Nejsme sami a navazujeme spolupráci

Vedení Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska (OS ČMS) se sešlo s předsedou Svazu Nových odborů Jaroslavem Juryškem a místopředsedkyní svazu Xenií Kaduchovou.

Navzájem jsme se informovali o postavení a práci svých odborových organizací i programových otázkách. Věcná debata vyústila ve společné prohlášení, kde jsme společně vyjádřili názor, že odborové hnutí v České republice čelí již mnoho let smutnému faktu sestupující tendence zájmu široké veřejnosti o odborovou organizovanost. Tato skutečnost je v přímé souvislosti se snahou vládnoucích elit o maximální egoizaci společnosti, kterou tímto způsobem mohou snadněji ovládat. Společenství, které není schopno kolektivní akce, je vystaveno rostoucímu útlaku a stupňujícímu se vykořisťování. Kapitalistický systém efektivně využívá veškerých nástrojů na ovládání a manipulaci široké veřejnosti, které jsou představovány chimérické vize tzv. amerického snu, přičemž zhoršující se životní podmínky jsou vydávány za selhání jedince, ačkoliv jsou přímým produktem systému.

Při vědomí těchto skutečností se rozhodly oba odborové svazy, Nové odbory a Odborový svaz Čech, Moravy a Slezska, k navázání vzájemné spolupráce a ke koordinaci postupů s cílem artikulovat a prosadit oprávněné zájmy a cíle pracujících i těch, kteří se nacházejí mimo pracovní trh a tvoří tak jeho přirozenou rezervu. Společná iniciativa obou odborových svazů vychází z poznání, že pouze skutečně levicové hnutí je schopno zajistit lidem, jejichž přirozeným právem je život v mírové, klidné a spravedlivé společnosti, akceptující přirozené odlišnosti při vědomí zájmu celku, naplnění jejich legitimních požadavků.

Jedním z prvních společných kroků je i přijetí společného prohlášení Svazu Nových odborů a OS ČMS, ve kterém vyzýváme společně k zajištění důstojné minimální mzdy.

Průměrná mzda v loňském roce činila 29 504 korun a v prvním čtvrtletí roku 2018 stoupla na 30 265 korun. Vzhledem ke stále ještě panující ekonomické konjunktuře, díky které platy stále rostou, považujeme za nezbytné, aby rostla rovněž minimální mzda. Ta však nesmí mzdy pouze dohánět, ale musí být progresivní, neboť je pojistkou toho, že pracující nebudou svůj výkon prodávat pod cenou.

Naše odbory požadují, aby minimální mzda pro rok 2019 činila 15 000 korun a zároveň aby se její hodnota vždy blížila k 50 procentům průměrné mzdy při zaručení toho, že neklesne pod úroveň 45 procent průměrné mzdy. Tento požadavek považujeme, s ohledem na ekonomickou situaci, za spravedlivý vůči zaměstnancům, kteří jsou nositeli pracovních výkonů, a tedy i tvůrci zisku, jakož i zaměstnavatelům, jimž zvýší jistotu stabilní pracovní síly.

Stanislav GROSPIČ, předseda OS ČMS


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.4, celkem 42 hlasů.

Stanislav GROSPIČ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.