÍČEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.