Marx jako zombie

Víte, že Marx byl zombie, že byl satanista? Nevíte, co to je, zda pochvala, či zhanobení? Pochopitelně podle časopisu Reflex to druhé. Ale opravdu, co ona slova znamenají? Prý slovo zombie je »v kultu woodoo a v populární kultuře druh nadpřirozené bytosti, oživlá mrtvola. Vystupuje především v hororech.« A slovo satanista? Podle toho, co zřejmě měl na mysli autor článku právě v Reflexu č. 19, jde o zosobnění samotného zla.

Šéfredaktor Reflexu nám naše znalosti o Marxovi ještě ve své kritice účasti Jeana-Clauda Junckera na odhalení Marxovy sochy rozšířil sdělením, že tento »blouznivec z Trevíru« vlastně byl svým učením původcem násilí a nesvobody, které se děly po celé dvacáté století v podstatné části světa. Opravdu vzácná myšlenka! Autor rozboru pohybu kapitálu a objevu způsobu vykořisťování a přivlastňování si výsledků práce těch, kteří nevlastní výrobní prostředky, je všeho vinen. Jak moudré! Podle tohoto výkladu i Albert Einstein byl zombie a satanista, protože nebýt jeho objevů, nebyly by atomové bomby. A Koroljov a další vědci také, protože rakety od jejich dob mohou nejen nosit družice třeba na Mars, ale nesou i smrtonosné náklady v současných lokálních válkách. Zdá se, že někteří vědci by neměli vůbec nic zkoumat, protože jejich objevy by se nechaly i zneužít, tedy podle Reflexu.

Marxův objev neznamenal začátek pro dělnické hnutí. To tu bylo dávno před Kapitálem. Jen vyřešil jeden důležitý ekonomický problém a dělnictvu umožnil uvědomit si, jak je zneužíván výsledek jejich práce. Byl to mimořádný objev, který vlastně napomohl pochopit, jak funguje epocha kapitalismu. Proto ho BBC v anketě vybrala za největšího filozofa 19. století. Nedivme se, že mezi méně myslícími a kapitalismu pochlebujícími žurnalisty a ideology je tento objev hodný nenávisti.

Pánové z Reflexu však samotný objev označují za příčinu revolučních přeměn dvacátého století. Zapomínají, že Marx kromě Kapitálu se věnoval i praktické proletářské politice. Viděl bídu tohoto stavu a neúměrné obohacování držitelů kapitálu a výrobních prostředků. Tady bylo jeho velmi výrazné místo. Tady ukazoval, i jak proti nespravedlnosti rozdělování výsledku práce bojovat. Tady ovšem byl jeden z dlouhé řady předních vůdců proletářského hnutí. Teprve jeho teoretické práce ho vynesly mezi nejvýznamnější filozofy.

Pro redaktory Reflexu jeho objevy byly zločinné, i když ve všem měl pravdu. Jenže někdy se pravda rozkrýt nesmí. To dobře vědí právě redaktoři Reflexu.

Otakar ZMÍTKO


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.2, celkem 76 hlasů.

