FOTO - Pixabay

Kvalitního obilí bude letos výrazně méně

Na objemu i kvalitě produkce obilovin se velice negativně projevil dlouhodobý nedostatek srážek a vysoké teploty. Porosty ozimých i jarních plodin, včetně obilovin tak v rozhodujících fázích vegetačního období, tedy v dubnu a květnu omezovaly růst a zvláště na půdách horší bonity tak dojde oproti dlouhodobému normálu k velkým propadům produkce.

Konstatoval to Josef Kubiš, předseda Komoditní rady pro obiloviny při Agrární komoře ČR.

Počátek letošních žní, které na mnoha místech České republiky započaly již v minulém týdnu, je podle komory z historického pohledu jeden z nejčasnějších a je především díky průběhu jarního počasí urychlen o zhruba dva až tři týdny. Bohužel tento abnormální vývoj se projeví jak na očekávaných objemech sklizně, tak především na její kvalitě. Na písčitých a méně bonitních půdách budou výnosy i kvalita obilovin velmi podprůměrné a celkovou sklizeň tak v porovnání s dlouhodobými výsledky odhadujeme na základě regionálních dat nižší o 15–25 procent. »Podobná situace je prakticky v celé Evropě, ale i v Rusku, Kazachstánu a dalších obilnářsky silných zemích, což potvrzují aktuálně upřesněné odhady Evropské unie. O kvalitní obilí, zejména o potravinářskou pšenici a sladovnický ječmen, tak bude zájem doma i na světových trzích,« uvedl pro Haló noviny mluvčí Agrární komory Jiří Felčárek.

Obiloviny, včetně kukuřice na zrno, se v současné době v České republice pěstují na zhruba 1,35 milionu hektarů orné půdy a v roce 2017 dosáhla celková produkce obilovin 7,45 mil. tun. »Celková domácí spotřeba obilovin poklesla během posledních dvaceti let zhruba o 30 % na úroveň necelých pěti milionů tun, což je zapříčiněno především razantními poklesy stavů prasat a drůbeže a tedy nižším využitím krmného obilí. To se nám nyní vrací nejenom v poklesu soběstačnosti vepřového a drůbežího masa, ale i v nedostatku statkových hnojiv nezbytných pro optimální a vyváženou agrární soustavu, včetně jejich vlivu na přirozené funkce půdy.« upřesnil Kubiš.

»Přestože ozimy měly - s výjimkou Východních Čech, na podzim příznivé podmínky pro založení porostů, jejich další růst byl velmi negativně ovlivněn suchou zimou a velmi teplým a suchým počasím ve druhé polovině jara. Nastal tedy přesný opak toho, co obiloviny potřebují pro optimální vegetační růst a tvorbu hmoty. Situaci negativně ovlivnil také silný vítr, který přispěl k dalšímu vysoušení půd. Nárazové a přívalové deště jsou z hlediska porostů, ale i krajiny a nasycení spodních vod, málo využitelné,« popsal podmínky Felčárek.

Podle dat ČHMÚ dosáhly jarní srážky oproti dlouhodobému normálu úrovně pouze 50–80 % a zároveň byly teploty v dubnu a v květnu v průměru o čtyři stupně vyšší, což se u ozimů projevilo na nízkém odnožování, ale i na omezeném nasazení klasů, počtu a velikosti zrn v klasu. Jarní porosty obilovin, ale třeba i máku, či hrachu v mnoha místech ani nevzešly, často byly poškozeny škůdci a bylo nutné je nahradit přesevy, například kukuřicí. Sucho také velmi negativně ovlivnilo růst travních porostů, a tím produkci objemných krmiv z první seče nezbytných pro živočišnou výrobu, konstatovala Agrární komora.

Co se týče řepky ozimé, lze podle komory sklizeň ještě před jejím započetím odhadnout na úrovni 1,25 mil. tun, což je oproti předchozím rokům mírný pokles. Očekávat lze výnosy zhruba na průměru 2,9-3,1 tun z hekaru, přičemž osevní plochy jsou na úrovni 400 tisíc hektarů. Podle dostupných dat z okolních zemí bude sklizeň mírně podprůměrná také v celé Evropě. O řepku by tedy měl být na trhu zájem a lze očekávat i oživení ceny. Porosty řepky těžily ze silného kořenového systému založeného na podzim, který jim umožnil lépe odolat následující suché zimě a jarnímu suchu a vysokým teplotám.

(eko)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: pro článek zatím nikdo nehlasoval

(eko)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.