Otakar ZMÍTKO

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2018-07-05 23:04
jaroslavprchal: Marxismus je založen na vědě, to je jeho výhoda, ale i
nevýhoda. Revizionisté se totiž snaží marxismus rozvrátit pod
záminkou jeho modernizace. Pak končívají u socdem, tedy v kapitalismu.
--- Za vraždění komunardů nesou vinu imperialisté, ne Marx. Ten
ostatně ani neměl takový vliv, aby o něčem rozhodoval. Na Pařížské
komuně se podílela celá řada levicových směrů, zdaleka ne jenom
marxisti.
fronda
2018-07-05 22:49
jaroslavprchal: Socialistické země měly potíže s embargem a studenou
válkou, k čemuž v 80. letech přibyla ještě imperialistická
manipulace s cenou ropy. Ale všechno se dalo řešit. Ti
"chytřejší", tedy zrádci, usilovali o rozprivatizaci našeho
národního majetku, to se jim za potlesku těch jednodušších podařilo.
Ti se spokojili s drobky, třeba s banány nebo s levným šuntem z Asie
dováženým na dluh. --- Nicméně na manipulacích s cenami ropy si
můžeme demonstrovat, že tady se Marx opravdu mýlil. Omluvou mu budiž,
že nemohl znát Sörose ani ropné šejky v alianci s
"demokraty". My tedy už víme, cože je to ten svobodný trh.
jaroslavprchal
2018-07-04 09:11
Fronda – V praxi v socialistických zemích to dopadalo tak dobře, že
jste už nevěděli kam dál a ti chytřejší mezi vámi to dobrovolně
vzdali. Nebýt toho, byli jsme dnes nejspíš rozvojová země jako Kuba
nebo KLDR. Marxovi nejvíc ublížili ortodoxní komunisti, protože ho
doslova kanonizovali a z jeho učení udělali Písmo svaté. Jenomže ve
vědě to tak nefunguje, lidský pokrok je založen na neustálé revizi
stávajících poznatků. Tohle – na rozdíl od vás – pochopili
opravdoví socialisté a většinu Marxových ekonomických omylů, které
ostatně viděli už jeho současníci, opustili. Komunisté z nich naopak
udělali zrádce hnutí a revizionismus se stal v lepším případě
nadávkou, v horším důvodem k perzekuci včetně poprav. Rozebírat
Marxovy omyly rozsah těchto příspěvků neumožňuje, ale přečtěte si
třeba, co opravdu určuje cenu zboží. Množství vložené práce, jak
tvrdil Marx, to určitě není. Teorii nadhodnoty, kterou Marx nevymyslel,
ale převzal, vyvrátila ještě za jeho života rakouská ekonomická
škola, na neustálé zostřování třídních rozporů třídních
rozporů to už delší dobu taky nevypadá. Je pravda, že na jedné
straně Marx pozvedl sebevědomí dělnické třídy, ale v tom nebyl
jediný. Na druhé straně ji už za svého života vehnal do tragického a
předem ztraceného boje o Pařížskou komunu, který stál desetitisíce
mrtvých. Co provedli ve jménu jeho učení nevzdělaní následovníci v
tzv. socialistických zemích, kteří jen do nekonečna citovali
vytržené citáty z Marxových prací, je dostatečně známo.
fronda
2018-07-03 23:23
jaroslavprchal: Marx byl vědec a psal vědecká pojednání. Tam se
nějaké omyly nebo nedostatky nutně vyskytnout musí. Každý člověk
má i negativní osobní vlastnosti, vzpomeňme třeba Newtona nebo
Einsteina. --- V marxismu nejde o nenávist, ale o hájení zájmů
pracujících. V praxi v socialistických zemích to dopadalo dobře, jen
jsme se neubránili zrádcům ve vlastních řadách, což v nejbližších
měsících zřejmě vyvrcholí. --- Marxismus byl mj. reakcí na
neúspěchy utopických socialistů. Rozdávat majetek nemá smysl, je
třeba změnit systém.
svaty_vaclav
2018-07-03 20:43
Janouchu, vy tím mazáním příspěvků příznivcům KSČM dosáhnete
jen toho, že příště ve volbách dostanete prd a ne jejich hlas.
jaroslavprchal
2018-07-03 09:57
Nepředpokládám, že by se autor někdy prokousal Kapitálem, ale útlý
spisek Komunistický manifest by si přečíst mohl. Zjistil by, že je
plný omylů, z nichž největší zřejmě spočíval v představě, že
proletářská revoluce nedříve vypukne v průmyslově vyspělé zemi
jako bylo Německo či Anglie. Omylů se dopouští kdekdo, ale Marxovi
nelze odpustit, že legitimizoval třídní nenávist, která je stejně
nebezpečná jako kterákoliv nenávist jiná – rasová či
náboženská. Jak to dopadlo v praxi v tzv. socialistických zemích
všichni víme. Stojí za to připomenout si notoricky známý Marxův
výrok z roku 1948: „...nesmiřitelný boj, válku až do smrti proti
Slovanům, těm zrádcům revoluce… je potřebné jejich vyhlazení,
bezuzdný terorismus na ně...“ Reagoval tak na fakt, že dělnická
třída v Rusku a na slovanských územích Rakousko-Uherska nebyla na jeho
vkus dostatečně revoluční. Pěkné, což? Marx pravděpodobně v
životě nebyl ve fabrice. Poměry, které kritizoval v Kapitálu opsal v
Londýnské knihovně a ze zpráv inspektorů, kteří dohlíželi na
odstranění práce dětí. Rozdával ekonomická moudra, ale
neukočíroval vlastní domácnost, přestože se výší příjmů díky
finanční podpoře svého druhého já Friedricha Engelse řadil do
vyšší společenské třídy. Mimochodem, napadlo někdy někoho, proč
továrník Engels nepředal své podniky dělnické třídě, jak to s
Marxem propagovali právě v Komunistickém manifestu?
hajek.jiri51
2018-07-03 09:27
Reflex by se měl tisknout na toaletní papír. Při správné ceně by
mohl mít ještě daleko vyšší náklad. Je to ovšem efektivní
součást všeobecné promývačky mozků.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.